เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา แฟร์ชั่นไอส์แลนด์ วันที่ทำงาน 5 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา แฟร์ชั่นไอส์แลนด์ วันที่ทำงาน 5 ตุลาคม 2561 - วันที่ 10 ตุลาคม 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.
15 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร พระราม 9 วันที่ทำงาน 6 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม.
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร พระราม 9 วันที่ทำงาน 6 ตุลาคม 2561- วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2561- วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เข้าทำงานเวลา 09.00 - 18.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. - 07.00 น.
15 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา อมตะ วันที่ทำงาน 5 ตุลาคม - วันที่ 10 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา อมตะ วันที่ทำงาน 5 ตุลาคม 2561 - วันที่ 10 ตุลาคม 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00 - 18.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 -07.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 ตุลาคม - วันที่ 11 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม.
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา ฉะเชิงเทรา วันทำงาน 6 ตุลาคม 2561 - วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 - วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : 480 /วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา ปราจีนบุรี 12 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า วันที่ทำงาน 12 ตุลาคม 2561 - วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 - วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.
15 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา เพชรบูรณ์ วันที่ทำงาน 12 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร สาขา เพชรบูรณ์ วันทำงาน 12 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2561 วันที่ 12 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00 - 18.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00 - 07.00 น.
15 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
อัตรา : 40 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร เชียงราย วันที่ทำงาน 13 ตุลาคม2561-วันที่18 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร เชียงราย วันที่ทำงาน 13 ตุลาคม 2561 - วันที่ 18 ตุลาคม 2561 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เข้าทำงานเวลา 09.00 น. - 18.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าทำงานเวลา 22.00 น. - 07.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 40 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า เมกาโฮม สาขา เชียงราย วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า เมกาโฮม สาขา เชียงราย วันทำงาน 19 ตุลาคม 2561 - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. วันทำงาน 24 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.
15 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 40 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปรเชียงใหม่ สาขา สันทราย(SD 01) วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - วันที่ 19 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปรเชียงใหม่ สาขา สันทราย (SD 01) วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - วันที่ 19 ตุลาคม 2561 วันทำงาน 17 ตุลาคม 2561 -วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 9/ อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปรเชียงใหม่ สาขา สันทราย วันที่ 21 ตุลาคม 2561 - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 พาร์ทาม
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปรเชียงใหม่ สาขา สันทราย วันที่ทำงาน 21 ตุลาคม 2561 - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 วันที่ 21 ตุลาคม 2561 - วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 40 อัตรา   เงินเดือน : 480/วัน
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟต์
โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เพลารถยนต์)
15 ตุลาคม 2561
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,900 บาท/เดือน ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท/เดือน รวม 11,900 บาท ไม่รวม OT เบี้ยขยัน 300-500/เดือน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560