หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายโครงการรถยนต์เช่า ให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• Perform administration and secretarial tasks to CEO. • Plan, prioritize and schedule meeting and appointment for CEO. • Take care all communication, develop and maintain good central filing system. • Which provides easy access to information when needed. • Assist CEO in strategic planning and projects assignment • Take minutes at business meetings, prepare report and presentations • Other duties as assigned by CEO.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล(HRM) และธุรการจัดซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ดูแลติดตามประสานงาน เปิดใบเสร็จรับเงินพร้อมจัดส่งลูกค้าในส่วนลูกค้าชำระเงินสดและบัตรเครดิต 2. ดูแลติดตามประสานงานการเปิดใบแจ้งหนี้ทีม Corperation ที่เป็นการเช่าระยะสั้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการซ่อมรถยนต์ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการกับทางบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรถยนต์มือสอง (มีเงินเดือนประจำ+commission) รายได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงิน อาทิเช่น วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ Clash Flow, Clash Cycle บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแล และตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงินให้ถูกต้องทันต่อเวลา และเป็นไปตาม Accounting Policy,มาตรฐานภาษีอากร ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด,ควบคุมความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สิน รวมถึงนำเสนอวิเคราะห์รายการทางบัญชีให้ฝ่ายบริหาร บริหาร เละจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน,ติดตามบริหารการเก็บชำระหนี้ รวมถึงากรตรวจสอบอนุมัติเครดิตลูกค้าเพื่อกลั่นกรองความเสื่ยง,จัดทำแผนงาน Budgeting ประจำปี ร่วมกับฝ่ายงานบริหารแผนกต่างๆ และสรรหาบุคลากรทดแทน หรือพนักงานใหม่ภายในฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานในฝ่ายให้มีข้อมูลตอบสนองได้ชัดเจน และนำมาวางแผนงานในอนาคตต่อการตัดสินใจขององค์กรได้ 1.ควบคุมดูแล และตรวจสอบงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องเป็นไปตาม Accounting Policy และมาตรฐานภาษีอากร 2.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบการเงินประจำเดือน 3.วางแผนควบคุมตรวจสอบงานบัญชีด้านทรัพย์สิน และรถยนต์ให้เช่า 4.ควบคุมดูแล วางแผนงานการจัดทำงบการเงินประจำปีร่วมกับสำนักงานใหญ่ และผู้สอบบัญชี 5.ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณประจำปี ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 6.ควบคุมดูแล วางแผนงานด้านการบริหารเงินทุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน 7.คัดเลือกสรรหาบุคลากรทดแทน หรือตำแหน่งงานใหม่ 8.ประเมินผลการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่น, ดูแลรักษาความสะอาดของรถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรวมทั้งให้คำแนะนำกับลูกค้า สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Provide information to customers regarding car trouble shooting and rental service via telephone.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลเว็บไซด์บริษัท ฯและสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการรับรู้กับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร และก่อให้เกิดยอดขาย โดยร่วมทำงานประสานกับ จนท. Business Coordinator เพื่อประงานงานทางด้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และประสานกับ จนท. Marketing PR & Event เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ตามที่ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต้อนรับและให้คำปรึกษาด้านบริการแก่ลูกค้าและเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. วิเคราะห์ออกแบบ และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 2. พัฒนาพนักงานกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา และดำเนินการอบรมและพัฒนารับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.