เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โซโนม่า จำกัด
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ดูแลเรื่องการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ไปยังสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ 2. ดูแลรักษารถที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. สามารถไปรับ-ส่ง บุตรของผู้บริหารไป-กลับ โรงเรียนได้ 4. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) หมายเหตุ:บ้านผู้บริหารอยู่ซอยวัดยายร่ม
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
ช่างเฟอร์นิเจอร์
1.ดูแลงานด้านการประกอบและทำงานผลิตชิ้นงานตามแบบ 2.สามารถใช้เครื่องจักรในงานผลิตได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงาน อารีย์ ซอย 7)
1. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
Senior M&E Engineer
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น ทำงานที่สำนักงานสาขา ซ.อารีย์ สะพานควาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน
- ทำเรื่อง Payment - ตรวจสอบเอกสาร - ทำ Cash Flow - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน: - งานสรรหาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการ - งานวางแผนและจัดโครงสร้างกำลังคนในองค์กรให้เหมาะสม - สร้างระบบการจัดการ และโครงสร้างงานบุคคลที่เหมาะสม - พัฒนาและสร้างงานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - พัฒนาการจัดระเบียบข้อบังคับ การบังคับใช้ และระบบตรวจสอบ - พัฒนาการคิดค่าแรงและจ่ายค่าตอบแทน - งานพัฒนาและฝึกอบรมม, ดำเนินการต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - งานบริหารแรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการพนักงาน, กิจกรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อพนักงาน
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ทำเรื่อง Payment - ตรวจสอบเอกสาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Quantity Surveyor
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Site Engineer
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนงานและประสานงานกับ consultant - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - หากมีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 บาท - 40,000 บาท
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งานก่อสร้าง)
- ดูแลและควบคุมการจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ - ดูแลเอกสารเข้า-ออก ของไซต์งาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลด้านการเบิกของ เช็คของ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆประจำไซต์งาน - ดูแลด้านการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำไซต์งาน - สามารถใช้ Ms.Office (Excel) ได้เป็นอย่างดี ไซต์งานของบริษัท จะอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ 1. เขตราชเทวี 2. เขตพญาไท 3. เขตภาษีเจริญ 4. เขตจัตุจักร 5. อำเภอบางกระดี จังหวัดปทุมธานี 6. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 7. อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 18,000 บาท
Site Engineer
- ควบคุมและดูแลการก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
Draftman
เขียนแบบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ อินทีเรีย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
พนักงานขับรถ (กระบะ) (ประจำโรงงานเอกชัย 83/1)
- ขับรถส่งสินค้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท ** กรณีนัดสัมภาษณ์ จะนัดสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ (ซอยพุทธบูชา 38)**
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,000 บาท + OT
เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีพร้อมจัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน - จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ-ขาย,แบบ ภพ.30 ภงด.1,3,53 - งานอื่นๆของฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560