เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
พนักงานบริการ
-ทำความสะอาดในบริเวณที่ผลิตยาและบริเวณสถานที่ควบคุมคุณภาพยา -ทำความสะอาดและจัดเตรียมชุดแต่งกาย รองเท้าและอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้ในห้องสะอาด -ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์การผลิต
12 ธันวาคม 2560
ช่างเทคนิค
ซ่อมแซมดูแลการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด และจัดทำบันทึกคุณภาพ เช่น LOG Book, Record , Change Control , Capa
12 ธันวาคม 2560
วิศวกร ด้านเครื่องกล
ประสานงานเพื่อวางแผนกิจกรรมด้านดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และวางแผนการซ่อมทำเครื่องจักร
12 ธันวาคม 2560
พนักงานธุรการ
1.บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายลงในคอมพิวเตอร์ 2.สำเนา/จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการทำงาน ราบงานหรือข้อมูลสรุปต่างๆ 3.รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
12 ธันวาคม 2560
นักการเงิน
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 2.จัดทำและตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน และคืนเงินยืม 3.ตัดยอดและควบคุมงบประมาณรายจ่าย 4.ติดต่อประสานงาน เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
นักวิเคราะห์แผน
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและตรวจสอบแผนงบประมาณของหน่วยงาน 2. วิเคราะห์แผนและจัดทำรายงาน
12 ธันวาคม 2560
นักพัสดุ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 2. ติดตามและรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
12 ธันวาคม 2560
ผู้ช่วยนักวิจัย
1. ประสานงาน รวบรวมฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ 2. จัดทำรายงานประจำเดือน 3. ประสานงานด้านการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560