เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โซโนม่า จำกัด
วิศวกรงานระบบ
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาขา ซ.อารีย์ สะพานควาย
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ช่างเฟอร์นิเจอร์
1.ดูแลงานด้านการประกอบและทำงานผลิตชิ้นงานตามแบบ 2.สามารถใช้เครื่องจักรในงานผลิตได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
1. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (กรณีสัมภาษณ์งาน จะต้องเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ ซอยพุทธบูชา 38)
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
Senior M&E Engineer
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น ทำงานที่สำนักงานสาขา ซ.อารีย์ สะพานควาย
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
QS Manager
1. บริหารจัดการวางแผนประมาณราคาและควบคุมงบประมาณของโครงการ 2. ดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประเมินราคาและงบประมาณเพื่อควบคุมปริมาณและราคาให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผน 3. จัดทำงบประมาณเมื่อเกิดงานเปลี่ยนแปลง เช่น งานลด งานเพิ่ม 4. ตรวจสอบจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอและอนุมัติ 5. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ในการบริหาร 6. จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา สรุปราคาและนำเสนอต่อผู้บริหาร 7. จัดทำรายงาน S-Curve รายเดือ
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ทำเรื่อง Payment - ตรวจสอบเอกสาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Quantity Surveyor
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Site Engineer
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนงานและประสานงานกับ consultant - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - หากมีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 บาท - 40,000 บาท
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งานก่อสร้าง)
- ดูแลและควบคุมการจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ - ดูแลเอกสารเข้า-ออก ของไซต์งาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลด้านการเบิกของ เช็คของ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆประจำไซต์งาน - ดูแลด้านการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำไซต์งาน - สามารถใช้ Ms.Office (Excel) ได้เป็นอย่างดี ไซต์งานของบริษัท จะอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ 1. เขตราชเทวี 2. เขตพญาไท 3. เขตภาษีเจริญ 4. เขตจัตุจักร 5. อำเภอบางกระดี จังหวัดปทุมธานี 6. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 7. อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 18,000 บาท
Site Engineer
- ควบคุมและดูแลการก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
Draftman
เขียนแบบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ อินทีเรีย
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
พนักงานขับรถ (กระบะ) (ประจำโรงงานเอกชัย 83/1)
- ขับรถส่งสินค้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท ** กรณีนัดสัมภาษณ์ จะนัดสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ (ซอยพุทธบูชา 38)**
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,000 บาท + OT
พนักงานบัญชีบริหาร (Senior Accountant)
- สามารถรวบรวมรายการทางบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรายการทางบัญชีในขั้นต้น และนำเสนอต่อหัวหน้างาน - มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณขององค์กร
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิศวกรประมาณราคา งานโครงสร้าง สถาปัตย์ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
ดูแลงานถอดแบบ ประมาณราคา ด้านโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิศวกรประมาณราคา งานระบบ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
ดูแลการถอดแบบ ประมาณราคา ด้านงานระบบ เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)
- ดูแลการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ - บริหารจัดการกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้มีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม - วางแผนการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาวุโส (ประจำสำนักงานซอย อารีย์)
1.ควบคุมดูแลเอกสารภายในสำนักงาน 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลระบบ ISO ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีสัมภาษณ์งาน จะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ (ซอยพุทธบูชา38))
25 กันยายน 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560