หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
1.จัดเตรียมเอกสารและรวบรวมเอกสารตามรายละเอียดที่โรงพยาบาลกำหนดให้เภสัชกรตรวจสอบ เช่น 1.1 รายละเอียดยาของบริษัท 1.2หนังสือมอบอำนาจ 2.เบิกตัวอย่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อม Certificate of Analysis 3.ขอเลขที่ Raw Material จากแผนกผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอ Certificate of Raw Material ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากแผนกควบคุมคุณภาพ 4.จัดทำใบเสนอราคา เปลี่ยนแปลงราคา สอบราคายา ให้เภสัชกรตรวจสอบ 5.เตรียมเอกสารสำหรับทำหน้งสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา กับธนาคาร 6.จัดส่งเอกสารให้กับโรงพยาบาล โดยวิธี 6.1 ฝากไปกับรถขนส่งบริษัท 6.2 ส่งไปรษณีย์ 6.3 ส่งที่บริษัทขนส่ง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอิสาน 6.4 ส่งโดยสายการบิน 7.จัดเก็บเอกสารเสนอราคา เปลี่ยนแปลราคา สอบราคาเข้าแฟ้มตามระบบ ISO 8.ทำลายเอกสารทุกๆ2ปี 9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
เภสัชกรประจำโรงงานร่มเกล้าในแผนก QC, QA, R&D, Production
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
อยู่ในฝ่ายกระบวนการผลิตยา แล้วแต่เห็นสมควรว่า ท่านใดถนัดทางด้านไหน บริษัทมีโอที และสวัสดิการรองรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
-จัดซื้อวัตถุดิบ -ออกใบ PO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลทำความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อยของสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลสวน ต้นไม้ภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถรับ-ส่งพนักงาน ขับรถส่งยาตามโรงพยาบาลและที่อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
-ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ.ให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทางด้านรักษาความปลอดภัย กรณีมีแขกหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ - ควบคุมดูแลเอกสารในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัยในได้มาตราฐาน ทำหน้าที่เป็นแอดมินของหน่วยงาน - ตรวจสอบรักษาทรัพย์สินภายในบริเวณบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท และทำการแลกบัตร (บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้)ทุกครั้ง พร้อมทั้งจดบันทึก - จดบันทึกเลขทะเบียนรถของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่ผ่านเข้า - ออก บริษัททุกครั้ง - เขียนบันทึกรายงานปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทุกชั่วโมงเพื่อส่งให้หัวหน้าสายตรวจสอบ - เดินตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงงานและไขนาฬิกาทุกชั่วโมง สำหรับ ร.ป.ภ ที่เข้าเวรกะกลางคืน - ชี้แจงสถานที่จอดรถภายในบริษัทแก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อ - ตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออก ภายในบริษัทว่าได้นำทรัพย์สินของบริษัทออกไปภายนอกหรือไม่ - ตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อปฏิบัติงานภายในโรงงานว่ากลับออกไปหมดหรือไม่ ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในบริเวณบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท และทำการแลกบัตร (บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้)ทุกครั้ง พร้อมทั้งจดบันทึก - จดบันทึกเลขทะเบียนรถของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่ผ่านเข้า - ออก บริษัททุกครั้ง - เขียนบันทึกรายงานปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทุกชั่วโมงเพื่อส่งให้หัวหน้าสายตรวจสอบ - เดินตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงงานและไขนาฬิกาทุกชั่วโมง สำหรับ ร.ป.ภ ที่เข้าเวรกะกลางคืน - ชี้แจงสถานที่จอดรถภายในบริษัทแก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อ - ตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออก ภายในบริษัทว่าได้นำทรัพย์สินของบริษัทออกไปภายนอกหรือไม่ - ตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อปฏิบัติงานภายในโรงงานว่ากลับออกไปหมดหรือไม่ ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในบริเวณบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท และทำการแลกบัตร (บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้)ทุกครั้ง พร้อมทั้งจดบันทึก - จดบันทึกเลขทะเบียนรถของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่ผ่านเข้า - ออก บริษัททุกครั้ง - เขียนบันทึกรายงานปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทุกชั่วโมงเพื่อส่งให้หัวหน้าสายตรวจสอบ - เดินตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงงานและไขนาฬิกาทุกชั่วโมง สำหรับ ร.ป.ภ ที่เข้าเวรกะกลางคืน - ชี้แจงสถานที่จอดรถภายในบริษัทแก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อ - ตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออก ภายในบริษัทว่าได้นำทรัพย์สินของบริษัทออกไปภายนอกหรือไม่ - ตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อปฏิบัติงานภายในโรงงานว่ากลับออกไปหมดหรือไม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+