หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• วางแผนงานขาย บริหารทีมงานสาขา เยี่ยมเยียนและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า • พัฒนาและรักษาช่องทางใหม่ ๆในการจำหน่ายสินค้าไอที เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับทางบริษัทฯ • ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ และเข้าร่วมประชุมรายงานยอดขายสาขาที่สำนักงานใหญ่ (เดือนละ 1 ครั้ง) • ร่วมกับหน่วยงานการตลาดในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด • สร้างยอดขายและพัฒนากลุ่มลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขายสินค้า IT Accessories, Smart Phone และ โน้ตบุ๊ค บริการ ให้คำแนะนำสินค้าและดูแลบริการหลังการขาย อัพเดท อบรมสินค้าใหม่ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขายสินค้า IT Accessories เช่น คีย์บอร์ด, เมาส์ ให้คำแนะนำ บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วางระบบ บำรุงรักษา ซ่อมอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัทจำหน่าย พร้อมทั้งการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. พัฒนาและปรับปรุง Software เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กร ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ดูแลระบบการเขียนโปรแกรม ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน 4. ดึงข้อมูลจากระบบตามเงื่อนไขที่ได้รับจากผู้ขอ และจัดรูปแบบของรายงานตามที่หน่วยงานต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แนะนำและขายสินค้า Accessories IT ประจำห้าง และดูแลบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า อัพเดท อบรมสินค้าใหม่ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าที่เข้าคลังสินค้า จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่กำหนด จัดสินค้าตาม Order ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร รัชดา - นิคมสินสาครและเส้นทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประสานงานการตลาดสินค้าไอที กับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ ดูแลการแผนนำเข้าสินค้าและ Book สินค้าให้กับ Order ของ Sale ดูแลสิทธิประโยชน์ของสินค้าที่พึงได้จาก vender จัดทำรายงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ หน้าที่งานหลักจะเน้นการประสานงาน และดูแลงานธุรการของแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อเสนอขายสินค้าไอที ลูกค้า Dealer ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบประจำ Office ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องและเครดิตในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน สื่อสารการตลาด -ดูแล ประสานกิจกรรม Event และส่งเสริมการตลาด งานด้านเอกสารของทีม Marcom -ดูแล Stationery ที่ใช้ในกิจกรรมประสานงานการตลาด - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายไปให้กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. คัดแยกเอกสาร จดหมาย 3. ประสานงานกิจกรรม HR ต่างๆ เช่น ต้อนรับแขก ผู้บริหาร งานส่วนกลางของบริษัท 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ซ่อม mainboard / notebook / smartphone พร้อมทั้งอธิบายถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ - update ข้อมูลการรับเรื่องเคลมสินค้าในระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประสานงานภายในองค์กร พัฒนาประสบการณ์ตามสาขาที่ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดตั้ง บำรุงรักษา Support on site สินค้า PC House Brand การติดตั้ง Application และติดตั้ง บำรุง รักษาNetwork ที่บริษัทจำหน่าย และให้คำแนะนำปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านการซ่อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ตรวจใบกำกับภาษี, Confirm รับเข้าสินค้าทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ, ออก CN Rebate, Check Stock (1 อัตรา) 2.บันทึกข้อมูลทรัพย์สินควบคุม (1 อัตรา)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แนะนำ ขายสินค้าอุปกรณ์ไอที Accessories ดูแลบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า อัพเดทความรู้สินค้าใหม่ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบสภาพสินค้า ติดสติ๊กเกอร์การรับประกันสินค้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แนะนำขายสินค้า อุปกรณ์ IT Accessories เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, หมึกเครื่องปรินเตอร์ ดูแลบริการหลังการขาย อัพเดทความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+