เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
ดูแลเกี่ยวกับงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย (เซลล์แมน)
-นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าเรา -ติดต่อและประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนขายเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกต่อการซื้อสินค้า -เข้าพบปะ พูดคุยกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าcommission
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ด่วนมาก
-ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในโรงงานทั้งหมด -ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงาน -ตรวจเช็คการเข้า/ออก ของลูกค้าและพนักงาน -เปิดประตูเข้า/ออก
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า(ด่วน)
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรต่างๆและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างแม่พิมพ์ (ด่วน)
ซ่อมแซม ดัดแปลงและบำรุงรักษา แม่พิมพ์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝายบุคคล
-สรรหาบุคลากร จัดอบรม ตรวจสอบ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประสานงาน รวมถึงวางแผนกำลังคนและจัดวางกำลังคนในการผลิต -จัดทำเอกสารต่างๆเช่น การต่อภาษี การยื่นเอกสารที่สรรพกร การยื่นเอกสาที่กรมแรงงาน ฯ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไปหรือตามตกลง
QC พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ได้เกณฑ์ตามมาตราฐานที่กำหนด การซุ่มตรวจสินค้าโดยนำเข้าชั่งน้ำหนัก วัดขนาด และตรวจสอบภาพรวมของสินค้า ให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนด
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
ดูแลงานที่เกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ เปิด OP สั่งซื้อสินค้า ติดตามงานที่สั่งซื้อที่เข้าตามเวลา รับใบ PR จากแต่ละแผนกที่สั่งซื้ออุปกรณ์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป/ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์
ตรวจสอบเอกสารใบกำกับ ตรวจเช็คน้ำสินค้า ตรวจเช็คการขึ้นสินค้าประจำวัน ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนขาย ทำเอกสารและรายงานตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างฟิตเครื่องจักร
ควบคุม ดูแล รักษา ซ่อมเครื่องจักร ประกอบเครื่องจักร Modifyเครื่องจักร ฯ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างกลึง
กลึงชิ้นงานและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเชื่อม (ด่วน)
- เชื่อมชิ้นงานและซ่อมแซ่มเครื่องจักรผลิต และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานแผนกอุปกรณ์ (ด่วน)
ตัดแต่งอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ให้มีความสวยงามตามาตรฐาน และสามารถควบคุมเครื่องผสมวัตถุดิบสำหรับผลิตอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ได้
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ IT
เขียนโปรแกรม กำกับดูแลเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง Hardware ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)
ตรวจสอบและคัดเลือกคุณภาพท่อ พีวีซี ที่ผลิตออกจากเครื่องผลิตท่อ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 310 บาท/วัน ไม่รวมOT
สนับสนุนขาย
คีร์เอกสารเกี่ยวสต็อคสินค้า และมีการติดต่อกับลูกค้าบ้างและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง
พ่อบ้าน
ดูแลความสะอาดภายในโรงงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า (PLC)
ดูแลระบบไฟในโรงงานและเครื่องจักรในไลท์การผลิต หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน ด่วน
ดูแลความสะอาดภายในสำนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560