ตรวจสอบใบขอราคาจากพนักงานขาย 1.1 เช็คข้อมูลใบขอราคาค่าเช่า ยี่ห้อ รุ่น รถ ราคา สีรถ อุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมราคาส่วนลด 1.2 คำนวณราคาค่าซ่อมบำรุง 1.3 เช็คเบี้ยประกัน และ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจด ทะเบียน 2.จัดทำคำนวณราคาในโปรแกรม 2.1 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในโปรแกรมการคำนวณ ราคา 2.2 จัดส่งข้อมูลราคาค่าเช่าให้กับพนักงานขาย 3.จัดทำเอกสารชุดแจ้งส่งมอบ พร้อมทั้งสรุปรายงานการขอราคา 3.1 รวบรวมข้อมูลเช่าเพื่อจัดทำเอกสารชุดแจ้งส่งมอบ 3.2 จัดทำรายงานการขอใบเสนอราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ติดต่อสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าของบริษัททางโทรศัพท์ - รับเรื่อง, ประสานงาน, และแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ให้ข้อมูลด้านการบริการกับลูกค้า - ร่วมส่งมอบรถ และร่วมประชาสัมพันธ์องค์กรกับฝ่ายการตลาด - จัดทำรายงานประจำเดือน - ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามระบบการทำงานของบริษัท 3. วางแผนการทำงาน และแผนการเพิ่มยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเสนอขายรถเช่าพร้อมบริการ ให้กับลูกค้ากลุ่ม Corporate ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลงานบ้านทั่วไปภายในบ้านผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ด้านเจ้าหนี้ 1.จัดทำเช็คจ่ายชำระเจ้าหนี้ 2.จัดทำเช็คจ่ายชำระค่างวดลิสซิ่ง 3.รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 4.รายงานภาษีซื้อ 5.จ่ายค่าเช่าสำนักงาน,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า 6.จ่ายเช็คคืนจากการเบิกชดเชยเงินสดย่อยทางสาขา 7.การบันทึกตั้งเงินเดือน 8.รายละเอียด Sub Ledger เจ้าหนี้อื่น,เจ้าหนี้การค้า,เงินทดรองบุคคลภายนอก,เงินทดรองพนักงาน,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 9.จัดทำเช็คเงินเบิกทดรองจ่าย 10.บันทึกค่าใช้จ่ายในการต่อภาษี,ค่าจดทะเบียนรถยนต์ ด้านลูกหนี้ 1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของยอดเงินในบัญชีธนาคารทุกบัญชี 2.ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร - การรับชำระด้วยเช็ค ประกอบด้วยใบสำคัญรับ, สำเนาเช็ค,ใบ PAY IN,สำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ(สีเขียวและชมพู),ใบแจ้งหนี้(สีน้าตาล) สำเนาหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ฯ - รับชำระด้วยเงินโอน ประกอบด้วยใบสำคัญรับ,หน้า Book Bank /Statement ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(สีเขียวและชมพู) ใบแจ้งหนี้(สีน้ำตาล) สำเนาหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ฯ - รับชำระด้วยเงินสด/บัตรเครดิต ประกอบด้วยใบสำคัญรับ,หน้า Book Bank/Statement,สลิปยอดรูดค่าเช่า/บริการ,สลิปยอดรูดของDeposit,ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(สีเขียวและชมพู) สำเนาหน้า RA,บัตรประจำตัวลูกค้า,สำเนาหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ฯ 3.ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกบัญชีต่างๆ 4.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 7 บัญชี 5.กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ธนาคาร 6.กระทบยอดบัญชีเช็ครับล่วงหน้า 7.กระทบยอดบัญชีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าและค่าบริการ 8.กระทบยอดบัญชีภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ต้นฉบับ กับ GL 9.ตรวจสอบและสรุปยอด PAI ของสาขาส่งให้บัญชีเจ้าหนี้ทำจ่ายต่อไป 10.แยกสำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ( สีเขียว) เพื่อ จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน 11.กระทบยอดลูกหนี้อื่นๆ กับ GL 12.ตัดรับชำระบัญชีลูกนี้ธนาคารตามใบกำกับภาษีของธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงเทพ แล้วส่งใบกำกับภาษีตัวจริงให้บัญชีเจ้าหนี้ต่อไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สร้างทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย ทำกิจกรรมการขายการตลาด ดูแล/วิเคราะห์ รายงานขาย และปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+