เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ปีกานติ จำกัด
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง,ออกแบบ,เขียนแบบ,ประมาณราคา
ควบคุมงานอาคาพักอาศัย,อาคารโรงงาน,คำณวนโครงสร้าง,ประมาณราคาเขียนแบบ auto cad, และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบได้ดีและการคำณวนโครงสร้าง ,ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย, ช่าง และคนงาน พร้อมรายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก,ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-35,000
สโตร์ประจำ Siteงาน
คีย์ข้อมูล,อำนวยการ และ ประสานงาน ภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย ,จัดซื้อวัสดุ และ อุปกรณ์ก่อสร้าง , รับผิดชอบ และ ทำบัญชีสโตร์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า และ ใบวางบิล , ขับรถไปหน่วยงานต่างๆเพื่อตรวจสอบสโตร์หรืองานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000-15,000
พนักงานขายหน้าร้าน,เสมียน (ร้านขายส่งสุรา,เครื่องดื่ม)**กรุณาอย่าสมัครถ้าไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจตามคุณสมบัติที่ประกาศ**
**หน้าที่หลักๆ** 1. รับออเดอร์สินค้า (ลูกหน้าร้าน,ลูกค้าทางโทรศัพท์) 2. ออกบิลขายสินค้า (โปรแกรมขายสินค้าPOS) 3. ขายสินค้า (เงินสด,เครดิต) 4. ตรวจเช็คสินค้า (รับเข้า,ขายออก) 5. จัดทำสต็อกสินค้า และ บัญชีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก รับโทรศัพย์และจดรายการที่ลูกค้าสั่งของ,แจ้งทางฝ่ายจัดของ,เช็คของที่จัดให้ลูกค้า เพื่อ ส่งต่อ หรือ ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้าน , เช็คสต็อกสินค้า , ทวนบิล , จัดทำบัญชีขาย และ บัญชีเครดิต ประจำวัน
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000-12,000
พนักงานขับรถ/ล้างรถให้นายจ้าง
ขับรถให้เถ้าแก่และครอบครัว ไม่มีOT แต่มีโบนัส(ขึ้นอยู่กับการทำงาน) ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย ขับรถส่วนกลาง ขับรถไปตามภาระกิจพิเศษตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ขับรถไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าบริษัท (กรณีฉุกเฉิน) ดูแลรักษารถส่วนกลาง และรถยนต์ของผู้บริหาร มีน้ำใจ ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลาย ช่วยหยิบจับ ยกของ และ ไม่ถือตัวว่าตนมีหน้าที่ขับรถจะไม่ทำอะไรนอกจากหน้าที่นี้
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
เลขาส่วนพัฒนาธุรกิจ/ล่ามภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ
-เลขากรรมการผู้จัดการ (ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ) -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานลูกค้าชาวไทยและต่างชาติโดยใช้ภาษาหลักในการสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน ดังนี้ 1.ภาษาไทย 2.ภาษาญี่ปุ่น 3.ภาษาอังกฤษ 4.ภาษาจีน
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
บัญชี/ธุรการ (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
ทำงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของฝ่ายบัญชี และ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ โดยที่ไม่ต้องให้นายจ้าง สอน และ สั่ง ทุกๆขั้นตอน , หมั่นติดตาม รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่คร่าวๆดังนี้ 1. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูป (พจมาน) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยตรง และสามารถนำมาใช้ในหน้าที่ฝ่ายบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ดี หรือ มีความพร้อมในการเรียนรู้และสามารถนำมาใช้ในหน้าที่ฝ่ายบัญชีได้อย่า
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-22,000
ฝ่ายบุคคล/บัญชีค่าแรง (กรุณอ่านรายละเอียดก่อนกดสมัคร)
บัญชีค่าแรง และ ประวัติ ของพนักงานรายวัน และอื่นๆเช่น ประกันสังคม,สวัสดิการอื่นๆ จัดทำรายงาน และ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ,ไปSiteถ่ายรูปจัดทำประวัติคนงานก่อสร้าง(รายวัน),ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน,จัดทำบัญชีค่าแรง(ใช้สูตร Excel ได้ดี หรือโปรแกรมค่าแรง ),งานเอกสารด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
ขับรถโฟล์คลิฟ,เช็คสต๊อกสินค้า
ขับรถโฟล์คลิฟ , ตรวจนับ,ตรวจเช็คสินค้า(เบียร์,สุรา,เครื่องดื่ม ฯลฯ) , จัดเรียงสินค้า , คีย์รับเข้า , คีย์ขายออก และ หน้าที่อื่นๆของเจ้าหน้าที่
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-15,000
ผจก.ฝ่ายการตลาด(หางานรับเหมาก่อสร้าง)
ใช้ความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง ใช้ Connection ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์แก่ บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และ ได้รับโอกาสในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และ เป็นนัก Fighting เพื่อให้ได้รับการว่าจ้าง
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-100,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไซท์งานก่อสร้าง (จป.วิชาชีพ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยและสอบสวนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง และ/หรือ สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-23,000
Surveyโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างประจำSite
เซอร์เวย์พื้นที่ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงควบคุมดูแลแรงงานก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท ปีกานติ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-28,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560