สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่างเทคนิค
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจแก้ การทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำอาคาคาร 3.ดูแลซ่อมแซม แก้ไข ปัญหาการทำงานของเครื่องจักร 5.ดูแล ซ่อมแซม ระบบสุขาภอบาล ประปา บำบัดน้ำเสีย
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
นักกายภาพบำบัด
การให้บริการคนไข้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการรักษา ติดตามดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ทำการรักษา
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
์พยาบาล (พูดภาษาอังกฤษ - จีนได้)
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทและโรงพยาบาลในต่างประเทศ
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : (ค่าตอบแทนสูงมาก)
เภสัชกร (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลการจัดเก็บยา เตรียมยา/เวชภัณฑ์มาตรฐานเภสัชกรรม 2. บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ 3. ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 4. ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาทีมีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 5. ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท 6. ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CUSTOMER SERVICE
1. Provide Medical products information, price of each Service programs in the company. 2. Manage, Provide, and Support customer information about treatment process, side effect, efficiency and Follow up process 3. Appoint, Monitor, and take care the foreigners’ customer. 4. Provide or prepare customer information before and after treatment 5. Foreigners’ customer health counseling 6. Ability to practice in Nursing care
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sale Executive
-ออกพบลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ -ดูแลฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท -ติดตามลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการในคลีนิค -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนได้ -ทำสรุปประจำวัน และ ประจำเดือน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ -อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
24 ตุลาคม 2560
พนักงานนวดตัว / หน้า (เทอราปิส)
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลีนิค - ดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นวด เมื่อให้บริการเสร็จ - รักษาความสะอาดของเครื่องมือและห้องนวดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - สามารถใช้เครื่องมือของทางคลีนิคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - มีความอดทนและมีใจรักในงานบริการ
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18000 ขึ้นไป
นักเทคนิคการแพทย์ (2 ตำแหน่ง) ประจำเอกมัย ด่วนมาก
1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ 3. วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด สารคัดหลั่ง ชื้นเนื้อฯลฯ ของผู้ป่วย 4. ส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึกการ และรายงานผล 5.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
เภสัชกร (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลีนิค - ดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นวด เมื่อให้บริการเสร็จ - รักษาความสะอาดของเครื่องมือและห้องนวดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - สามารถใช้เครื่องมือของทางคลีนิคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - มีความอดทนและมีใจรักในงานบริการ
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ขึ้นไป
IT SUPPORT
1.ติดตั้งและกำหนดค่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการรวมถึงการประยุกต์ใช้ 2.ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ 3.แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย / ปัญหาโทรศัพท์ / ระบบสาธารนูปโภคภายในบริษัท รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมสัมมนาของบริษัท 4.บริหารจัดการสินค้าคงคลังอุปกรณ์ไอทีซอฟต์แวร์และใบอนุญาต 5.สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน (User) เกี่ยวข้องกับระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.สนับสนุนผู้ใช้งานรวมถึ
24 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560