เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ขาย
1. ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ทบทวนความต้องการ/ข้อกำหนดของลูกค้า และ Key cutomer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ 3. ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
โปรแกรมเมอร์
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบงานขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1.วางแผนและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. งานติดตามแผนผลิต และแผนส่งมอบ 3. งานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนการส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด
23 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา และซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
23 พฤษภาคม 2561
รองหัวหน้าผ่าปลา - หม้อนึ่ง
ควบคุมการทำงานแผนกวัตถุดิบ เช่น ผ่าปลาหม้อนึ่ง นึ่งปลา , ห้องคูลลิ่ง,ล้างรถนึ่งปลา ตามขั้นตอนการทำงาน
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ
1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการคัดเลือกและการบริหารจัดการผู้ขาย โดยการกำหนดกระบวนในการคัดเลือก การอนุมัติ และการเฝ้าติดตามผู้ขาย โดยพิจารณาจากการประเมินอันตรายรวมถึงความเสี่ยงที่อาจอันตรายขึ้นได้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบและประเมินผลผู้ขายหรือผู้ส่งมอบรายใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายก่อนการยอมรับวัตถุดิบส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
ขับรถโฟล์คลิฟท์ ขนถ่ายสินค้า ณ พื้นที่ ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ผ่าปลา , คลังสินค้า . ห้องเย็น
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 8   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1. เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรียนรู้งานตรวจสอบ ภายใน 2. ร่วมกับที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน และร่วมจัดตั้งระบบ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานและกำหนดมาตรฐานของหน่วยงาน 3. ดำเนินการตรวจสอบภายในให้กับองค์กร
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
1. กำกับ ดูแล จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรม ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับ Competency และแผนฝึกอบรมประจำปีที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี และควบคุม กำกับ ติดตามให้มีการดำเนินการฝึกอบรมตามแผน 3.วิเคราะห์รายงานและประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และอื่นๆ
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างโครงการ
รับผิดชอบงานสร้างภายในโรงงาน,และงานตามโปรแจคต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเครื่องกล
1.ควบคุมงานซ่อมเครื่องจักรในสายการผลิต 2.ออกแบบระบบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิต 3.วางแผนและสร้างมาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิต 4. วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรในสายการผลิต 5.พัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สามารถลดต้นทุนในการผลิต
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560