เข้าระบบผู้สมัครงาน
Product Officer
1 วิเคราะห์ปัญหา ทดสอบและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.Support งานด้านผลิตภัณฑ์ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ยินดีพิจารณารายได้ตามความสามารถ
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
- การบันทึกและดูแลจัดเตรียมการเบิก-จ่ายเงิน เช็ค - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเงินเข้าธนาคาร - ดูแลเงินสดย่อย ตั้งหนี้ เอกสารใบกำกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสรุปประจำวัน
19 ตุลาคม 2561
บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 + เบี้ยขยัน
Content Marketing
- คิดและเขียน Content วางรูปแบบ artwork และนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ - จัดทำสื่อโฆษณาผ่าน Social Media วางรูปแบบการนำเสนอ Graphic และ Video ได้ - วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านการตลาด Online - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด่วนมาก
-ดูแลช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม จัดทำงบประมาณ ดูแลงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์บริษัทฯ -วางแผนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด,Event ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย -และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายส่ง (พื้นที่รังสิต ปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี)
-ออกพบตัวแทนจำหน่ายตามแผนที่บริษัทฯกำหนดให้ ตรวจเยี่ยมกลุ่มลูกค้าเก่าขยายฐานลูกค้าใหม่ -นำเสนอและสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย -ดูแลยอดขายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
19 ตุลาคม 2561
บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18000-50000
Area Sale Manager
1.วางแผนการบริหารการขาย 2.ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงาน ยอดขาย ของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.ให้คำแนะนำ และแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการนำเสนอขายและการบริการที่ดีให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 5.ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ การบริการและการนำเสนอขายที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพี่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในทางที่ดีในความคิดของลูกค้า
19 ตุลาคม 2561
นักศึกษาฝึกงานแผนก Marketing / Graphic / HR / บัญชี / IT / ช่างติดตั้ง
จัดทำงานด้านเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละแผนก 1. แผนก การตลาด 2. แผนก กราฟฟิค 3. แผนก ทรัพยากรบุคคล 4. แผนก บัญชี 5. แผนก IT 6. แผนก ติดตั้ง
19 ตุลาคม 2561
Admin Online
-ดูแลลูกค้าผ่าน Social Media ของบริษัททั้งหมดทาง Facebook, Line@ , LAZADA -Update ข้อมูลสินค้าและบริการ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท -ติดตามกิจกรรม สร้างสื่อกิจกรรม ตอบแชท รับออร์เดอร์ -ให้ข้อมูลสินค้าและบริการแก่ผู้สนใจ -จัดทำ report และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท +เบี้ยขยัน
Product Line Manager
1. ศึกษาค้นคว้า ทดสอบ ออกแบบ พัฒนา และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ติดต่อประสานงาน กำหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และวางแผนการผลิตสินค้ากับโรงงานต่างประเทศ 3. วางแผนการตลาด ตามกลุ่มเป้าหมายสินค้า เพื่อผลักดันสินค้าของบริษัทออกสู่ตลาด 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงาน /Support การขาย 5. ควบคุม ติดตามผลการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 บาท ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560