เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!!
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 2.มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ บ้านผู้บริหารอยู่โซนเทสโก้โลตัสบางใหญ่
21 มีนาคม 2561
Bill Collector
-เก็บเงินที่เกิดจากร้านค้าทั้งหมด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำเงินที่เก็บได้จัดส่งพร้อมรายงาน ส่งเข้าบริษัทตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น -ควบคุมดูแล การเก็บเงิน ของบิลที่ค้างชำระทั้งหมดในบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบ -รายงานปัญหา หรือ ข้อโต้แย้ง ที่จะมีผลกระทบต่อการเก็บเงิน -เก็บเงินตามเขตที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการเก็บเงินแต่ละเดือน
23 มีนาคม 2561
Technical Sales Representative (เครื่องมือแพทย์)
• เสนอขายสินค้า เครืองมือแพทย์ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลในเขตที่ตนรับผิดชอบ • ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย เช่น ใบ Sales Note และใบเสนอราคา • ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้ารายสำคัญ ตลอดจนสำรวจตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่
21 มีนาคม 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000
Draftman (เขียนแบบ)
• ดำเนินการประสานงาน ออกแบบจัดทำแบบพื้นที่สำนักงาน • ดำเนินการประสานงาน งานโครงการต่าง ๆ, งานซ่อมบำรุง, งานผู้รับเหมาช่วง (Contractor) ของอาคาร • ดำเนินการประสานงาน ควบคุมดูแลงานตกแต่งสำนักงานของผู้เช่าอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาคาร • ดำเนินการประสานงาน จัดหาและจัดทำการเปรียบเทียบผู้ขาย และคัดเลือกผู้ขายสำหรับงานปรับปรุง, ซ่อมบำรุง, โครงการ • จัดซื้องาน งานโครงการ งานวิศวกรรมและงานช่างอาคาร • จัดเตรียม/จัดทำ บันทึก รายงาน จดหมาย ประกาศ พรีเซนต์เทชั่น อื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย • จัดระบบกา
21 มีนาคม 2561
Demand Planning Executive (Bangplee)
• Consolidate demand forecast from sales team in order to verify and finalize demand, then deliver to manufacturing plant for further process of supply products on weekly basis, in order to fulfill demand from market and reduce shortage, • Control and suggest volume for production, to ensure that stock level should adequate for market in optimum level of inventory, • Leading a S&OP meeting monthly, to review performance and project volume for production, this meeting is involved with Demand
21 มีนาคม 2561
Admin Officer (แผนกเครื่องมือแพทย์)
-ทำใบเสนอราคาและเอกสารแนบบิลในส่วนของโรงพยาบาลและเคสที่ต้องให้ทำใบเสนอราคาประกบกับบิล -เช็คข้อมูลลูกค้าติดเครดิตและติดตามสินค้าในเครสที่ของไม่ถึงลูกค้า -ปิดcodeลูกค้าใหม่จากเอกสารที่ทางลูกค้าและผู้แทนจัดส่งมาให้
21 มีนาคม 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
พนักงานธุรการ
จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการซื้อสินค้า (PR/PO) • จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงาน • จัดเตรียมเอกสารทางการค้า • ดูแลการเบิกจ่ายเครื่องเขียนในบริษัท • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เช่นแผนกสารสนเทศ / ฝ่ายอาคาร และอื่นๆ • ติดต่อประสานงานการจองห้องประชุม • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มีนาคม 2561
PC ประจำร้านขายยา (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1.รับพนักงาน PC ดูแลประจำร้านขายยา เสนอขายสินค้าประเภทอาหารเสริม Kokori Moolagen วิตามินซี และผลิตภัณฑ์แผนก OTC เช่น 3M Nexcare 3.ระยะเวลา 1 ปี ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ จำนวน 8 ชั่วโมง/วัน ตามเวลาเปิดปิดของร้าน 4.มีค่าคอมมิชชั่น และค่าล่วงเวลา 5.สามารถเดินทางออกบูธ / Event ตามที่ได้รับมอบหมาย *** พื้นที่ที่ต้องการรับสมัครมีดังนี้ *** ศิริราช / พระประแดง - บางปะกอก / ปากน้ำ - สำโรง / สีลม / สยาม / ศรีนครินทร์/ สะพานใหม่ / อนุเสาวรีย์ / ลาดพร้าว / รังสิต - ตลาดไท
21 มีนาคม 2561
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 10,500
Product Specialist (เครื่องมือแพทย์)
ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย ทีมช่างและลูกค้า ซึ่งจะเป็นกลุ่มแพทย์และพยาบาล ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย
21 มีนาคม 2561
HR Asst. / Manager - Ladkrabang
1. Plan, manage, coordinate and lead HR team for all HR activities (recruitment, compensation, benefits, training, employee relations, and others) to provide effectively and smoothly HR operation 2. Manage Payroll system 3. Law and Regulations concerned in related of HR - Department of Welfare and Labour Protection and others 4. Handle the disciplinary action for all employees 5. Handle internal communication system 6. Lead team to provide General Affairs task 7. Handle subcontractor matt
21 มีนาคม 2561
Accounting Officer
Responsibilities -Take care of day to day operation and month-end closing (in AP/AR or GL function). -Prepare the financial account in line with accounting principle and take care of corporate tax matters. -Prepare the financial report, management report and budgeting under tight deadline. -Monitor & Control for all reconciliation. -Others as assigned by the company.
