เข้าระบบผู้สมัครงาน
แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร)
ดูแลงานบ้านทั่วไปภายในบ้านผู้บริหาร โดยประจำอยู่ที่บ้านพักผู้บริหาร
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป หรือตามความสามารถ
พนักงานขับรถผู้บริหาร / ขับรถส่วนกลาง
- พนักงานขับรถผู้บริหาร (นายไทย) 5 อัตรา ด่วน!!! **ผ่านการพิจารณาเริ่มงานทันที** ที่พักนาย พระราม 9, พัฒนาการ, อโศก, ทองหล่อ, รามอินทรา - พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำสาขาระยอง 1 อัตรา ด่วน!!! **เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ** - พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (โซนสุขุมวิท) รับจำนวนมาก!!! **สามารถเริ่มงานได้ทันที**
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-30,000 บาท
พนักงานขายรถยนต์มือสอง
นำเสนอขายรถยนต์มือสอง (มีเงินเดือนประจำ+commission) รายได้ดี
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาท +Commission
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Human Resource and Administration Officer)
- รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกผู้สมัคร - รับผิดชอบการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บเอกสารจัดซื้อ - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเพื่อให้อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - ดูแลแม่บ้านและ รปภ. ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท - จัดกิจกรรมต่างๆตามแผน และสรุปรายงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
26 เมษายน 2561
ที่ปรึกษาการขาย
ค้นหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย มุ่งเน้นการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Administration Officer)
- รับผิดชอบงานควบคุมกุญแจรถโชว์, รถ Demo, รถออกบูธ - ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายขาย - ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารของชุดส่งมอบ ชุดยกเลิกการจอง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : 10,000-15,000
Digital Marketing Executive
- ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทุกประเภทของบริษัทฯ - ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ - ร่วมทำงานประสานกับ จนท. Business Coordinator เพื่อประสานงานทางด้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ - ประสานกับ จนท. Marketing PR & Event เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : 30,000 บาท
Senior Marketing Communication
1. ประสานงานดูแลภาพรวมในด้าน IMC 2. สามารถวางแผนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ 3. สามารถวางแผนการจัดงาน Even ได้ และสามารถประเมินผลงานได้ 4. มีทักษะในการบริหารงานการสื่อสารด้านการตลาดในช่องทาง ALT, BTL & Online 5. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในมุมกว้างๆ ของคู่แข่งได้ และสามารถเปรียบเทียบกับ Bizcar ได้
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
พนักงานทำความสะอาด (ประจำสำนักงาน)
ดูแลและทำความสะอาดสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
Business Development
- ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึน - สรรหาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจใหม่ๆ และนำเสนอแผนงานแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางบประมาณประจำปีเพื่อที่จะบริหารจัดการ วางแผนและวิเคราะห์การเงินที่สำคัญ รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์การลงทุนและการเงินของบริษัท - จัดทำงบประมาณและการประมาณแผนการใช้เงินตามงบประมาณในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มั่
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร+ค่าประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department Manager)
บริหารงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานในฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการให้บริการด้านไอทีให้กับองค์กร รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้านไอที เข้ามาพัฒนาและสนับสนุนและการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร+ค่าประสบการณ์
Fleet Director
• กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท • บริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในกลุ่มรถที่รับผิดชอบให้อยู่ในงบประมาณ • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย เพื่อรักษายอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด • ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 บาทขึ้นไป (+incentive+สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย)
Fleet Sales
• เสนอขายรถยนต์ของบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า • ต่อรองราคา ทบทวนข้อตกลงต่างๆ เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่กระบวนการสั่งจองรถจนถึงการส่งมอบรถยนต์ • ติดตามผลการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และเพื่อสร้างโอกาสการขายในอนาคต • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560