หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ตัดต่อ VDO และตัดต่อภาพยนตร์ต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ดีเยี่ยม รู้จักมุมกล้อง สามารถใช้กล้องระบบDHLR
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ติดตั้งระบบแสงสี ในงาน Event ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท, ซ่อมแซม ดูแล รักษาอุปกรณ์ และดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ทำการติดตั้ง Stand by รื้อถอน อุปกรณ์จัดงาน เช่น เวที บูธ เต็นท์ โต๊ะจัดเลี้ยง ระบบแสง สี เสียง เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วยงานด้านกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ออกทำการติดตั้ง / Stand by / รื้อถอน อุปกรณ์ในการจัดงาน เช่น เต็นท์ บูธ เวที งานแสง สี เสียง โต๊ะจัดเลี้ยง ชุดเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และทำการซ่อม / สร้าง อุปกรณ์ในการจัดงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าทั่วไปและชาวต่างชาติ , ออกใบเสนอราคา , ทำรายงานการขาย มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ทำงานซ่อมสร้ามโครงสร้าง พื้น ผนัง สาธารณูปโภค ตกแต่งอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
จัดทำงานไม้ประเภท งานฉาก งานบูท งานฟอร์นิเจอร์ งานสี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.เขียนคำโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษ , จีนกลาง หรือแปลจากภาษาอังกฤษ , จีนกลาง เป็นภาษาไทย 3.ให้ข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าต่างชาติ ผ่านสื่อออนไลน์ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.คิดและวางแผน พร้อมกำกับดูแลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายให้กับบริษัทฯ 2.สร้างกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 3.ผลักดันและรักษายอดขายให้อยุ่ในระดับที่น่าพึงพอใจตามที่บริษัทฯ กำหนด 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสร้างงานกราฟฟิคด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตัดแต่งรูปภาพ 3.ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยสามารถอ่าน เขียน และแก้ไข Code บนเว็ปไซต์ได้ 4.ตัดต่อไฟล์วิดิโอและถ่ายภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหวได้ 5.มีความรู้พื้นฐานด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ทำการดูแล ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา งานด้านกราฟฟิคและเว็ปไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงงานลูกค้า และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ควบคุมและผลิตสื่อที่เป็นมัลติมีเดียทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น ผลิตVDO แนะนำสินค้า สื่อฝึกอบรม VDO โปรโมชั่น ต่างๆ ของแต่ละแผนกตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการจนจบครบทุกขั้นตอน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ตามที่ทางบริษัท กำหนดให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.เขียนโปรแกรม ออกแบบและแก้ไขเว็ปไซด์ตามความต้องการของบริษัทฯ ได้ 2.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์ภายในสำนักงาน 2.ดูแลและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น 3.ดูแลเรื่อง SOFTWARE และ HARDWARE ให้พร้อมใช้งาน 4.ดูแลระบบ NETWORK ในสำนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง 5.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ภายในสำนักงาน 6.ดูแลจัดสรร การสั่งซื้ออุปกรณ์ IT ให้ตรงตามความต้องการและได้ประโยชน์สูงสุด 7.ทดสอบอุปกรณ์ IT ที่สั่งซื้อจากภายนอก มาใช้งานหรือจำหน่ายให้ชำนาญเพื่อถ่ายทอดให้กับฝ่ายขาย และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคได้ 8.ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น กล้องวงจรปิด หรือปริ๊นท์เตอร์ ระบบโทรศัพท์ เป็นต้น 9.ปฏิบัติหน้าที่ตาม Check List Daily ทุกวันพร้อมส่งให้กับฝ่ายบุคคล 10.จัดทำเอกสารคู่มือเอกสารขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 11.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 12.มีความสามารถเขียนโปรแกรมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
คิดสคริปโฆษณา หรือรายการ ออกแบบรูปแบบงานโฆษณา หรือรายการ ถ่ายภาพนิ่ง / วีดีโอ ตัดต่อ แต่งเอฟเฟ็กต์วีดีโอ ควบคุมการผลิตรายการหรือโฆษณาทุกขั้นตอน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
จัดทำเอกสารต่าง ๆ ,เข้าร่วมการประชุมและบันทึกสรุปการประชุมให้หัวหน้างาน,ติดตามและประสานงานในการทำงาน ต่อแผนกต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ,ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าร่วมการประชุมพร้อมจัดทำรายงานการประชุม่ต่าง ๆ ทำตารางคิวงานประจำวันและสัปดาห์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายการจัดการ จัดคิวการใช้รถและแบ่งทีมพนักงานออกงานในแต่ละวัน ติดตามงานและประสานงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการจัดการทั้งสิ้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสร้างงานกราฟฟิคด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตัดแต่งรูปภาพ 3.ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยสามารถอ่าน เขียน และแก้ไข Code บนเว็ปไซต์ได้ 4.ตัดต่อไฟล์วิดิโอและถ่ายภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหวได้ 5.มีความรู้พื้นฐานด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+