เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โซโนม่า จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาขา ซ.อารีย์ สะพานควาย
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิศวกรโยธา
1. ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 2. วางแผนงานและประสานงานกับ consultant 3. ตรวจสอบคุณภาพของงาน
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ดูแลเรื่องการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ไปยังสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ 2. ดูแลรักษารถที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. สามารถไปรับ-ส่ง บุตรของผู้บริหารไป-กลับ โรงเรียนได้ 4. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
Interior Designer
1. บริษัทฯ ต้องการพนักงานเข้าร่วมงานในส่วน Design Department ของ บริษัทฯ 2. ดูแลการออกแบบโครงการที่เป็น Turn-key (โครงการที่บริษัทรับเหมาทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง) และทำงานออกแบบตกแต่งภายในของโครงการต่างๆ
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุมการบันทึกบัญชีและฐานข้อมูลด้านการเงินการบัญชีรวมถึงภาษีอากรต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ร่วมสร้างและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ดีขององค์กร 2. จัดทำงบประมาณประจำปี งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฏหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประกอบการจริงกับแผนงานทั้งภาพรวมของบริษัท เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อผู้บริหาร รวมถึงประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง 3. กำกับดูแลงานด้านบัญชีต้นทุน การปิดบัญชีประจำงวดให้ถูกต้องทันตามกำหนด 4.
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 การตรวจสอบใบขอซื้อกับผู้ขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ 2 การขอราคา 3 การทำเปรียบเทียบราคา 4 การเจรจาต่อรองราคา 5 การส่งใบขอซื้อและยืนยันการสั่งซื้อรวมถึงการติดตามการส่งสินค้า 6 การแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าในเบื้องต้น
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สถาปนิกควบคุมงานตกแต่งภายใน
1.ควบคุมงานตกแต่งภายใน,งาน Renovation 2.ควบคุมการติดตั้งชิ้นงาน Built in หน้าสนาม 3.เคลียร์แบบกับ Designer 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกจัดซื้อและควบคุมแผนงานโครงการ
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 บาทขึ้นไป
วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
1.ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 2.ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
ช่างเขียนแบบ (Draftman)
1.ทำงานเขียนแบบที่ ถ.เอกชัย บางบอน 2.ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อจัดทำ Shop drawing สำหรับใช้ในงานประกอบเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้เพื่อลงค่าใช้จ่ายประจำเดือน 2.ตรวจสอบกระทบยอด Statement 3.ตรวจสอบภาษี ภงด. 3 ภงด 53 และ ภพ 30 4.ทำงานวันจันทร์-เสาร์ ุ
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
โฟร์แมนงานก่อสร้าง
ควบคุมงานสนามสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
ผู้ช่วยวิศวกร(Assistant Engineer)
1.ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิศวกรด้านงานเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกจัดซื้อ ในการคำนวณและสั่งของเข้าหน้างาน 3.ทำเอกสารสรุปผลงานก่อสร้าง เช่น daily report 4.ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วๆไป 5.ทำงานวันจันทร์-เสาร์
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
ช่างเฟอร์นิเจอร์
1.ช่างไม้ ทำงานผลิตชิ้นงานตามแบบ 2.สามารถใช้เครื่องจักรในงานผลิดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า
- ดูแลและควบคุมงานระบบภายในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ตามแผนงานและควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา - สามารถมอบหมายและควบคุมการทำงานของทีมผู้รับเหมาช่วง - ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของการติดตั้งก่อนส่งมอบงาน
19 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560