สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน)
ช่วยเหลือพยา่บาลในการดูแลผู้ป่วย ดูแลจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
17 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา เอกมัย/รพ.   เงินเดือน : 9,000 บาท ขึ้นไป+ประสบการณ์
เภสัชกร ประจำสาขาเอกมัย/รพ.พระาม2
- จ่ายยา วิตามิน สารอาหารให้ลูกค้า/ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ - ดูแลระบบการเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ - ให้คำปรึกษากับลูกค้า เรื่องยา และวิตามิน - ดูแลระบบจัดเก็บยาให้ได้มาตรฐาน
17 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตราขึ้นไป   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+รายได้อื่นๆ
การเงิน แคชเชียร์ รพ.พระราม 2
-รับชำระค่าบริการ (เงินสด /บัตรเครดิต) ของลูกค้าที่ใช้บริการ -คีย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์คลินิก -ตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้าและรายงานสรุปยอดเงินของคลีนิกประจำวัน -ออกใบเสร็จ และชำระเงิน,กรณีลูกค้า AR (ค้างชำระ) แยกใส่แฟ้มค้างชำระ
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
ผู้ช่วยพยาบาล / PN รพ.พระราม 2
1.วัด Vital Sign ให้กับลูกค้า 2.รับส่งเอกสารแฟ้มประวัติลูกค้า 3.จัดเตรียมสนับสนุนการให้บริการลูกค้า 4.ดูแลตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ 5.ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าขณะที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ฯลฯ
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9000-10000+ ขึ้นไป
Senior Marketing Executive
1. ประสาน และร่วมจัดทำ Promotion ประจำเดือน 2. จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขาย อาทิ Brochure และ Leaflet 3. ประสานงานทั้งหน่วยงาน ภายใน และภายนอก ในส่วนของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 4. ร่วมจัดทำกิจกรรม ในส่วนของงาน Below The Line เพื่อส่งเสริม Brand และยอดขาย 4.1 จัดทำกิจกรรม เพื่อรักษาฐานลูกค้า (CRM) 4.2 จัดทำกิจกรรม เพื่อขยายฐานลูกค้า 4.3 จัดทำกิจกรรม เพื่อการดูแล และช่วยเหลือสังคม (CSR) 4.4 จัดทำกิจกรรม เพื่อสร้างยอดขาย เช่น การสัมมนา ให้ข้อมูลเก
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)
รับชำระค่าบริการ (เงินสด/บัตรเครดิต) คีย์ข้อมูลระบบในระบบบริหารคอมพิวเตอร์คลินิก ออกใบเสร็จรับเงิน และชำระเงิน, กรณีลูกค้า AR (ค้างชำระ) แยกใส่แฟ้มค้างชำระ จัดทำ Financial Report (สรุปยอดการเงินของคลินิกประจำวัน) โดยนับแยกประเภทรายได้ประจำวัน ได้แก่ รายรับเงินสด บัตรเครดิต ยอดค้างชำระ ยอดโอนเข้าบัญชีและเช็ค สรุปรายการขายประจำวันเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าทำ Treatment กี่ราย และมา Consult แพทย์ กี่ราย สรุปยอดเงินทั้งหมด โอนเงินรายรับจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีบริษัท จัดทำรายได้ยอดขายคลีนิก ประจำวัน ปร
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (Full Time ) ประจำคลินิก เอกมัย /พยาบาลวิชาชีพ OPD/ER/Ward/OR/LR รพ.พระราม 2
1.ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานและดูแลความเรียบร้อยของการพยาบาลโรงพยาบาล ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในจการทำงาน 2.คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจแัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 3.บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความ ปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 4.จัดทำแผนการดำเนินการของฝ่ายการพยาบาล 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และทำกิจกรรมต่างๆ ภายใ
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา เอกมัย/พระ   เงินเดือน : 35,000 บาทขึ้นไป+ สวัสดิการ
พนักงานต้อนรับ พระราม 2
ต้อนรับลูกค้า งานบริการ ประสานงาน
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร,มีค่าคอมมิสชั่นตามเป้าที่กำหนด
พนักงานบัญชี พระราม 2
มีความรู้ทา่งด้่านงานบัญชี - ธนาคาร , ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น ฯลฯ
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : 15000+ ขึ้นไป มีค่าคอมเมื่อผ่านโปร
หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1.เตรียมความพร้แมของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 2. เตรียมการจัดอัตรากำลังพลให้เพียงพอบริการ 24 ชั่วโมง 3.มอบหมายงานตามการร้องขอนากแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล 4.รับ-ส้ง-ผู้ป่วยด้วยรถนั่ง,รถนอนด้วยความสุภาพเรียบร้อย 5.ให้บริการในส่วนแท็งก์ออกซิเจนแก้ผู้ป่วย
19 ตุลาคม 2560
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560