หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัดบริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1. ดูแลและพัฒนาสินค้าและบริการ 2. ดูแลภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3. ดูแลการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 4. วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด 5. จัดทำทำโปรโมชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
-รับผิดชอบระบบ IT , สารสนเทศ ภายในบริษัทฯ -งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบระบบ Network , Internet ให้สมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง อาคาร ส่วนตกแต่งอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ สาขาที่ชำรุดให้ปกติโดยทำงานเป็นทีม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.วางแผนดำเนินการสรรหาพนักงานด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการสรรหาพนักงานทันตรงความต่อการของหน่วยงาน 2.คิดค้นเครื่องมือสรรหาใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์แผนสรรหาได้ 3.มีเทคนิด และทักษะในการสัมภาษณ์ Candidate ทุกตำแหน่งที่ดี 4.Visit พนักงานประจำสาขา เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานที่สาขา และเยี่ยมเยียนพนักงาน พบปะพูดคุย ทักทายพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
- บริหารทีมงานภายในสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริหารยอดขาย และการทำกิจกรรมการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.รับผิดชอบการออกแบบตกแต่งสาขาให้เป็นไปตามConceptและแผนที่ที่ตั้งไว้ 2.ร่วมกับDraft Man ในการวาง Lay Out , แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า , รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ 3.กำหนด Spec.วัสดุในการตกแต่งก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณหรือสอดคล้องกับการทำงานจริง 4.ประสานงานกับโฟร์แมนหน้างานในกรณีที่ตกแต่งติดขัดหรือไม่เป็นไปตามแบบเพื่อหาแก้ไขหรือปรับปรุงแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
- บริหารงานสาขาที่ได้รับมอบหมายเช่น กำลังคน , การบริการลูกค้า , ระบบงานต่างๆภายในสาขา - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น การทำการตลาด รอบๆสาขา , จัดกิจกรรมเดินทรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email /Facebook/ Line 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software สาขาต่างๆทั่วประเทศและสำนักงานใหญ่ 2.ดูแลระบบ Network
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
- ให้ข้อมูลนโยบายการปฏิบัติงานต่างกับ พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และพนักงานประจำสาขา - รับเรื่องข้อร้องเรียน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไข -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภท 2.ช่วยอำนวยความสะอาดให้กับแพทย์ในการทำหัตการพิเศษ 3.บริการฉีดยาเจาะเลือดและให้ IV ทางเส้นเลือดตามวินิฉัยของแพทย์ 4.เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการทำหัตการต่างๆแก่พนักงานในคลีนิค 5.มีประสปการณ์ห้องผ่าตัด/เครสผ่าตัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
-จัดส่งสินค้าให้กับสาขาครบถ้วนทั้งจำนวนและคุณภาพ -บริการจัดส่งสินค้าให้สาขาทุกกรณีโดยไม่มีการร้องเรียนจากสาขา -จัดส่งสินค้าตามรายการเบิกจากสาขาทุกประเภท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.รับผิดชอบต้อนรับดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการ 2.ค้นหาประวัติลูกค้าการจัดบัตรคิว เสิร์ฟเครื่องดื่ม ช่วยเหลือลูกค้า 3.ให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้า 4.แนะนำ promotion ใหม่ๆ ลูกค้าทราบ 5. ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ต้อนรับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
1.ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 3.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+