เข้าระบบผู้สมัครงาน
Project Engineer_ระบบปรับอากาศ
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับวิศวกรสนาม ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของทีมวิศวกร โฟร์แมน และผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + สวัสดิการรายเดือน
Site Engineer_ระบบไฟฟ้า
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง + สวัสดิการรายเดือน
เจ้าหน้าที่สโตร์ประจำไซค์งานต่าง ๆ ด่วน
- ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ใน STOCK - ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ พร้อมทำรายงานสรุป - ดูแลด้านงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000.- บาทขึ้นไป
วิศวกรจัดซื้อ ระบบเครื่องกล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและประสานงานซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ในงานด้านสายเครื่องกล เช่น ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง
12 ธันวาคม 2560
ช่างเทคนิคไฟฟ้า *** จำนวนมาก ***
- ปฏิบัติงานช่าง ตามโครงการต่างๆของบริษัท - ทดสอบและตรวจสอบระบบอาคารต่างๆ - ให้บริการลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5 +   เงินเดือน : 10,000.- ขึ้นไป + สวัสดิการรายเดือนอื่นๆ
ช่างบริการ ((ด่วน!!!!))
- ปฏิบัติงานช่าง ตามโครงการต่างๆของบริษัท - ทดสอบและตรวจสอบระบบอาคารต่างๆ - ให้บริการลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000.- ขึ้นไป + สวัสดิการรายเดือนอื่น
Site Engineer_ระบบปรับอากาศ
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง + สวัสดิการรายเดือน
เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล-ปรับอากาศ **จำนวนมาก**
เขียนแบบงานระบบอย่างหนึ่งอย่างใด - ระบบปรับอากาศ (AC) - ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SN&FP) - ระบบไฟฟ้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป + สวัสดิการรายเดือนอื่นๆ
วิศวกรจัดซื้อ ระบบไฟฟ้า
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
โฟร์แมน ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (**จำนวนมาก**)
ควบคุมงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับวิศวกร ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + สวัสดิการรายเดือนอื่นๆ
โฟร์แมน ระบบไฟฟ้า
ควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับวิศวกร ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000.- ขึ้นไป + สวัสดิการรายเดือนอื่นๆ
โฟร์แมน ระบบปรับอากาศ (**จำนวนมาก**)
ควบคุมงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับวิศวกร ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000.- ขึ้นไป + สวัสดิการรายเดือนอื่นๆ
Site Engineer_ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง + สวัสดิการรายเดือน
หัวหน้าวิศวกร แผนกจัดซื้อเครื่องกล
1. ประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเคลียร์ Scope ในการขอราคา Supplier 2. เจรจาต่อรองราคากับ Supplier เพื่อให้เป้าหมายภายใต้ Cost Control 3. ติดตามและจัดทำ Pre-Material ให้เป็นไปตาม Schdule ที่วางแผนไว้ 4. เคลียร์ Scope ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการข้อมูลในการทำใบสั่งซื้อ 5. ประสานความร่วมมือกับทางผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม Main Equipment ให้เป็นไปตาม Schdule ที่วางแผนไว้ 6. อื่นๆ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000.- ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
วิศวกร QS_ประเมินราคางานเพิ่ม-งานลด ระบบไฟฟ้า
ประเมินราคาในงานโครงการ ระบบไฟฟ้า คิดงานเพิ่ม-งานลด
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง + สวัสดิการรายเดือน
วิศวกรการตลาด (Estimate)
ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรประจำฝ่ายการตลาด ถอดแบบ ประเมินราคา ติดต่อประสานงาน ในการรับติดตั้งงานระบบปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง ในอาคารสูง
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
Project Engineer_ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับวิศวกรสนาม ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของทีมวิศวกร โฟร์แมน และผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + สวัสดิการรายเดือน
Project Engineer_ระบบไฟฟ้า
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประสานงานกับวิศวกรสนาม ถึงแผนงานต่างๆ จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของทีมวิศวกร โฟร์แมน และผู้รับเหมา ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + สวัสดิการรายเดือน
วิศวกร QS_ประเมินราคางานเพิ่ม-งานลด ระบบเครื่องกล
ประเมินราคาในงานโครงการ ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล คิดงานเพิ่ม-งานลด
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง + สวัสดิการรายเดือน
หัวหน้าแผนกการเงิน
1.จัดทำงบการเงินได้ 2.จัดทำความสัมพันธ์ของงบการเงินได้ 3.วิเคราะห์และวางแผนงบการเงินได้ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560