เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการคลินิก สาขาบางเขน
1. รับผิดชอบดูแลคลินิกสาขาทั้งในเชิงมาตรฐานวิชาชีพ และเชิงคุณภาพ 2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สาขาดำเนินไปตามนโยบายที่วางไว้ 3. กำกับ ดูแลพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเอง 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(ดูแลงานเรื่องฝึกอบรม)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. แผนการฝึกอบรมและพัฒนา 1.1 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมทั้งแผนการ ติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ 1.2 ติดต่อวิทยากร/สถาบันฝึกอบรม 1.3 จัดเตรียมสถานที่ที่ฝึกอบรม 1.4 แจ้งข้อมูลการฝึกอบรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินผลหลักสูตรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม 2.2 ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.3 ติดตามผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน 3. จัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงาน 5 วัน/ส
18 พฤษภาคม 2561
พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วย OR)
-ปฏิบัติงานตามWP WI HB SDและFMของแผนกหอผู้ป่วยหนัก -ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม/Med nurseตามที่ได้รับหมอบหมาย -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแผนกหอICU -ช่วยแพทย์ในแผนกหอผู้ป่วยทำหัตถการด้วยความสะอาดรวดเร็ว โดยยึดหลักAseptic Techniqueอย่างเคร่งครัด -เช็คยา รถEmergencyและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเวร -บันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลทราบ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ (ประจำคลินิก สาขาเจิญกรุง)
-ทำหัตถการตามแพทย์สั่ง -จัดยา จ่ายยา -ดูแลคนไข้ตามจุดปฏิบัติงาน -งานส่งเสริมคุณภาพและป้องกันโรค - ลงบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ตามเอกสารและโปรแกรมที่กำหนด ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(ห้อง LAB)
-มีความรู้ในด้านงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ(เนื่องจากมีคลินิกสาขาในเครือข่ายมากกว่า5แห่ง) -มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ ทั้ง LA และISO 15189,15190 -สามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้ เช่น ควบคุมกระบวนการ การทำงานในห้องปฏิบัติการ -บริหารจัดการต้นทุน ตรวจวิเคราะห์ ระบบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิก สาขาบางเขน
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ประจำคลีนิคสาขาราษฎร์บูรณะ)
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ - ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ที่มาตรวจรักษา - ร่วมจัดทำแผนการสอนสุขศึกษาให้คนไข้ที่มารับบริการ - รับผิดชอบด้านเอกสารต่างๆของคลินิก - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิกเครือข่าย
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้ - วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ - ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ - จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ - การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาล
รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมหน่วยออกคัดกรองสุขภาพ ร่วมวางแผนการทำ Home Health Care ดูแลบันทึกสุขภาพ รับผิดชอบงานด้านการวางแผนครอบครัว และการตรวจสุขภาพทั่วไป
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แผนกสำรวจบัตรทอง)
- ออกหน่วย ลงชุมชน เพื่อค้นหาประชาชนที่ยังไม่มีสิทธิบัตรทอง - รับลงทะเบียนประชาชน เพื่อรับทำบัตรทอง - ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ เช่น ออกหน่วยคัดกรอง - จัดทำรายงาน ในงานที่รับผิดชอบ - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คัดแยกเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้านงานบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการในแผนกบัญชี
18 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)
- วัด vital sign เตรียมให้แพทย์ตรวจ - ให้บริการคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิก - คัดกรอง ซักประวัติคนไข้เบื้องต้น - ลงข้อมูลคนไข้ในรายงานที่กำหนด - วัดพัฒนาการเด็ก - เป็นผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับผิดชอบ
18 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกตามหลักบัญชีและนโยบายบริษัท - ควบคุมกำกับดูแลเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักบัญชีและนโยบายบริษัท - ปิดงบประจำเดือนและจัดทำงบบริหาร - ควบคุมกำกับดูแลให้มีการสุ่มตรวจตามนโยบายบริษัท - ควบคุมติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เภสัชกร (Full-time/ Part-time)
-บริหารการจัด-จ่ายยาประจำรพ.และคลินิกเครือข่าย -รับผิดชอบงานคุณภาพประจำหน่วยเภสัชกรรม -ร่วมทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
18 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
-ดูแลระบบห้องเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรฐาน -กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา -รับผิดชอบเรื่องเอกสาร รายงานของแผนกเภสัชกรรม -จัดอัตรากำลัง บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของแผนกฯ -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
เลขานุการ
-รับนัด ประสานงาน ติดตามงานตามตารางเวลา -ดูแลผู้บริหาร ดูแลผู้มาติดต่อ -รับผิดชอบงานด้านเอกสารเข้าทุกชนิด -รับผิดชอบเอกสารสำคัญขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ต่ออายุเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญขององค์กร -จัดเก็บรักษาข้อมูลเอกสารสำคัญ -จัดทำสัญญาระหว่างหน่วยงาน -รับผิดชอบตารางการใช้ห้องประชุม
18 พฤษภาคม 2561
พนักงานขับรถพยาบาล
ต้องการพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง
18 พฤษภาคม 2561
พยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)
ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
18 พฤษภาคม 2561
แม่บ้านประจำคลินิก
- ดูแลความสะอาดภายในคลินิก - ถูพื้น ทำความสะอาดพื้นห้องต่างๆ ในคลินิก - ดูแลห้องน้ำในคลินิกให้สะอาดพร้อมใช้งาน - เช็ด ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560