หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- รับผิดชอบในตำแหน่ง Project Manager ดูแลงานด้านงานโครงการ, การหาแหล่งเงินทุนฯ, การดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, บริหารให้ได้ตามกำหนด - บริหารการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยธุรกิจของบริษัทเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
บริหารจัดการ การผลิตไม้แปรรูป การอัดน้ำยาอบไม้ การจัดเตรียมชิ้นส่วน by product การซ่อมบำรุง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและได้มาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด, การบริหารจัดการความสามารถของทีมงานให้สามารถผลิตสินค้าบรรลุเป้าหมายขจงบริษัท ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
To manage the growth, development and dominance of the Double A brand in Thailand. Key tasks and responsibilities: 1. Manage the advertising and media agency relationship. 2. Brief the agency on advertising requirements across all media and in store communication requirements. 3. Evaluate all campaigns. 4. Manage the Bangkok support team. 5. Act as the secretary to the Branding Committee; prepare meeting agenda, issues for approval (with supporting documents), issue official minutes of the meeting and follow up on those minutes. 6. Manage the brand’s communication consistently across all products. 7. Manage and make recommendations on the advertising budgets.
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
The Internal Audit Director will report to Audit Committee. Responsibilities will cover managing the Internal Audit Department, developing comprehensive long range and annual audit plans to assess risks and evaluate the internal control systems of the Group. Preparing audit report and maintaining effective working relations with executives and operating management
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
Accounting Management
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
To implement the strategic goals and objectives of the organization.
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
Restaurant Management
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- รับงานจากลูกค้า - วางแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน - ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติจากผู้บริหารให้กับ - ดูแล บริการงานภายใน แผนกและประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามประเมินการทำงานของพนักงานเพื่อปรับปรุงานทำงานให้มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการประสานงานในการแก้ไขปัญหาในการขึ้นลง-สินค้า - สอบสวนพนักงานที่กระทำความผิด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- Looking after Double A, cut size and folio Business for the country which having subsidiary set up and prepare consolidate report to top management for progress and approval -Monitoring the return on trade and consumer promotion activities and report to CMC -New sale channel development which being in line with the set forth target. -Prepare market report and analysis in term of pricing monitoring, sale statistic report by channels, modern trade sale report, marketing activities and at the same time making analysis to top management and Inter Board of management. -Create the CRM system for regional and enlarge loyalty program to our office customer.
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- Handle all litigation case - Co-ordinate with external lawyer - Provide general legal service - Giving advice on commercial contracts - Controlling and monitoring legal officers in supporting the Main Duties - Developing skills of junior legal officers in supporting the Main Duties
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
Draft, comment, revise, negotiate, amend and translate any kinds of commercial contract related to the business both in Thai and English
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
วางระบบจัดการภายในครัว
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- การพัฒนาไฟฟ้าชีวมวล / การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน (พัฒนาประสิทธิภาพจากฟอสซิลเกรด) - เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น - พัฒนา Chemistry สายจำเพาะ - แก้ไขปัญหาใน Line การผลิต
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- Developing & planning Power Group Image - Formulating and implementing PR plan and PR strategy - Handle crisis - Monitor & evaluate media
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
Financial Management and all function in Finance will be an advantage
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (Double A)
- Work for Double A Alliance Network both domestic and oversea companies. - Act as a member of the company’s management team and be responsible for all aspects of finance (Investment, Monitoring and Operation) - Drive the finance department towards achieving the overall direction of meeting business strategies and objectives. - Review and implement policies and procedures. - Ensure proper management and statutory financial reporting, providing financial analysis to support business direction - Perform other key activities include annual budgeting, tax compliance and treasury management. - Prepare various financial models to meet the operation financing needs. - Do high end financial and sensitivity analysis to determine project viability. - Work out cost benefits analysis of proposed procurement under our projects. - Cooperate with bank (both local and overseas) for finance facilities to support our business
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76