เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Advanced Digital Synergy
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-จัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ขอเอกสารใบเสนอราคา Quotation -ออกเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order -แจ้งวันและเวลา ในการส่งมอบสินค้า -สรุปยอดสินค้า stock ประจำสิ้นปี
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
IT Support
- แนะนำการทำงาน Application (Chat สำหรับองค์กร ได้) - ออกแบบ test case หรือใช้ test tools ต่างๆได้ - ทดสอบ application และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ - แก้ไขปัญหา รายงานปัญหาที่ผู้ใช้งานพบ และนำมาปรับปรุงระบบ - จัดทำคู่มือในรูปแบบเอกสาร, ภาพ, วีดีโอ และสื่ออื่นๆที่เข้าใจง่ายเช่น infographic - ฝึกอบรมการใช้งาน Application สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ - สรุปรายงานการใช้งาน Application ของผู้ใช้งานประจำเดือน
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Sales support (ธุรการเซลล์)
จัดทำเอกสารงานขายและสนับสนุนทีมขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดทำเอกสาร support และงานอื่นๆที่หัวหน้าทีมมอบหมาย
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales executive
- พัฒนาและขยายยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - วางแผนและติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้า
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Senior sales executive
-พัฒนาและขยายยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - วางแผนและติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้า
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง(ตามประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดซื้ออาวุโส
- รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระบบ - รับผิดชอบงานแผนงาน การจัดซื้อ กระจายงานในแผน ติดตามงานและประสานงานทั้งหน่วยงานต่างๆ กับ Supplier เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ - หาผู้ขาย รายใหม่ๆ เป็นทางเลือก - วิเคราะห์ต้นทุน ต่อรองราคากับ Supplier - วางแผนวิเคราะห์ต้นทุน ต่อรองราคากับ Supplier - วางแผน ประมาณการส่งของให้สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ - ทำงานภายใต้ระบบของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนกต่างๆ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Project Coordinator
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในงานโครงการทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย - สามารถประสานงานจัดเตรียมการประชุม เอกสารหรือแบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - สามารถจัดทําและจัดเก็บ บันทึกเอกสารทั้งใน รูปแบบ Hard copy – Soft copy - สามารถอ่านแบบและถอดแบบในเบื่องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการสั่งซื้อหรือตรวจสอบสินค้า ต่างๆในโครงการได้ - รับฟังความคิดเห็นและข้อตําหนิจากทุกฝ่ายเพื่อนําเสนอและหา
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง(ตามประสบการณ์)
Project Manager
1.จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการ 2.จัดสรรค์คนให้เหมาะกับงาน และเวลา ร่วมกับหัวหน้าทีมแต่ละทีม 3.ประสานงานระหว่างทีมงาน 4.ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ 5.ตรวจสอบและทดสอบงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการ ก่อนจัดส่งลูกค้า
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง(ตามประสบการณ์)
Assistant Project Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ)
- จัดทำแผนการทำงาน (Action Plan) และบริหารจัดการโครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - ดำเนินงานและปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด - รับผิดชอบบริหารการเงิน ให้เป็นไปตามกรอบการใช้เงินตามงบประมาณที่กำหนด - ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ - ประสานงานกับผู้นำองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน ดูแลภาพรวมการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและป
17 พฤศจิกายน 2560
Advanced Digital Synergy
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการทำงาน)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560