เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)
1.ประสานงานระหว่างผู้ผลิต (จีน) 2.จัดทำเอกสารการสั่งผลิต
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.ติดต่อและประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า, ฝ่ายขาย และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษั • ทำหน้าที่ประสานงานกับคนส่งสินค้า/แผนกบัญชี • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขายและสต็อค ได้แก่ ออกอินวอยซ์ ประสานงานและวางแผนการส่งสินค้า หรืองานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Executive
• วางแผนการตลาดในส่วน offline และ online รวมถึงดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้สำเร็จ • วางแผนการกิจกรรมทางการตลาดประจำปี (Year Plan) • วางแผนการประชาสัมพันธ์ในส่วน offline และ online รวมถึงสามารถเขียน content ข่าวแฟชั่นได้ • ดูแลและพัฒนา กิจกรรมทางการตลาด • วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ เพื่อระบุและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย • คิดค้นและนำเสนอแนวคิด กลยุทธ์ และโปรโมชั่น • รวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลยอดขายและสถิติ • การเขียนและการพิสูจน์อักษรสำเนาครีเอทีฟโฆษณาต่างๆได้ • ดูแลเว็บไซต์และดูข้อมูลก
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Graphic Designer
• ออกแบบสื่อโฆษณา และงานกราฟฟิตต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook, Instagram และ Google • เข้าใจใบสั่งงาน "สั้น ๆ " เพื่อบันทึกความต้องการและความต้องการของผู้สั่งงานได้ดี • กำหนดและควบคุมระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละชิ้นงานได้ดี • ทำงานร่วมกับสื่อต่างๆและใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก • คิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดการออกแบบกราฟิกและเค้าโครงใหม่ ๆ • จัดเตรียมร่างหยาบและนำเสนอแนวคิดของคุณ • ปรับปรุงการออกแบบขั้นสุดท้ายให้กับลูกค้าและได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่ • ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีนั
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายประจำสาขาสยามสแควร์วัน
1. การขายปลีก และขายOrder หน้าร้าน 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 3. การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน 5. รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน 6. เน้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดโชว์สินค้า การเบิกสินค้ามาวางขายตามบริษัทโฆษณาไว้ 7. แจ้งข้อมูลสินค้าขายดี จัดทำเป็นรายการให้เรียบร้อย 8. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์-สินค้า สาม
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2    เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม2
1. การขายปลีก และขายOrder หน้าร้าน 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 3. การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน 5. รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน 6. เน้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดโชว์สินค้า การเบิกสินค้ามาวางขายตามบริษัทโฆษณาไว้ 7. แจ้งข้อมูลสินค้าขายดี จัดทำเป็นรายการให้เรียบร้อย 8. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์-สินค้า สาม
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2    เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ
1.ช่วยงานจัดซื้อ-จัดของตามใบเบิกส่งไปตามหน้าร้าน 2.ตรวจสอบรายละเอียดใบขออนุมัติ 3.ออกไปซื้อของเอง เช่น แม๊คโคร(ของใช้เบ็คเตล็ด , วงเวียนใหญ่ (อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ซ่อมรองเท้า) 4.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ 5.จัดทำใบขออนุมัติสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 6.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ , จัดทำรายงานการจัดซื้อสิ
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม3
1. การขายปลีก และขายOrder หน้าร้าน 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 3. การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน 5. รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน 6. เน้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดโชว์สินค้า การเบิกสินค้ามาวางขายตามบริษัทโฆษณาไว้ 7. แจ้งข้อมูลสินค้าขายดี จัดทำเป็นรายการให้เรียบร้อย 8. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์-สินค้า สาม
16 มีนาคม 2561
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560