เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน รมย์รวินท์คลินิก
Therapist (พนักงานนวดหน้าทำทรีตเม้นท์ ) ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม9
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ -ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา -มีการอบรมให้ก่อนปฎิบัติงานจริง
20 ตุลาคม 2561
Consultant ที่ปรึกษาด้านความงาม (อังกฤษ) ประจำสาขา สยามพารากอน
1.ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ 2.นำเสนอขายคอร์สและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท 3.ติดตามและแจ้งผลการรักษาให้กับผู้มาใช้บริการ 4.โน้มน้าวและต่อยอดการเสนอขายคอร์สแหละผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000++
เจ้าหน้าที่บัญชี
• รับผิดชอบทำเอกสารบัญชี ด้านรายจ่ายทั้งหมดไปตามนโยบาย • ดูแลเรื่อง เอกสารตั้งหนี้ วางบิลออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย • คีย์ข้อมูลทางบัญชีจัดเก็บเอกสารทางระบบบัญชี • เก็บรักษาเอกสารทางการเงินและบัญชีคัดแยกและเก็บเข้าแฟ้ม • จัดทำแบบ ภงด 3-53
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน
• จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นของ • จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นใบขออนุมัติซื้อใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆเอกสารขอเบิกจ่ายกรณีมีการเดินทางเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักเป็นต้น • จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆเป็นหมวดหมู่ตามที่กำหนด • จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก • จั
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Beauty Therapist (พนักงานนวดหน้าทรีตเม้นท์ ) ประจำ สาข าเอ็มควอเทียร์ ( Emquartier )
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ -ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา -มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสมการณ์
Beauty Therapist (พนักงานนวดหน้าทรีตเม้นท์)ประจำสาขา พารากอน
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ -ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา -มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสมการณ์
Cashier / แคชเชียร์
รายละเอียดงาน: -รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง -ออกใบเสร็จ -มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน -มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Beauty Therapist ( พนักงานนวดหน้าทรีตเม้นท์ ) ประจำ East Ville (รามอินทรา)
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ -ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา -มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสมการณ์
TherapistBody (พนักงานนวดตัว)
ทำทรีตเม้นท์ให้กับผู้มาใช้บริการ
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
Therapist (พนักงานนวดหน้าทรีทเม้นท์)ประจำสาขา เซ็นทรัลชิดลม
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ -ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา -มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป
Therapist (พนักงานนวดหน้าทรีทเม้นท์ )ประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ -ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา -มีการอบรมให้ก่อนปฎิบัติงานจริง
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสมการณ์
ประชาสัมพันธ์ (ประจำสาขาชิดลม)
ดูแล ต้อนรับ แนะนำโปรแกรมการรักษาบริการต่างๆ และเสนอขาย
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
Consultant ประจำสาขา เอ็มควอเทียร์ ( ภาษาอังกฤษ)
ดูแล ต้อนรับ แนะนำโปรแกรมการรักษาบริการต่างๆให้ลูกค้า
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Public Relations ( PR )
1.วางแผน PR และดำเนินการตามแผน เพื่อสนับสนุนการตลาดขององค์กร 2.ดูแลภาพลักษณ์ ขององค์กร ผู้บริหาร และทุกข่าว PR ที่ออกสู่สาธารณชน 3.ดูและ Influencer และ vip
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18000 ขึ้นไป
Event Marketing
1.จัดหาพื้นที่ คิดกิจกรรม สำหรับงาน Event 2.ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ และ Organize ในการจัดงาน 3.ควบคุม หน้างาน ให้ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 4.วัดผล การจัดกิจกรรม และ พัฒนา
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18000 ขึ้นไป
BA ประจำ Brand counter
🔹 แนะนำสินค้าให้ลูกค้า 🔹 ดูแลยอดขายของสาขา 🔹 ดูแลสต็อกของสาข
20 ตุลาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000-15,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560