เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้าง
1. ติดต่อ ประสานงานผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อขอใบเสนอราคา 2. เปรียบเทียบ ต่อรองและสรุปราคาการสั่งซื้อ 3. จัดทำ ตรวจรับใบสั่งซื้อ และบันทึกรายการสั่งซื้อลงในทะเบียน 4. ตรวจสอบ และตรวจรับสินค้าที่สั่งซื้อพร้อมทั้งการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 5. ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายสินค้าจากสต๊อกของหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. บันทึกรายการสินค้าเข้า –ออกจากสต๊อกทุกครั้ง 7. ตรวจนับสต๊อกสินค้าเป็นประจำทุกเดือน 8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 22,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์
แคชเชียร์ การเงินประจำ รพ.พานาซี พระราม2
-รับชำระค่าบริการ (เงินสด / บัตรเครดิต) ของลูกค้าที่มาใช้บริการ -คีย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมของทางโรงพยาบาล -ตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้า และรายงานสรุปยอดประจำวัน -ออกใบเสร็จ / ใบแจ้งชำระเงิน ในกรณีลูกค้า AR จัดเอกสารแยกใส่แฟ้ม -จัดเก็บเอกสารในแต่ละวัน พร้อมสรุปยอดของลูกค้าที่มาใช้บริการ -อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์
1. จัดการระบบข้อมูลลูกค้าของบริษัท และรายงานที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า จำแนกประเภทการใช้บริการ ความต้องการลูกค้า และความถี่การใช้บริการ และจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อบริษัท 3. สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละคน เพื่อเรียนรู้ ประเมิน วิเคราะห์ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า 4. นำเสนอโปรแกรม บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้าเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า 5. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
- ดูแล ตรวจตาความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอ - ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละวัน - ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ หากมีการชำรุด (แล้วแต่กรณี) - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 ++ บาท ขึ้นอยู่ประสบการณ์
Sales and Customer Service ณุศา มาย โอโซน เขาใหญ่
- ดูแลต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ติดตาม ดูแลลูกค้า อำนวยความสะดวกกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ - ติดตามลูกค้าเก่า ให้กลับมาใช้บริการซ้ำ - นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ ในแต่ละเดือนให้ลูกค้าทั้งเก่า และ ใหม่ทราบ เพื่อ กระตุ้นยอดขาย - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา หรือหน้างาน
20 มกราคม 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 17,000 - ขึ้นไป อยู่ที่ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560