เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างและธุรการประจำอาคาร
- ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Admin / เอกสาร และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก - สามารถซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆภายในสำนักงาน - ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Contracting Executive (ประสานงานโรงแรม)
ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารต่อสัญญากับโรงแรม เจรจาต่อรอง, ขอราคา, ต่อสัญญา, โปรโมชั่น, Allotment, ติดต่อประสานงานกับ Partner และอัพเดทฐานข้อมูลโรงแรมในระบบ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Programming Scheduler (จัดผังรายการ) Mono 29
- จัดเรียงผังรายการ สนับสนุนงาน ดิจิตอล ทีวี ช่อง Mono 29 และ Mono Plus - ทำตารางข้อมูล อัพเดต ข้อมูลภาพยนตร์ ซีรี่ย์ เช่น poster สิทธิ์ภาพยนตร์ - ลงจำนวนรันการออกอากาศ ทำตารางผังเรตติ้ง
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Creative
- คิดรูปแบบตามโจทย์ ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงาน เพื่อนำเสนอลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - รวบรวมข้อมูล ต่างๆ สื่อช่องทางการสื่อสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์ - ประสานงานลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ผลิตผลงานให้ได้ตามรูปแบบงานที่กำหนดไว้
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Inventory Control Officer
- ดูแลตรวจนับ จัดเก็บ เบิก จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน - จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆ - กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Online Marketing Supervisor
- วางแผนบริหารสื่อออนไลน์ - กำหนดลักษณะการโปรโมตสื่อโฆษณาและภาพยนตร์ - คิดวิเคราะห์ Content ต่างๆทางช่องทางออนไลน์
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Cameraman (Mono 29)
- ดูแล ควบคุมการดำเนินการ ถ่ายทำคลิป ถ่ายภาพวีดีโอ ภาพนิ่ง และรายการ - ออกกองถ่ายกับทีมงาน Thai Series - ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบำรุงรักษาให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
Creative/ Co Producer (Mono 29)
ดูแลการผลิต ควบคุมงบ และรูปแบบรายการ ให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่นำเสนอ ปรับเปลี่ยนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
Web Programmer/ Web Developer
- ออกแบบ พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ตามที่ได้รับ requirement - จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน และภายนอก ระบบสนับสนุนสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บ mthai.com และ Zaa NEtwork
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
Senior Business Development (VDO Portal)
- ติดต่อ ประสานงาน และดูแล Partner Content VDO ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานภายในกับ Programmer
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
VDO Content Specialist
วางรูปแบบและจัดทำVDO Clip หรือตัวอย่างภาพยนตร์ คลิปประชาสัมพันธ์ บริการ วางแผนการ Update Content VDO นำขึ้นเผยแพร่ จัดทำรายงานสถิติคนเข้าชม ประสานงานในการประชาสัมพันธ์คลิปที่เผยแพร่
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Technician IT (Broadcast Mono 29)
ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้าน IT เพื่อควบคุมระบบการออกอากาศ ให้สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนช่องรายการ Mono 29
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Content Specialist
มีความเชี่ยวชาญ Men’s Lifestyle, technology, car ,game, sport ประเมินทิศทางการตลาดเบื้องต้น จัดทำ Content ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าและกระจายเนื้อหาใน seeme ประสานงาน Content Partner ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหมวดหมู่ต่างๆหรือมีจำนวน Follower สูงทั้งในและต่างประเทศ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
HRD (Senior-Supervisor)
จัดทำ วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (PMS) ได้แก่ การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI), ความสามารถของพนักงาน (Compentency), การบริหารจัดการแบบ MBO
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Project Manager
วางแผนงาน, กลยุทธ์ธุรกิจ Home Shopping, การตลาด, กำหนด Promotion สินค้า, รวมไปถึงดูภาพรวมงาน Operation มีทักษะด้านการประสานงานกับ Partner ต่างๆของบริษัท สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Senior Partnership Officer
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว, มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม การจัด แพคเกจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ, สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Accounting Officer
ตำแหน่ง Accounting Officer 2 อัตรา -สามารถปิดงบการเงินได้และจัดทำรายละเอียดประกอบงบได้ -เข้าใจขั้นตอนงานด้านรับและด้านจ่ายของบริษัท และด้านบัญชีที่นำส่งกรมสรรพกร
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Motion Graphic Designer (Mono 29)
ออกแบบ Graphic รายการ, ไตเติ้ลรายการ TV Online
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
VDO Editor (ตัดต่อข่าว/รายการ Mono 29)
- ตัดต่อคลิปวีดีโอต่างๆ - ตัดต่อข่าวต่างๆ - ตัดต่อรายการต่างๆ สนับสนุน ช่อง Mono 29 และ Mono Plus ให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถผู้บริหาร (เขตจุตจักร)
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแล รักษายานพาหนะให้อยู่ในความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560