เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)
1. จัดทำรายงาน และค่าแรง 2. วางแผนการทำงานประจำเดือน 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์
- ขับรถโฟคลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ - ยกพาเลทไม้ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Keeper)
จัดการด้านวัตถุดิบในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดูแลรักษา ระบบการจัดเก็บสินค้า รวมถึงจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน
ช่วยแปลจีน-ไทย จัดทำเอกสารต่างๆตามได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ล่ามภาษาญี่ปุ่น(Part-Time)
แปล - ประสานงานภาษาญี่ปุ่น สามารถทำงานเอกสารได้ดี
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามชิ้นงาน
New Project Specialist
1. วางแผนและรวบรวมทรัพย์สินและทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นไปได้ของโครงการโดยประสานกับฝ่ายจัดการ 2. ประมาณการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของโครงการ 3.รวมการจัดทีมและการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารต้นทุนและเวลา 4.สร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5.รายงานการปรับปรุงรายสัปดาห์และรายเดือนและเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับความคืบหน้าตามแผน 6.ปฏิบัติตามทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของบริษัท สำหรับการใช้งาน 7.จัดทำป
22 มีนาคม 2561
คนสวน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่กำหนด 2. ดูแลความระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดในพื้นที่ที่กำหนด 3. ดูแลบำรุงรักษาสวนและสนามหญ้าของบริษัท 4. และงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุง ควบคุมเครื่องจักร ดูแลงานฝ่ายผลิต
20 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเชื่อม/ช่างกล
- งานเขื่อม ตัด กลึง - งานซ่อมทั่วไป
20 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
Electrical Engineering (Trang)
-Design,implement,maintain, and improve electrical instruments, equipment,facilities,components,products,and systems for industrial purposes. -Operate computer-assisted enigneering and design softwere anf equipment to perform engineering tasks (E-Plan) -Direct and coordinate manufacturing, construction, installation, maintenance, support, documentation, and testing activities to ensure compliance with specifications, codes, and customer requirements. -Inspect completed installations and obser
23 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท - มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้ - นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 40   เงินเดือน : ตามผลงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารด้านการบัญชี จัดทำรายงานภาษีซื้อ จัดทำรายงานเจ้าหนี้ ฯลฯ
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่าย QC
- ตรวจสอบคุณภาพของไม้ - ควบคุมการคัดแยกเกรดไม้ของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามมาตรฐาน - จัดทำรายงานการแยกเกรดไม้ในแต่ละกะ
20 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์
รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ของรถโฟล์คลิฟท์
20 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาพม่า
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทย และพม่า - รับผิดชอบงานเอกสารที่เป็นภาษาพม่า - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
Sales
- รับผิดชอบงานด้านการขาย และการตลาดของแผนก เช่น ขายสินค้า(ทางการเกษตร), ออกพื้นที่เพื่อทดลองขายสินค้า - ประสานงานด้านสถานที่ เพื่อขายสินค้าของแผนก - วางแผนการตลาด
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
Finance satff (สาขาตรัง)
Main Task 1.Preparing and maintain weekly and monthly financial reports (ex AR summary.) 2.preparing petty cash, T/T or check to suppliers. 3.Preparing and reconcile bank stament. 4.Other assignment from management.
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-สรรหาบุคลากร (สาขาตรัง)
1.สรรหาบุคลากรหรือกำลังคนตามที่แผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ ต้องการ 2.ตรวจสอบใบสมัคร คัดเลือกผู้สมัคร และสัมภาษณ์เบื้องต้น 3.รับผิดชอบกระบวนการสรรหาบุคลากร และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.รับผิดชอบในการจัดทำและส่งรายงานให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น 5.เผยแพร่ตำแหน่งงานว่างในช่องทางการสรรหาต่าง ๆ 6.เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว 7.จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน และประจำปี 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
Accounting Supervisor (Trang)
1. Verify Receivables Voucher, Tax Invoice, Receipt Voucher, Receipt and Other Voucher ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกยอดขาย, ใบกำกับภาษีขาย, เอกสารการรับชำระหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. Record daily exchange rate effects and the computation period. บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันทุกสกุลเงินที่ใช้ในระบบโปรแกรมบัญชี และประมวลผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือน 3. Responsible for prepare and submit repots to section if needed. จัดทำรายงานขาย, รายงานลูกหน
23 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Safety Specialist (Trang)
-Control site trsffic to ensure traffice safety and to assist in the movement of vehicles. -Control access to a site, including monitor entrance and gate passage. -Ensure that the job site and machines are in a good condition -Daily inspect the job site and ensure of the safety on site. -Record and issue daily report. -Get the training for fire protection. -Keep contact with police station and hospital. -Ensure that the job site is clean and safe. -Encourage caution at danger areas.
23 มีนาคม 2561
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560