เข้าระบบผู้สมัครงาน
สถาปนิก
เขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และงานต่างๆตามที่รับมอบหมาย ออกตรวจความถูกต้องหน้างานเป็นบางครั้งคราว
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถเฮียบ
ขับรถเอียบส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือของอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งตามไซค์งาน (ระยอง รังสิต ลำลูกกา)
16 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sale
หาลูกค้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ เสนอขายสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ประเภทสินค้าของบริษัท วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ในการก่อสร้างทั้งหมด
16 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
ดูแลเอกสารด้านจ่าย ด้านรับ รวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อคีย์เข้าระบบ ทำงานในระบบ Express งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ดูแลเอกสารด้านสัญญาเช่า ต่างๆ
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Draftman
เขียนแบบ Shop Drawing งานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เขียนแบบโครงสร้าง โรงงาน โกดัง อาคารสูง เขียนแบบ 2 D เขียนแบบตามลูกค้ากำหนด งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย
ต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้า เสนอขายสินค้า ปิดยอดขาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12000-15000
วิศวกรไฟฟ้า
เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลดับเพลิง ปรับอากาศ ถอดปริมาณ คำนวณ วัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามแบบ
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกร Desing โครงสร้างอาคาร
ออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบโครงสร้างอาคาร โรงงาน ทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ประจำลำลูกกาคลอง7 และไซค์งานจังหวัดระยอง
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Project Manager
บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โรงงาน อาคารทั่วไป ติดต่อประสานงาน เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ราคา คุณภาพงานที่เหมาะสม ตามแบบที่กำหนด
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้านออฟฟิต
ดูแลทำความสะอาดออฟฟิต งานเก็บขยะภายในออฟฟิต ปัดเช็ดถู งานทำความสะอาดทั้งหมด
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ธุรการจัดซื้อ
-จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง -ดูแลระบบบัญชีของบริษัทฯ -ดูแลสต๊อกสินค้าของทางบริษัทฯ -ติดต่อประสานงานทั้งภานในและนอกองค์กร -ต่อรองราคาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เซอร์เวย์
ส่องกล้องไลท์ กล้องระดับ เพื่อให้ระยะการปักหมุด
16 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างไฟสนาม
ช่างไฟฟ้า ประปา สนาม เป็นงานติดตั้งและซ่อมบำรุง
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บุคคล
สรรหา ว่าจ้างบุคคลากร งานด้านสัญญาจ้าง สวัสดิการพนักงาน อบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี คิดเงินเดือนพนักงาน ประกันสังคม งานด้านบุคคลทั้งระบบ
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด เช่น สว่างไฟฟ้า ปั๊มลม เครื่องเจีย เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โฟร์แมน(ก่อสร้าง)
สามารถควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้าง -สามารถจดบันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้ -ตรวจสอบรายการวัสดุ ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องในงานก่อสร้างทั้งระบบ -สามารถทำรายงาน ให้วิศวกรทราบเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.
จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อบรมเผยแพร่เอกสารต่างๆด้านความปลอดภัย งานด้านต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย จัดทำรายงานส่งหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดทำเอกสาร, พิมพ์งานต่างๆ, ปฎิบัติงานในสำนักงาน
17 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน
ทำความสะอาดทั่วไป ทำอาหาร ทำงานครึ่งวันหรือเต็มวันก็ได้
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ทำงานด้านเอกสาร ทำบัญชีประจำวัน จัดเก็บเอกสาร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
14 มีนาคม 2561
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560