เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ขาย
1. ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ทบทวนความต้องการ/ข้อกำหนดของลูกค้า และ Key cutomer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ 3. ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า
18 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเตรียมวัตถุดิบ
วางแผนและควบคุมการผลิตประจำวัน ตลอดจนดูแลพนักงานในสายงานผลิตให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลติดตามประสิทธิภาพการทำงานในแผนกเตรียมวัตถุดิบ, ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายของแผนก ดูแลติดตามการใช้คนและเวลาการทำงานในแผนกเตรียมวัตถุดิเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงตามนโยบายบรัษัท
17 มีนาคม 2561
โปรแกรมเมอร์
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบงานขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1.วางแผนและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. งานติดตามแผนผลิต และแผนส่งมอบ 3. งานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนการส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด
18 มีนาคม 2561
พนักงานขับรถรับ - ส่ง พนักงาน
ให้บริการงานรับ - ส่ง พนักงาน และงานบริการขนส่ง อื่น ๆ ในบริษัทฯ
16 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าหน่วยนึ่งทำเย็น
- ควบคุมกระบวนการนึ่งปลาให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ กำหนด - ควบคุมกระบวนการทำความเย็น - ควบคุม Self Maintenance อุปกรณ์ในการนึ่งปลาและ ทำความเย็นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ดำเนิการประสานงาน แก้ไขปัญหาจากความเบี่ยงเบนใน กระบวนการนึ่งปลา - ทำเย็น - ควบคุมการทำงาน % การใช้หม้อนึ่งให้ได้ตามเป้าหมาย
17 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
รองหัวหน้าผ่าปลา - หม้อนึ่ง
ควบคุมการทำงานแผนกวัตถุดิบ เช่น ผ่าปลาหม้อนึ่ง นึ่งปลา , ห้องคูลลิ่ง,ล้างรถนึ่งปลา ตามขั้นตอนการทำงาน
17 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
ขับรถโฟล์คลิฟท์ ขนถ่ายสินค้า ณ พื้นที่ ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ผ่าปลา , คลังสินค้า . ห้องเย็น
18 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 8   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
1. กำกับ ดูแล จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรม ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับ Competency และแผนฝึกอบรมประจำปีที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี และควบคุม กำกับ ติดตามให้มีการดำเนินการฝึกอบรมตามแผน 3.วิเคราะห์รายงานและประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และอื่นๆ
18 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างโครงการ
รับผิดชอบงานสร้างภายในโรงงาน,และงานตามโปรแจคต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 มีนาคม 2561
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560