21 มีนาคม 2561
พนักงานขายต่างจังหวัด
- เสนอขายสินค้าของบริษัทในร้านค้าที่กำหนด - เปิดร้านค้าใหม่หรือหาช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - ดูแลสินค้าคงคลังของร้านค้าให้มีสินค้าที่เหมาะสม - เสนอขายสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการส่งเสริมการขาย - ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างใกล้ชิด - ควบคุมดูแลการจัดเรียงสินค้าให้มีความเหมาะสม
21 มีนาคม 2561
Receptionist (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
Responsibilities: 1.ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของส่วนต้อนรับเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 2.ต้อนรับ ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 3.รับโทรศัพท์จากลูกค้าและโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2561
Marketing Executive(Stationery)
Job Description • Coordinate and perform the administration function that are required to support customers. • Dealing with customer complaints. • Make a customer visit and report to the management directly. • To work with people, interface with customers, work with highly innovative technology as well as create new ideas.
21 มีนาคม 2561
Audit Assistant
- Assist the Audit Manager in performing an assigned audit work in accordance with an approved audit program. - Survey the activities and audit work assignments in order to consider the nature of operations and the adequacy of internal control - Prepare the audit working papers to summarize the audit findings, evidence and recommendations to the Audit Manager - Follow up the previous audit reports - Practice and develop their own competencies continuously
21 มีนาคม 2561
Sales Supervisor (Medical Equipment - PACS/CR, X-Ray Product)
• Lead Sales team and responsible for sales target of Sales Representative • Develop partnership with key accounts to fulfill their medical needs by company products or services. • Develop new business opportunities with existing and potential customers. • Utilize effectively of all assigned Company’s resources to achieve sales and marketing objectives. • Be knowledgeable and up-to-date on market information, competition, selling skill, and other information required to achieve the Company’s
21 มีนาคม 2561
Audit Supervisor
Assist the Audit Manager in developing an audit work planning which involved with organization of annual audit plan and identify a significant risk about audit work 1.Gather, analyze, and assess the information derived from audit work in order to consider the adequacy and efficiency of internal control 2.Assist to identify a significant risk about audit work 3.Review an audit program and assess the adequacy and efficiency of theorganization’s internal control 4.Identify an audit method, se
21 มีนาคม 2561
Accounting Supervisor
Responsibilities: To assist Department Manager in all aspects of accounting and to be responsible for daily tasks and follow up on guidelines set out by department manager. 1. Prepares standard accounting reports i.e. Profit and loss statement, Balance sheet, Cash flow etc. and also non-standard reports and statements, such as detailed cost accounting information, financial analyses, reconciles and analyzes reports. 2. Prepares reports and presentation for management, such as Business r
21 มีนาคม 2561
Sales Support Officer - Consumer Product
- สรุปรายงานยอดขาย, Commission, Incentive, Rebate ให้กับพนักงานขายและร้านค้า - จัดทำ Presentation สำหรับการประชุมต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2561
Key Account Representative (Consumer Product)
Job Description: - Manage strategy to balance gross to net and pricing of group key accounts. - Analyze sales statistic, promotion and trade performance for efficiently control trade promotion budget. - Commit to achieve agreed sales budget under responsibility. - Prepare quarterly business review with key accounts. Conduct marketing campaign evaluation, review business plan, year-to-date sales and business problems with key customers. - Analyze market information and competitive ac
21 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560