หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ควบคุมงาน ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขับรถ รับ-ส่ง คนงาน และ สินค้าของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-วางแผนและควบคุมงานให้เสร็จตามแผนงาน -บริหารงาน เร่งรัด และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุและแบบให้เป็นไปตามข้อตกลง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำงานผลิตประตู-หน้าต่างในโรงงานร่มเกล้า ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่างตามหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- วางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย - ดูแล ประชาสัมพันธ์ Brand ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย - ติดตาม ประสานงาน กับ ลูกค้าต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขี้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริการลูกค้าหลังการขายและติดตั้ง - ตรวจสอบและซ่อมแซมงานประตู/หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดตั้งงานมุ้ง/ฉากกั้นอาบน้ำ/ประตู/หน้าต่าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. เคลียร์และเขียนแบบ ประตู-หน้าต่าง 2. ถอดแบบและปริมาณ เพื่อการประมูลงานได้ 3. ประมาณราคาและจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์เพื่อการใช้งานได้ 4. ให้ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้ 5. สามารถจัดระบบการยื่นเอกสารและวัสดุเพื่อ Approve ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ดูแลระบบงานบัญชี และ การเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดูแลอาคาร รถยนต์ ระบบ Network ดูแลและตรวจหาสาเหตุ ซ่อมบำรุงเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ตรวจสอบกระบวนการผลิตและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต 3. ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงต้นทุนในการผลิต 4. ควบคุมและจัดการ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ เวลา ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสายงานการผลิต ติดตาม และตรวจสอบงานในฝ่ายผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ความปลอดภัยในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิต และ ติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดูแลคลังสินค้าเส้นอลูมิเนียม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ควบคุมการผลิตงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ควบคุมงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมีเนียม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ควบคุมงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่หน่วยงาน และ สำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จัดซื้อ และ ประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7613 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+