เข้าระบบผู้สมัครงาน
(★★ ด่วน ★★ ) Import - Export Officer
- Monitoring Import Shipment - Update data for import shipment - Prepare payment for all raw material and packaging supplier - prepare document for import task - Process order and monitor shipment - Coordinate with shipping contractor for all import shipments
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท ขึ้นไป
พนักงานสโตร์ สาขาเกาะสมุย
1. รับ-จ่าย สินค้า/อะไหล่ตามเอกสารกำกับ พร้อมทำรายงานสินค้าเข้า-ออกส่งผู้เกี่ยวข้อง 2. ตรวจนับและจัดทำสต๊อกการ์ดสินค้า/อะไหล่ พร้อมบันทึกลงโปรแกรม 3. จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ สะอาดอยู่เสมอ 4. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 (ตามประสบการณ์)
ผู้บริหารสาขาภูเก็ต
- บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอน ลักษณะงาน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resourece International, Local Pruchase, Design - สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่พนักงาน - มีคุณธรรม - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : 200,000
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
- สนับสนุนข้อมูลและดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อSupport Sales - ดูแล ประสาน ลูกค้าของบริษัท - ติดตามและประสานงานกับสาขาและฝ่ายอื่นๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 15,000
(★★ ด่วน ★★ ) Tele sales
-แนะนำสินค้า / ขาย เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อโชว์รูม -ติดต่อลูกค้าที่เคยเข้ามาชมสินค้าเพื่อเสนอโปรโมชั่น / ขาย สินค้าใหม่ๆ -ดูแล จัดเก็บสินค้าภายในโชว์รูม ให้น่าสนใจ สะอาด อยู่เสมอ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 + ค่าคอมมิชชั่น
(★★ ด่วน ★★ ) Sales
- ติดต่อลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ พร้อมขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ - เป็นตัวแทนขายสินค้า เครื่องครัวอุตสาหกรรม - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 + ค่าคอมมิชชั่น
Sales (สาขาภูเก็ต)
- สรรหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ - เป็นตัวแทนขายสินค้าเครื่องครัวอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ 100,000
(★★ ด่วน ★★ )เจ้าหน้าที่ธุรการ การตลาด
- สรรหาข้อมูลในธุรกิจเดียวกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด ราคาสินค้า มาเปรียบเทียบ เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะ์ห์สภาพการตลาด/ขาย - นำผลการวิเคราะห์ฯ เสนอต่อผู้บริหาร ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ในเชิงธุรกิจขององค์กร - จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
พนักงานบัญชี (ประจำสาขา สมุย)
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน พร้อมจัดทำรายงานขายประจำวัน - ทำเอกสารใบวางบิล รับเช็ค สรุปยอดรายรับ- จ่าย ประจำวัน - ตรวจสอบทรัพย์สินของสาขา อาทิ เครื่องมือช่าง รถระบะ อุปกรณ์ต่างๆ - รับ/จ่ายเงินสดย่อย ฯลฯ - ตรวจนับสินค้า พร้อมเซ็นรับ-จ่ายสินค้า/อะไหล่ ร่วมกับพนักงานสโตร์ - การเบิกสินค้าตัวอย่าง และ รับคืนสินค้าตัวอย่างในโปรแกรม - จัดทำการรับอะไหล่สำรองซ่อมคืน - ตรวจสอบ-ติดตามหนี้ค้างชำระ และจัดทำรายงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
ช่างซ่อมบำรุง ( Service )
- งานติดตั้ง / ซ่อมแซม เครื่องครัว อุตสาหกรรม - จัดเตรียมใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริม ในการติดตั้ง / ซ่อมแซมเครื่องครัว - รายงานการติดตั้ง / ซ่อมแซม พร้อมปิดงานซ่อม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ช่างติดตั้ง,ช่างซ่อมบำรุง (สาขาภูเก็ต)
1.บริการติดตั้งเครื่องครัว ตรวจเช็คซ่อมบำรุง เครื่องครัว ระบบ ก๊าซและไฟฟ้า 2. ทำรายการเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง และซ่อมแซม 3. สรุปรายงานการซ่อมและปิดงานซ่อม, อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 9,000 - 12,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา สั่งทำ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องเขียน วัตถุดิบ ฯลฯ - ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า จาก Supplier, เปรียบเทียบราคา, ประเมินผู้ขาย - ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งทำ ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำการสั่งซื้อ สั่งทำ - งานด้านเอกสาร / ติดตามผลการสั่งซื้อ สั่งทำ
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 (ตามประสบการณ์)
ผู้บริหารสาขาสมุย
- บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resourece International, Local Pruchase, Design - สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่พนักงาน - มีคุณธรรม - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 200,000
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสูง
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ 2. นำสินค้าเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า ในระดับที่มีความสูง 3. นำสินค้าจัดวางด้วยความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 รวมค่าทักษะ
ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องเย็น
- งานติดตั้ง Project / ซ่อมแซม เครื่องครัว อุตสาหกรรม - งานระบบ ไฟฟ้า , ปะปา (น้ำดี/น้ำทิ้ง) , แก๊ส - จัดเตรียมใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริม ในการติดตั้ง / ซ่อมแซมเครื่องครัว - รายงานการติดตั้ง / ซ่อมแซม พร้อมปิดงานซ่อม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
พนักงานช่าง QC
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ / ชิ้นงาน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - รายงานผลการตรวจสอบประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติระหว่างการตรวจสอบ - รับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ, อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 14,000-15,000
Sales Manager
1.บริหารงานยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ, 2.ดูแลทีมงานขาย เช่น ช่วยปิดการขาย สอนเทคนิคการขาย ให้ความรู้สินค้าต่างๆ และระบบเอกสารในบริษัทฯ 3.กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 100,000+ บาท (salary oil commission incentive)
Sales (สาขาสมุย)
- สรรหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ - ขยายตลาดโดยหาลูกค้าใหม่ ๆ ( ออกตลาดทุกวัน ) - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า - เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เครื่องครัวอุตสาหกรรม - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ 100,000
หัวหน้าช่างเทคนิค (สาขาเกาะสมุย)
- กำกับ ดูแลงานบริการหลังการขาย อาทิ งานติดตั้ง / ซ่อม / โครงการ ประเภทเครื่องครัว ทั้งระบบ ไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา ฯลฯ - วางแผนงาน / ประสานงานแผนกต่างๆ ในการเตรียมงาน อาทิ จำนวนช่าง งบประมาณ อุปกรณ์ เอกสาร สถานที่ลูกค้า เป็นต้น - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- ถอดและเขียนแบบ / Detail - ออกสำรวจหน้างานเพื่อมาทำแบบ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ควบคุมงานก่อสร้างและงานโปรเจค - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2561
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560