เข้าระบบผู้สมัครงาน
Senior System & Network Engineer
- Establish system management criteria, policy and implement high availability IP-networking and server systems such as MS-Windows Server and UNIX - Plan and implement system monitoring and network management system in the Network Operation Center - Perform design and configuration of network and server monitoring for collection of relevant performance data - Responsible for implementing security solutions and enforcing data center network security policies - Define and implement disaste
15 พฤศจิกายน 2551
Trade Marketing Executive
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Key Account Executive), ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - จัดการวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์เกม และ สินค้าต่างๆ ผ่านร้านค้าของลูกค้า หรือ ร้านสมาชิก @Cafe - มีการวางแผนและนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านหน้าร้านลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือร้านสมาชิก @Cafe เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนิน
15 พฤศจิกายน 2551
Senior Database Administrator
- Responsible for database design, implementation, configuration, SQL tuning/optimization, maintenance and deployments all databases in the staging and production environments - Ensure the database system efficiency, monitoring and interface with other related systems ex. Game Event/ Activities, Accounting etc. - Coordinate amongst development teams and users to clarify issues and ensure the project deployment success - Support the system performance assurance process by participating in a
15 พฤศจิกายน 2551
Senior Accountant
- Verifying invoice, credit note and aging - Verifying payment vouchers, journal entries and related documents - Providing management report and GL reconciliation - Preparing and reconciling stock - Performing account analysis and reconciliation - Responsible for closing process - Reviewing all tax report - Performing special projects as assigned by accounting manager
15 พฤศจิกายน 2551
Senior Billing Database Administrator
- To lead and manage billing software project development - Gathering and analyzing billing system requirements as well as proposed alternative solution to serve business needs - Provide assistance to the development teams for SQL tuning, database design, and data access issues - Suggest the suitable alternatives to serve business needs - Impact analysis and ensure the billing system compatibility and interface with related systems - Coordinate amongst development teams and users to cl
15 พฤศจิกายน 2551
Oversea Support Staff
- To research and develop new IT Solution according to support our business. - Provide technical to design, implementation and create new application/services
15 พฤศจิกายน 2551
Internal Auditor
- จัดส่งตารางการเข้าตรวจสอบให้กับหน่วยงานตามแผนที่กำหนดไว้ - จัดทำแนวทางการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมงานตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในแผนงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน - จัดทำกระดาษทำการ / Audit Program / และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา - จัดทำ Draft Audit Report เสนอผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และจัดทำ Final Audit Report - ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารฯ และหน่วยงานที่รับ
15 พฤศจิกายน 2551
Web Manager (location Vietnam)
- Design, implementation, and maintenance of pragmatic high quality software to support new business opportunities. - Responsible for the analysis, and support of technology related initiatives and projects. - Provides project planning and technical input for development projects that impact the Firm's systems and applications. - Prepares technical specifications in support of business specifications to be used in development efforts. - Develops and executes comprehensive test plans for al
15 พฤศจิกายน 2551
Staff Billing Database Administrator
- Maintenance Billing database and checkup data flow on billing system - Coordinate and perform Billing System and User Acceptance Test to ensure deliverable good quality
15 พฤศจิกายน 2551
Web Manager
Responsible for managing overall web master team, developing, creating and design website to meet the corporate image, specific commercial and promotional needs, combining artistic talent while working closely on ideas with the sales and marketing teams
15 พฤศจิกายน 2551
Sales Director
Managing overall sales channels and achieving defined sales revenue and profit, developing sales strategies plan, analyzing sales statistics to determine business growth potential, ensuring the achievement of sales target and conducting market opportunity analysis and providing highly satisfaction to clients, establishing performance goals for all sales department employees and monitoring performance on a continual basis, developing, maintaining and improving business relations with all customer
15 พฤศจิกายน 2551
Marketing Manager
Managing overall marketing functions, developing new product, controlling budget and conducting market research, initiating strategies and promotions to enforce a sales team, analyzing market and competitor information, conducting a marketing plan and leading team to achieve business’s objective.
15 พฤศจิกายน 2551
Executive Editor (บรรณาธิการบริหาร)
- Responsible for planning, Developing and Implementing magazine and publishing. - Write, Review, Edit and Develop content magazine. Gather and research information that enhances the value of the site. - Gather user feedback for magazine improvement and enhancements, ensuring the project will be smooth on the time and budget. - Manage content team and work with other departments with timeline. - Experience in game magazine editor, website content online and digital media are advantages - Kn
15 พฤศจิกายน 2551
Investor Relations & Business Management Manager
- Gathering and analyzing data and information of accounting and financial and then, translating them into the form of reports or presentation - Exploring new channels for a business development/management leading to overall revenue increase. - Searching for leaking in the business process as well as coming up with proactive solutions. - Involving in all activities relating to improvement of business management.
15 พฤศจิกายน 2551
Business Development Manager (Executive Office)
- To conduct the new business feasibility studies and summarize all key critical factors to support the decision making of the Board of Director - To develop the concrete strategic and business plan for any new business development. - Searching for more new potential profitable business; including new product, channel, services, and new projects in both existing and future markets.
15 พฤศจิกายน 2551
Business Development Manager
Directing and monitoring activities of Regional Marketing Representatives, participating in the development and implementation of marketing strategies, identify potential acquisitions/mergers, conduct corporate, presenting and participating in developing new markets, maintaining client contact and participate in Special Projects/Events, reviewing and managing distribution of inter-company marketing reports and maintaining accuracy of domestic client, future work and competitor database.
15 พฤศจิกายน 2551
Product Manager
Responsible for developing, planning and launching new product to achieve the company target, dealing with international partners to create new product and solve any problem, initiating product strategies and promotions to enforce sales and marketing team, preparing and executing annual business plan, expanding new business opportunities and analyzing market places and competitors, managing all staff in operation function.
15 พฤศจิกายน 2551
Assistant Accounting Manager
- Closing and preparing monthly financial report of all companies in Thailand - Preparing and reviewing the detail of all accounts to ensure that they are compliance with the general accounting standard - Reviewing payment and receive vouchers considering the appropriateness of supporting documents and the correctness of tax and coding - Reviewing the correctness of tax report before being presented to the Revenue Department and preparing monthly tax reconciliation - Supervising subordin
15 พฤศจิกายน 2551
Advertising Sales Manager
Responsible for online media sales, sponsorship program and achieving define sales revenue and profit, developing sales strategies, establishing and maintaining relationship with new and existing customers, ensuring the achievement for sales target and conducting market opportunity analysis and providing highly satisfaction to clients.
15 พฤศจิกายน 2551
Chief Financial Officer (CFO)
- Be a business partner for planning the future direction and expansion plans of the company. - Set the plan for conducting the in-depth industry study & analysis and recommend the appropriate financial products & services. - Managing in all function of Accounting & Financial such as budgeting, strategic planning, and investment analysis. - Provide recommendations to improve the efficiency and effectiveness of the internal control and company's operations. - Be the leader in initiating new
15 พฤศจิกายน 2551
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 35 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560