เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ร่วมกับฝ่ายตลาดกำหนดแนวทางการพัฒนาปัจจุบัน 3.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์เก่าโดยเน้นคงมาตรฐานคุณภาพผลิภัณฑ์เดิมประจำเดือน 4.รับผิดชอบวิเคราะห์ ทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและราคาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 6.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าตามลูกค้าร้องขอ เช่นปรับรสชาต ขยายตลาด 7.การอนุมัติหลักสูตรและกระบวนการผลิต 8.การ
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วนมาก
-ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน -รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม -สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว -ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ -ติดต่อลูกค้าประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนดีมาก -ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ -ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ช่างไฟฟ้าโรงงาน (ด่วนมาก)
1.งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2.งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 3.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป 4.งานซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม 5.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A
ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)
1.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป 2.งานซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม 3.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : N/A
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ)
ควบคุมดูแลงานด้านสรรหา ฝีกอบรม สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้างเงินเดือน งานธุรการทั่วไป งานอาคารสถานที่ ระบบความปลอดภัย
23 เมษายน 2561
เลขานุการผู้จัดการทั่วไป
1.งานประสานงานและตอนรับ ,ติดต่อประสานงาาน 2.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา,งานที่ได้รับหมอบหมาย
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.บริหารจัดการ งานพัฒนารายงานระบบ (ERP Report System) 2.บริหารจัดการ งานพัฒนาซอฟท์แวร์ (PFP System Develop) 3.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 5.บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 6.บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ 7.บริหารจัดการ การใช้งานซอฟแวร์ลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 8.บริหารงานการวพัฒนาบุคคลกรด้านไอที 9.การติดตามและรายงานผลลัพธ์การดำเนินงาน 10.วางแผนด้านอัตรากำลังและการดูแลพนักงานในฝ่าย 11.บริหารงานด้านระบบคุณ
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ด่วนมาก)
-ศึกษาโอกาศในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย -รวมกับฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด -ติดต่อประสานงานกับองค์การการค้าระหว่างประเทศ -ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ-นำเสนอขายสินค้า -ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ -ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
23 เมษายน 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560