เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
พนักงานวิศวกรสายการผลิต(อ้อมน้อย)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ปรับปรุงไลน์การผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้น - KAIZEN - 5 ส - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
พนักงาน QA (อ้อมน้อย) ด่วนๆ
ควบคุมคุณภาพของสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
ช่างซ่อมบำรุง(อ้อมน้อย)
- สามารถเชื่อมได้ - สามารถซ่อมเครื่องจักรกลต่างๆได้ - สามารถซ่อมเครื่องยนต์ได้
21 เมษายน 2561
พนักงานธุรการจัดส่ง (อ้อมน้อย)ด่วน!!
- รับ po - เปิด invoice - ส่งสินค้าตามรอบงาน - ติดต่อประสานงานลูกค้า - เช็คสต็อคทุกเดือน - เช็คใบ invoice หลังจากที่ทำการส่งสินค้า - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
พนักงานจัดซื้อ(อ้อมน้อย)ด่วน!!
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก 3. ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ 4. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม 5. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000+
พนักงานฝ่ายบุคคล(อ้อมน้อย)ด่วน!!
สวัสดิการของพนักงาน ทำบัญชีเงินเดือน บันทึการทำงานล่วงหน้าของพนักงาน สรรหาแรงงาน ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000++
ช่างซ่อมบำรุง(หนองแขม) ด่วนมาก
ซ่อมไฟฟ้า ซ่อมเครื่องจักรกล เชื่อมโลหะเพื่อต่ออุปกรณ์ ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
พนักงานธุรการบุคคล(ปากน้ำ)
ดูแลเรื่องพนักงานในโรงงาน ปฐมนิเทศพนักงาน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ใช้โปรแกรมpayroll ในการบันทึกข้อมูล จัดทำอัตราการขาดลามาสาย 5ส สรรหาและจัดจ้าง พัฒนาบุคคลากรให้มีวินัยที่ดี ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000++
พนักงานธุรการดูแลอพารตเมนท์
ดูแลความเรียบร้อยภายในอพารทเมนท์ ประกาศหาคนมาเช่า บันทึกและเก็บประวัติผู้เช่า ลงทะเบียนผู้เช่า
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10000ขึ้นไป
พนักงานธุรการ (หนองแขม)
ติดต่อประสานงานลูกค้า ติดต่อประสานงานระหว่างสาขา งานธุรการทั่วไป
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,xxx ขึ้นไป
พนักงานธุรการ (ปากน้ำ)
จัดทำเอกสารข้อมูล ดูแลระบบ คุณภาพประสิทธิภาพงานในฝ่าย จัดทำ KPI ในฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,xxx-1x,xxx บาท/เดือน
หัวหน้าฝ่ายการผลิต ด่วน!! (ปากน้ำ)
- ดูแลการสายการผลิต - kaizen - 5 ส - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย
พนักงานขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม รถยนต์ อุปกรณ์กระเป๋า
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : xx,xxx
พนักงานบัญชี (เสาชิงช้า) ด่วน!!
ดูแลการเบิกจ่ายเงินของบริษัท ทำบัญชีบริษัท
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000บาทขึ้นไป
พนักงานธุรการ (เสาชิงช้า)
ติดต่อประสานงานลูกค้า ประสานงานทั่วไประหว่างสาขา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป
ช่างซ่อมบำรุง(ปากน้ำ)
- ซ่อมเครื่องได้ ซ่อมไฟ - ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000
พนักงานบัญชี (อ้อมน้อย)
ดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายของบริษัท จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
พนักงานธุรการจัดซื้อ(เสาชิงช้า)
-เปิด po -เปิด invoice -สั่งผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า -ประสานงานขาย -เช็คสตอค -ติดค่อลูกค้า - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป
sale-engineer
1. ทำการติดต่อ และนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 2 . กำหนด และวางแผนนัดหมายในการเข้าหาลูกค้า 3 . ทำเอกสารประกอบการขาย เช่น เอกสารการนำเสนอสินค้า, รายงานผลการ ทดลอง เป็นต้น 4 . ทำรายงานการติดต่อ และจัดเก็บประวัติ ฐานข้อมูลลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ สะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหา 5 . เข้าใจ และสามารถทำเอกสารทางด้านบัญชี เพื่อใช้เบิกสินค้าและทำการขายได้ 6 . ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 7 . ส่งเสริมกิจกรรมพื้นฐาน เช่น 5ส. ISO หรือการจัดอบรมสัมมนา
21 เมษายน 2561
พนักงานขับรถ (อ้อมน้อย)
ขับรถส่งงาน ขับรถให้พนักงานบริษัท ดูแลรถ บำรุงรักษารถ ดูแลพรบ ประกันรถยนต์ฃ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560