เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานบัญชีธุรการ (ประจำสาขาธรรมศาลา นครปฐม)
1.ทำบัญชีรับเข้า - จ่ายออก สต๊อคคงเหลือของสินค้า LPG 2.ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า จัดเก็บเงิน 3.งานธุรการด้านบุคคล 4.งานเอกสารอื่นๆทีได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่
- ดำเนินการด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ - ตรวจสอบและลงทะเบียนทรัพย์สินบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
พนักงานประจำรถ (สาขาพัทยา ชลบุรี)
- ประจำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กรกฎาคม 2561
พนักงานขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ (สาขาแก่งคอย สระบุรี)
- ขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์แก๊สหุงต้มให้ลูกค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานปฏิบัติการ (พระประแดง สมุทรปราการ)
1.ให้บริการเติมก๊าซให้กับผู้มาใช้บริการ 2.ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวรที่รับผิดชอบ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (สาขาบางปะกง ฉะเชิงเทรา)
- ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ และระบบไฟฟ้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วิศวกรวางแผนการผลิต (ประจำสาขามีนบุรี)
1.ควบคุม ดูแล วางแผน และดำเนินการผลิตภาชนะบรรจุก๊าซทุกชนิด เเละอุุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานขับรถจัดส่ง (สาขาสาธุประดิษฐ์)
- ขับรถจัดส่งแก๊สหุงต้มให้ลูกค้าตามร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
วิศวกรไฟฟ้า
1.ติดต่อ ประสานงาน สอบราคาเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด 2.ให้บริการตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย 3. จัดทำ BQ , material list แบบแปลน รายการคำนวณวิศวกรรมไฟฟ้าของโครงการใหม่และขยายโครงการเดิม 4. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดของงานโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนตามหลักวิศวกรรม และสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
20 กรกฎาคม 2561
ช่างยนต์ (สาขาสาธุประดิษฐ์)
- ซ่อมรถยนต์และรถบรรทุกของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
พนักงานบรรจุก๊าซ (สาขาคลังสุขสวัสดิ์)
- บรรจุแก๊สลงถัง / ตรวจสอบและแพ็คสินค้าลงกล่อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานบัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงานมีนบุรี)
- บัญชีต้นทุน , บัญชีสต็อก - ใบสำคัญรับ-สำคัญจ่าย - สรุปรายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานขับรถจัดส่ง (สาขาพัทยา ชลบุรี)
- ขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ที่ๆด้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างไฟฟ้า (ประจำมีนบุรี)
- งานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการผลิต - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด
-บริหารงานด้านการจัดการบุคลากรของสถานีบริการ คลังและโรงบรรจุของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ -ดูเเลทรัพย์สินของสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด -วางเเผนป้องกัน ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ -บริหารงานจำหน่ายเเก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ -ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกบริษัท
18 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ข้อมูลรถขนส่ง (สาขาสาธุประดิษฐ์)
- ควบคุม ดูแล สถานะการเดินรถประจำวันของรถแต่ละคัน - ควบคุม ดูแล ระบบการทำงานของ GPS ให้มีการ Update ตลอดเวลา - ดำเนินการจัดทำราบงายสรุปประจำเดือน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประจำภูมิภาค (ฉะเชิงเทรา)
- จัดการงานฝ่ายบุคคล - ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง - จัดทำเอกสารการว่าจ้าง - ดำเนินการ ประสานงานด้านสวัสดิการ, pay roll และฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560