เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
จัดทำแผนการผลิต แผน Shipment ให้แก่ Packing และ Shipper ประจำสัปดาห์ ติดตามกระบวนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมข้อมูลในการผลิตให้ถูกต้องตามมาตราฐาน
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
1. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่ได้รับจากผู้จัดการฝ่าย 3. ตรวจติดตามเช็คงานออร์เดอร์ที่ได้รับ 4. รับผิดชอบเรื่องเอกสารฝ่ายผลิต
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Personal Assistant
1.เป็นตัวแทนในการรับ Requirement จากส่วนงานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกับทีม 2.บริหารและจัดการทีมงานและทรัพยากร เช่น คน เวลา และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและกำหนดไว้ 3.ประเมิน จัดสรร และกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละ Project พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน 4.ให้การสนับสนุนด้านเอกสารงานธุรการต่างๆ แก่เลขานุการ 5.ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆที่ VP ร้องขอ ทั้งเรื่องงานและเรื่องเอกสารส่วนตัว
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Research
1.ทำงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อจัดทำแผนดำเนินการวิจัยการตลาดต่างประเทศ 2.ทำการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ควบคุมดูแล สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบรายงานสรุปผลของงานวิจัย 4.ประสานงานเกี่ยวกับงานการวิจัยตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์กร 5.ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลกับ VP ในเรื่องของฐานข้อมูลต่างๆที่ได้ทำการวิจัย
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
็HR Director
1. Manage the training plans by the career ladder and the other organization development program that align with the business objectives. 2. Work on organizational development to support of business objectives and HRM / HRD strategies and organizational development interventions 3. Designs programs to improve organizational effectiveness, employee development, employee engagement, and employee productivity 4. Contributes to the development of comprehensive strategy for building change managem
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Recruitment Supervisor
1.วางแผนและจัดทำแผนการประกาศ / โฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆให้ตรงตามความต้องการของบริษัท และ ตามระยะเวลาการสรรหาที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมตรวจสอบสื่อต่างๆ ให้ update อยู่เสมอ 3.ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ทบทวน จัดทำและพัฒนาเครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสม 5.ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นและบันทึกผลการสัมภาษณ์ 6.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการสมัครของผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ก่อนการนัดเริ่มงาน 7.จัดทำรายงานการรับสมัครพนักงา
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต
1. วางแผนและควบคุมและกำหนดแผนงาน , เป้าหมายแผนกประจำปี 2. ควบคุมและดูแลพัฒนาปรับปรุงระบบงานภายในแผนก ให้สอดคล้อง และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิต 3. นำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ตรวจสอบติดตามผลงานและควบคุมคุณภาพผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้ าหมายที่กำหนด 5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการวางผัง Station การทำงานที่เหมาะสม
20 มกราคม 2561
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560