เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขายเครื่องเขียน
ลักษณะงาน : รับผิดชอบงานขายสินค้ากลุ่มเครื่องเขียน รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดลูกค้าใหม่ ส่งเสริมการขาย, ให้คำแนะนำอธิบายและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด วางแผนการขาย เก็บบัญชีลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ จัดทำรายงานการขาย
18 กุมภาพันธ์ 2561
Risk Management Supervisor
-Analyze, gather and summarize both corporate and BU level of risk management -Coordinate with the Risk Management Committee in arranging Risk Management Committee Conference -Prepare Risk/ Opportunity map according to the BJC Corporate and Business Unit Level of Risk Assessment and Risk Management -Review and discuss with Head of each BU/BP concerning to the risk management and revise (if any) -Coordinate with relevant companies and/or divisions in BJC Group concerning to the following
18 กุมภาพันธ์ 2561
Legal Counselor
•Negotiation with representative of each business unit in order to understand business and logic behind of business. •Draft and/or review all of legal documents in particular of commercial contracts for supporting the core of BJC’s business. •Providing legal opinions so as to supporting in each of business unit. •Working on assignment and/or on demand of Legal Manager and AVP-Legal.
18 กุมภาพันธ์ 2561
Company Secretary Manager
direct corporate background (corporate lawyer is preferred) The position will be responsible for matters connected with the meetings of the Board and the shareholders and to contribute to best corporate governance practices. The successful candidate will oversee the adequate information reported for filing to Thai Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET), including tasks as below: •Secretary to the Board of Directors, prepare Board meeting agendas, com
18 กุมภาพันธ์ 2561
Inventory Coordinator
Responsibilities ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อคให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับสินค้าคงคลังภายในสต็อคสินค้า 1. กำหนดหมวดหมู่ และ Location ของสินค้า 2. ควบคุมการเบิก - จ่าย สินค้าคงคลัง 3. ดูแลสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งานของบริษัทฯ 4. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต็อคสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 5. ดูแลตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก คลังสินค้า 6. ตรวจนับสต๊อค – รายงานสินค้าคงเหลือ 7. ประสานงานแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. หน้าที่อื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2561
System Engineer
ลักษณะงาน: -ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด -ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปรับปรุงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานดังกล่าว -ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับระบบต่างๆในบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด -ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
18 กุมภาพันธ์ 2561
Sales Representative (Hospital Supply)
• ติดต่อและให้ข้อมูล รวมถึงเสนอขายสินค้ากลุ่ม Hospital Supply และ Basic Instrument ให้กับกลุ่มแพทย์และโรงพยาบาล • รับผิดชอบเอกสารเกี่ยวข้องกับการสอบราคาและงานขายของสินค้า • ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย ตลอดจนเก็บเงินค่าสินค้า
18 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000-20000
IT Auditor
Responsibilities.- 1.Audit Information Technology for BJC and Subsidiary in order to make sure that IT system have proper control and operation. 2.Assist & Mitigate risk related with IT and Business Operation. 3.Conduct IT Audit and co-ordinate with Internal Audit team. 4.Conduct IT Audit for both Compliance and Technical Audit. 5.Develop and maintenance Database interface with ERP and others system to run in-depth information analytic.
18 กุมภาพันธ์ 2561
Accounting – Internal Controls Department
Accounting – Internal Controls Department Job Location: Thailand Responsibilities: •To implement internal controls into the accounting process. •To participate in accounting project assignments. •To prepare accounting policies and procedures.
18 กุมภาพันธ์ 2561
Sales Representative-Food Services (UPC-ภาคใต้)
Sales Representative-Food Services (UPC-ภาคใต้) To cooperate with Associated Marketing Director to sell the products to HORECA channel in UPC as well as being responsible for gathering all customers information Responsibilities; - To ensure fulfillment of sales and other objectives by means of implementation - To achieve target set out to increase market share & sales, in food services sales territory, as assigned - To build product propositions with existing customers, and identify new b
18 กุมภาพันธ์ 2561
Medical Representative (ผู้แทนยา เขตกทม.และ ต่างจังหวัด)
*ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย *ส่งเสริมการขาย, ให้คำแนะนำอธิบายและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งรวมถึงแพทย์, เภสัชกร, ผู้จัดซื้อและเจ้าของร้านขายยา *สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ *ติดตามทวงหนี้ค่าสินค้า
18 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000 - 20000
Service Engineer (เครื่องมือแพทย์)
• รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการชำรุดเสียหายตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ • ติดตั้ง, แนะนำวิธีใช้งาน, ซ่อมบำรุงและรักษาผลิตภัณฑ์ • สาธิตและสอนการใช้งานโปรแกรมของผลิตภัณฑ์ได้ • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
18 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 25000
International Support Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานด้านขึ้นทะเบียนสินค้าและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ - รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ (PR/PO)ให้กับ Supplier ต่างประเทศ - ติดตามสถานะของการขนส่งสินค้า และดำเนินการเคลียร์สินค้าเข้าคลัง - ดำเนินการเรื่องเอกสารขาเข้าทั้งหมด ตลอดจนการชำระเงินกับลูกค้า
18 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
• งานธุรการด้านบัญชี-การเงิน • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร
18 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) ประจำห้างเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
- จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน ให้เรียบร้อย - ตรวจดูสต๊อกสินค้าของบริษัทให้เพียงพอต่อ การขาย - รายงานความเคลื่อนไหว คู่แข่ง และปัญหาที่เกิดขึ้นให้บริษัทรับทราบ
18 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Subscription Officer (Telesales)
1. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเก่า ทางโทรศัพท์ 2. บันทึกการขายในระบบ 3. รับเรื่อง แก้ไขปัญหา ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
18 กุมภาพันธ์ 2561
Roadshow Staff
-รับผิดชอบดูแลการขายรวมทั้งยอดขายสินค้าภายในร้าน Supermarket ของบริษัทฯ -รับผิดชอบดูแลสินค้า จัดทำ Stock สินค้าภายในร้าน Supermarket ของบริษัทฯ
18 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Shipping)
• เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ License per invoice • ตรวจเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเคลียร์สินค้า • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท และนอกบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า
18 กุมภาพันธ์ 2561
Sales Representative (ผู้แทนยา เขตภาคเหนือ)
*ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย *ส่งเสริมการขาย, ให้คำแนะนำอธิบายและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งรวมถึงแพทย์, เภสัชกร, ผู้จัดซื้อและเจ้าของร้านขายยา *สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ *ติดตามทวงหนี้ค่าสินค้า
18 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปาร์ตี้แดรี่ (กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง)
• ขับรถและเสนอขายสินค้าประเภทนมเปรี้ยว และ โยเกิรต์ ปาร์ตี้แดรี่ • เข้าเยี่ยมร้านค้านำเสนอสินค้าและเช็คสต๊อคสินค้าจัดเรียงสินค้าให้ดูเป็นระเบียบ • จัดทำบันทึกการเข้าเยี่ยมร้านค้า ข้อมูลการขาย และคู่แข่ง ประจำเดือน • บริหารสินค้า ภายในร้าน เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าชำรุดและหมดอายุ ภายในร้าน • ทำรายงานการขายและส่งรายงานการขายเข้าบริษัทฯ
16 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 46 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560