หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
ดูแลงานบริการภายในร้านอาหาร S&P ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พนักงานครัวไทย (ป.6 - ปวส) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (ป.6 - ปวส.) พนักงานบริการ (ม.3 - ปวส.) พนักงานขายเบเกอรี่ (ม.3 - ปวส.)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
พนักงานประจำร้านในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. แคชเชียร์ ( ปวช./ปวส.ขึ้นไป ) 2. พนักงานขายเบเกอรี่ ( ป.6 ขึ้นไป ) 3. พนักงานผสมเครื่องดื่ม ( ป.6 ขึ้นไป ) 4. พนักงานเสริ์ฟ/บริการ ( ม.3 ขึ้นไป ) 5. พนักงานครัวไทย/ผู้ช่วยกุ๊ก ( ป.6 ขึ้นไป )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
งานบริการงานขายและผู้ช่วยครัวไทย 1.พนักงานขายเบเกอรี่ 2.พนักงานบริการ 3.พนักงานเครื่องดื่ม 4.พนักงานครัวไทย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
พนักงานครัวญี่ปุ่น พนักงานบริการ(เสิร์ฟ) พนักงานหน้าร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
พนักงานประจำร้านในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. พนักงานขายเบเกอรี่ ( ม.3 ขึ้นไป ) 2. พนักงานผสมเครื่องดื่ม ( ป.6 ขึ้นไป ) 3. พนักงานเสริ์ฟ/บริการ ( ม.3 ขึ้นไป ) 4. พนักงานครัวไทย/ผู้ช่วยกุ๊ก ( ป.6 ขึ้นไป )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
พนักงานประจำร้านในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. แคชเชียร์ (ปวช./ปวส.ขึ้นไป) 2. พนักงานขายเบเกอรี่ (ป.6 ขึ้นไป) 3. พนักงานขายเครื่องดื่ม (ป.6 ขึ้นไป) 4. พนักงานบริการ (ป.6 ขึ้นไป) 5. พนักงานครัวไทย/ผู้ช่วยกุ๊ก (ป.6 ขึ้นไป)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
แคชเชียร์ พนักงานบริการ พนักงานเบเกอรี่ พนักงานครัวไทย พนักงานเครื่องดื่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
รับสมัครงานหลายตำแหน่งเพื่อทำงานประร้านS&Pดังนี้ แคชเชียร์ พนักงานเสริฟ พนักงานเบเกอรี่ บาร์น้ำ ผู้ช่วยครัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทั้งหมด โดยย่อ) 1. การซ่อมแซมเครื่องมือ และอุปกรณ์ 2. การซ่อมสร้าง 3. การบำรุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์ 4. การเปิด-ปิดจุดขาย งานที่ปฏิบัติ (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับที่ได้มีการปฏิบัติงานจริง) 1. การซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ 2. การซ่อมศร้าง รับใบงานจากเจ้าหน้าที่บริการกลาง รับรายละเอียดในการปฎิบัติงา นจากผู้บังคับบัญชา จัดเตรื่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงาน ไปปฎิบัติงานซ่อมสร้าง ณ สาขา ซ๊อพ สำนักงาน โดยดัดแปลงสินทรัพเดิมเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในงานอื่นต่อไป การติดตั้งทรัพย์สินที่ซื้อใหม่ให้กัยสาขา ซอพ สำนักงาน 3. การบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมจัดแผนกการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำปีกับผู้บังคับบัญชา ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำปี ตามแผนกการที่กำหนดไว้ ตามฟอร์ม Preventive Maintenance สรุปรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยวิธีการซ่อมแซม หรือซ่อมสร้างต่อไป 4. การเปิด-ปิดจุดขาย 4.1 การเปิดจุดขาย รับใบงานจากเจ้าหน้าที่บริการกลาง, จัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งทรัพย์สินให้สาขา ชอพ เรียนร้อยส่งใบงานพร้อมปิดงาน 4.2 การปิดจุดขาย รับใบงานจากเจ้าหน้าที่บริการกลาง จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการถอกอุปกรณ์เรียบร้อยส่งใบงานพร้อมปิดงาน 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
หน้าที่ 1. รับผิดชอบงาน บริหารค่าจ้างของบริษัท - บันทึกรายงานการมาทำงาน เพื่อนำไปคำนวณค่าจ้าง - ทำการคำนวณค่าจ้างพนักงานชั่วคราวประจำงวด - จัดทำใบขออนุมัติจ่ายค่าจ้างพนักงานประจำงวด - บันทึกรายการหักค่าเครื่องแบบพนักงาน - จัดส่งใบแจ้งเงินเดือนพนักงานประจำงวด - จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี - ดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด 1 2 รับผิดชอบงานด้านอื่นๆ - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน , รับรองการทำงานให้พนักงาน - จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานประจำงวด - จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติพนักงานที่เลื่อนตำแหน่ง , ปรับค่าจ้างกรณีพิเศษ - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบขอว่าจ้างพนักงาน เทียบกับใบขออัตรากำลังประจำปี - ตรวจสอบหนี้สินพนักงาน กรณีพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัททุกกรณี - ตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติกรณีพนักงานยืมเงินบริษัท - ตรวจสอบ และขออนุมัติการเบิกค่าน้ำมันรถ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+