เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้บริหารสาขาภูเก็ต
- บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอน ลักษณะงาน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resourece International, Local Pruchase, Design - สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่พนักงาน - มีคุณธรรม - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : 50,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือข้อตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
- สนับสนุนข้อมูลและดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อSupport Sales - ดูแล ประสาน ลูกค้าของบริษัท - ติดตามและประสานงานกับสาขาและฝ่ายอื่นๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 หรือตามประสบการณ์
(★★ ด่วน ★★ ) Tele sales
-แนะนำสินค้า / ขาย เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อโชว์รูม -ติดต่อลูกค้าที่เคยเข้ามาชมสินค้าเพื่อเสนอโปรโมชั่น / ขาย สินค้าใหม่ๆ -ดูแล จัดเก็บสินค้าภายในโชว์รูม ให้น่าสนใจ สะอาด อยู่เสมอ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
ธุรการช่าง (สาขาภูเก็ต)
- จัดทำใบเสนอราคาซ่อมสินค้าในระยะประกัน และลูกค้าสัญญา, - จัดทำรายงานการซ่อมและการปิดงานซ่อม และอื่นๆ ส่งต่อสำนักงานใหญ่, - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งภายใน - นอก บริษัทฯ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 13,000
(★★ ด่วน ★★ ) Sales
- ติดต่อลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ พร้อมขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ - เป็นตัวแทนขายสินค้า เครื่องครัวอุตสาหกรรม - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาท + ค่าน้ำมัน 6,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ 1,000 + ค่าสึกหรอรถยนต์1,000
(★★ ด่วน ★★ ) เจ้าหน้าที่แปลภาษา (Translator)
-แปลเอกสารไทย - อังกฤษ อาทิเช่น คู่มือสินค้า, แค๊ตตาล็อค, คู่มือสำหรับใช้ในการอบรมทุกการอบรม -เป็นล่ามการอบรมสินค้า, ต้อนรับแขกชาวต่างชาติที่มาพบผู้บริหาร หรือเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท(เฉพาะชาวต่างชาติ) -อื่นๆที่เกี่ยวกับงานแปลตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท
Sales (สาขาภูเก็ต)
- สรรหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ - เป็นตัวแทนขายสินค้าเครื่องครัวอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 + คอมมิชชั่น
(★★ ด่วน ★★ )เจ้าหน้าที่ธุรการ การตลาด
- สรรหาข้อมูลในธุรกิจเดียวกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด ราคาสินค้า มาเปรียบเทียบ เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะ์ห์สภาพการตลาด/ขาย - นำผลการวิเคราะห์ฯ เสนอต่อผู้บริหาร ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ในเชิงธุรกิจขององค์กร - จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
ช่างติดตั้ง,ช่างซ่อมบำรุง (สาขาภูเก็ต)
1.บริการติดตั้งเครื่องครัว ตรวจเช็คซ่อมบำรุง เครื่องครัว ระบบ ก๊าซและไฟฟ้า 2. ทำรายการเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง และซ่อมแซม 3. สรุปรายงานการซ่อมและปิดงานซ่อม, อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 (รายได้รวม)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา สั่งทำ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องเขียน วัตถุดิบ ฯลฯ - ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า จาก Supplier, เปรียบเทียบราคา, ประเมินผู้ขาย - ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งทำ ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำการสั่งซื้อ สั่งทำ - งานด้านเอกสาร / ติดตามผลการสั่งซื้อ สั่งทำ
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
SERVICE MANAGER
- บริหารงานวิศวกรรมบริการให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ งานติดตั้ง งานซ่อม งานบำรุงรักษาประจำปี - วางแผนการปฏิบัติงาน / สอนงาน / ติดตามงานและประเมินผล - กำหนดเป้าหมายและจัดทำรายงาน (KPI) ของแผนก พร้อมแนวทางพัฒนางาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 40,000 - ตามตกลง
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสูง
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ 2. นำสินค้าเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า ในระดับที่มีความสูง 3. นำสินค้าจัดวางด้วยความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจสอบสภาพสินค้า และยกสินค้าขึ้นรถ - แพ็คสินค้า จัดเก็บ ขนย้ายสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
ช่างไฟฟ้า(เครื่องเย็น)
- งานติดตั้ง Project / ซ่อมแซม เครื่องครัว อุตสาหกรรม - งานระบบ ไฟฟ้า , ปะปา (น้ำดี/น้ำทิ้ง) , แก๊ส - จัดเตรียมใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริม ในการติดตั้ง / ซ่อมแซมเครื่องครัว - รายงานการติดตั้ง / ซ่อมแซม พร้อมปิดงานซ่อม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-35,000 บาท
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล งานภายในแผนกได้ -จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และสินค้าภายในประเทศ -ติดต่อประสานงานกับ supplier -ตรวจความเรียบร้อยของสินค้าที่สั่งซื้อ -มีประสบการณ์บริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานช่าง QC
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ / ชิ้นงาน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - รายงานผลการตรวจสอบประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติระหว่างการตรวจสอบ - รับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ, อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
(★★ ด่วน ★★ ) พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ขับรถกระบะหลังคาสูง ส่งสินค้าในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล พร้อมพนักงานส่งสินค้า 1 คน - ตรวจนับสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนนำส่งลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,000 + ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วางแผนกลยุทธทางการตลาด - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา , PO , วิเคราะห์ยอดขาย - จัดทำโปรโมชั่น , งบประมาณการตลาด - ดูแลทีมงานการตลาดและจนท.ประสานงานขาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 35,000 บาท
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิค
- วางแผนงานซ่อมแซมบำรุงประจำวัน - จ่ายงานและ ควบคุมงานซ่อมบำรุง - ติดตามรายงาน / สรุปงานซ่อมชำรุด - วิเคราะห์ปัญหา / สาเหตุที่ทำให้เกิดการชำรุด - มีวินัยและความรับผิดชอบในการรับโทรศัพท์ - สามารถตอบ-รับโทรศัพท์ได้ 24 ชั่วโมง
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท
ช่างซ่อมบำรุงฯ (สาขาสมุย)
1.ติดตั้ง เครื่องครัว ตรวจเช็คซ่อมบำรุง เครื่องครัว ระบบ ก๊าซและไฟฟ้า 2.จัดทำใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริม ในการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องครัว 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560