หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเรื่อง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และปลอดภัยสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมาย และเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
งานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ตลอดจนงานฝึกอบรมพัฒนา และงานสวัสดิการพนักงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
วางระบบบริหาร และระเบียบการจัดการ งานด้านวิศวกรรมทั้งสาธารณูปโภค ( Utility Supply ) อาคาร สถานที่ ( Infrastrucre) และ การบริหารจัดการโครงการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท และ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ออกแบบระบบการบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ ส่วนประกอบการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการบริหารงานการบรรจุและขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารับสินค้า ตรงตามเวลาที่ต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
การดูแลพนักงานต่างด้าว ในเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัย อำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนะนำสอนการทำงานดูแลอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่างด้าวและบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ดูแล งานในส่วนของการปิดฉลากสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบงานขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ในการซื้อ-ขาย และดำเนินการหลังการขายด้านการส่งมอบแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. จัดทำและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิต ประจำวัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการผลิต ตามรูปแบบที่กำหนดให้ 2. วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานและกำหนดมาตรฐานของหน่วยงาน 3. ประสานงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ควบคุมดูแลระบบจ่ายไฟฟ้า และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ดำเนินการและจัดทำการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มยอดสมาชิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร ให้คำปรึกษาและรับการร้องทุกข์ของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. ควบคุมการทำงานให้อัตราการขูดปลาได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด 2. ควบคุมวิธีการขูดปลาให้ถูกต้อง 3. ควบคุม % Yield Loin ให้ได้ตามมาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ควบคุม ดูแลและแก้ไข การจัดเตรียมเครื่องจักร ในกระบวนการบรรจุ จนถึงปิดฝา และปิดผนึก เป็นไปตามแผนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกถังปลา เข้าบ่อละลาย, ยกถังปลาเข้าสายพาน, ยกถังปลาสด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ เครื่องบรรจุ เครื่องปิดผนึกถุง บำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐานงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างปลอดภัย 3.บันทึกและงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านวิศวกรรมการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. จัดเเตรียมวัตถุดิบเข้าผลิตให้ถูกต้องตามแผนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพปลาก่อนเข้าผลิต 3. ดำเนินการออกยอดผลิตประจำวัน ตรวจสอบน้ำหนักวัตถุดิบถูกต้องตามแผนผลิตประจำวัน 4. จัดทำสต็อกปลาจากห้องเย็นรับฝากเพื่อใช้ในการผลิตประจำวัน 5. ดำเนินการประสานงาน เพิ่ม หรือ ลด ปริมาณวัตถุดิบที่เข้าผลิตจากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. ตรวจติดตามการจัดทำ Check List 2. ตรวจติดตามการผลิตในแต่ละวัน 3. ตรวจติดตามคุณภาพ 4. รายงานความไม่สอดคล้องกับตรวจสอบผลประจำวัน 5. ศึกษา , ควบคุมและดำเนินการทวนสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาจรฐานที่ทางแผนกได้กำหนดไว้ 6. ออกแบบและวางแผนการทวนสอบปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพและ % Yield ของแต่ละกระบวนการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. ดำเนินการสรรหาตามใบขอรับจากหน่วยงานต่าง ๆ 2. ทวนสอบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ขอรับกับแผนอัตรากำลังคน 3.สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 4. เป็นตัวแทนในการประสานงานกับนายหัวรถนอกในการดำเนินการสรรหาพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+