หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายโครงการรถยนต์เช่า ให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• Perform administration and secretarial tasks to CEO. • Plan, prioritize and schedule meeting and appointment for CEO. • Take care all communication, develop and maintain good central filing system. • Which provides easy access to information when needed. • Assist CEO in strategic planning and projects assignment • Take minutes at business meetings, prepare report and presentations • Other duties as assigned by CEO.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการซ่อมรถยนต์ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการกับทางบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรถยนต์มือสอง (มีเงินเดือนประจำ+commission) รายได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงิน อาทิเช่น วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ Clash Flow, Clash Cycle บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแล และตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงินให้ถูกต้องทันต่อเวลา และเป็นไปตาม Accounting Policy,มาตรฐานภาษีอากร ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด,ควบคุมความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สิน รวมถึงนำเสนอวิเคราะห์รายการทางบัญชีให้ฝ่ายบริหาร บริหาร เละจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน,ติดตามบริหารการเก็บชำระหนี้ รวมถึงากรตรวจสอบอนุมัติเครดิตลูกค้าเพื่อกลั่นกรองความเสื่ยง,จัดทำแผนงาน Budgeting ประจำปี ร่วมกับฝ่ายงานบริหารแผนกต่างๆ และสรรหาบุคลากรทดแทน หรือพนักงานใหม่ภายในฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานในฝ่ายให้มีข้อมูลตอบสนองได้ชัดเจน และนำมาวางแผนงานในอนาคตต่อการตัดสินใจขององค์กรได้ 1.ควบคุมดูแล และตรวจสอบงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องเป็นไปตาม Accounting Policy และมาตรฐานภาษีอากร 2.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบการเงินประจำเดือน 3.วางแผนควบคุมตรวจสอบงานบัญชีด้านทรัพย์สิน และรถยนต์ให้เช่า 4.ควบคุมดูแล วางแผนงานการจัดทำงบการเงินประจำปีร่วมกับสำนักงานใหญ่ และผู้สอบบัญชี 5.ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณประจำปี ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 6.ควบคุมดูแล วางแผนงานด้านการบริหารเงินทุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน 7.คัดเลือกสรรหาบุคลากรทดแทน หรือตำแหน่งงานใหม่ 8.ประเมินผลการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่น, ดูแลรักษาความสะอาดของรถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรวมทั้งให้คำแนะนำกับลูกค้า สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Provide information to customers regarding car trouble shooting and rental service via telephone.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลเว็บไซด์บริษัท ฯและสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการรับรู้กับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร และก่อให้เกิดยอดขาย โดยร่วมทำงานประสานกับ จนท. Business Coordinator เพื่อประงานงานทางด้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และประสานกับ จนท. Marketing PR & Event เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ตามที่ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต้อนรับและให้คำปรึกษาด้านบริการแก่ลูกค้าและเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ติดต่อสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าของบริษัททางโทรศัพท์ - รับเรื่อง, ประสานงาน, และแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ให้ข้อมูลด้านการบริการกับลูกค้า - ร่วมส่งมอบรถ และร่วมประชาสัมพันธ์องค์กรกับฝ่ายการตลาด - จัดทำรายงานประจำเดือน - ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรถเช่าพร้อมบริการ ให้กับลูกค้ากลุ่ม Corporate ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลงานบ้านทั่วไปภายในบ้านผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 2. ตรวจสอบเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้า ทั้งเงินเชื่อ และเงินสด 3. จัดทำรายงานภาษีขาย 4. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 5. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และผังบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. จัดทำรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ขับรถผู้ขับบริหาร - ขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง, รถตู้) -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สร้างทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย ทำกิจกรรมการขายการตลาด ดูแล/วิเคราะห์ รายงานขาย และปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รับผิดชอบงานตรวจสอบมาตรฐาน กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ หน่วยงานหรือบริษัทที่ทำการตรวจสอบ - ปฎิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ดูแลลูกค้า Agency - ช่วยดูช่องทางการขยายตลาดทั้งในไทย และต่างประเทศ - กระจายลูกค้าให้กับสาขาต่างๆ - รับ Booking และส่งต่อตามสาขาในช่องทางต่างๆ - ตอบคำถาม และข้อคิดเห็นของลูกค้าที่ติดต่อสอบถามเข้ามา - ประสานงานฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - จัดทำ Report ประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+