เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
Training & Development
-ร่วมกำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนฝึกอบรม ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลการพัฒนาบุคลากร -จัดทำเอกสารการฝึกอบรม การจัดหาหลักสูตร การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO: 2015 -สร้างหลักสูตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆและจัดทำเอกสารหลักสูตรที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมทั้งการอบรมภายในและภายนอก -เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมภายใน -วิเคราะห์สมรรถนะ และรวบรวมความต้องการฝึกอบรม Training Need เพื่อจัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคตล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ -เตรียมการฝึกอบรม รวมถึงการสัมนา กิจกรรมพิเ
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์(มีประสบการณ์) สาขาศรีนครินทร์ รับสมัครด่วนมาก
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน ช่วยงานทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ ล้างเครื่องมือ ช่วยจัดการทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตแพทย์
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการ
- จัดเตรียมเอกสาร รองรับการทำงานฝ่ายขาย - จัดทำรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของฝ่ายขาย - นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดสินค้าทางโทรศัพท์ - เน้นการสื่อสาร เนื่องจากมีการติดต่อประสานงาน ทั้้งภายในองกรค์ และนอกองกรค์ - ประสานงาน สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายตามที่รับได้มอบหมาย - หยุด 6 วันต่อเดือน ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ - ทำงาน 9.00-19.00 น.
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,000
Marketing Officer (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- ประสานงาน จัดทำเอกสารการเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อมูลทางการตลาด - เก็บข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ แนวโน้มการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสื่อ เช่นตรวจเนื้อหา โปสเตอร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาขาปิ่นเกล้า **มีประสบการณ์**
ช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ตามงานต่างๆ ดูแลอุปกรณ์ในสาขา ล้างเครื่องมือ ช่วยจัดการทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตแพทย์
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Online Marketing
- ดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Online Marketing เช่น Google Ad Words, SEO,Facebook และช่องทาง social media อื่นๆ ให้เป็นไปตาม concept ของผลิตภัณฑ์ -ออกแบบ สร้าง content สื่อ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ร่วมวางแผน นำเสนอ สรุปรายงาน การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาซีคอนสแควร์
-ต้อนรับและให้ข้อมูลการบริการตรวจรักษาพร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อ -ติดต่อ ประสานงานระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ -รับผิดชอบปฏิบัติงานเวชระเบียนตามมาตรฐานที่กำหนด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการตรวจรักษาและการจ่ายยา -รับเรื่องการขอเอกสารทางการแพทย์ต่างๆ -สรุปยอดรายได้ลงบัญชีในแต่ละวัน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาทองหล่อ
-ต้อนรับตอบข้อซักถามให้ข้อมูลการการบริการตรวจรักษาพร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อ -ติดต่อ ประสานงานระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ -รับผิดชอบปฏิบัติงานเวชระเบียนตามมาตรฐานที่กำหนด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการตรวจรักษาและการจ่ายยา -รับเรื่องการขอเอกสารทางการแพทย์ต่างๆ -สรุปยอดรายได้ลงบัญชีในแต่ละวัน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support
-ควบคุมติดตั้ง/ขยายระบบเครือข่าย -ดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ -ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก -ดำเนินงานแก้ปัญหาการใช้งานระบบ -ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบโปรแกรมต่างๆที่ถูกนำมาใช้งาน -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง ตามสิทธิ -จัดเตรียมระบบสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทสตามระบบ ISO -ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินงานและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมหากมีการร้องขอ
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการนำระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารงานในบริษัท วางแผน และควบคุมระบบงานเครือข่าย งานพัฒนาโปรแกรม และงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาปิ่นเกล้า
หยุด 6 วันต่อเดือน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์) ทำงานเวลา 11.00-21.00 น. คลินิกอยู่ใน The Sense Pinklao (เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า) ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ต้อนรับลูกค้า รับทำนัดหมายการรักษา รับชำระเงินค่ารักษา ติดตามลูกค้าเข้ารับการักษาตามนัดหมาย ส่งเสริมการขาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
-ปรับปรุงและวางระบบบัญชี พัฒนาระบบงานของแผนก -บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี งบดุลประจำสาขา งบไตรมาส งบรายปี -ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำรายงาน เสนอลงนามต่อผู้บริหารและหน่วยงานราชการ -ติดต่อประสานงาน กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือนและค่าตอบแทน
-จัดเตรียมข้อมูลการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน -ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้างานของพนักงาน -จัดทำสรุปค่าจ้าง,ภาษี, ประกันสังคม -เก็บรวบรวมทะเบียนประวัติพนักงาน และตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงานและทันตแพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานและปรับปรุงเอกสารตามระบบ ISO9001: 2015 -ประสานงาน ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายแผนกและการเบิกสวัสดิการพนักงาน -จัดทำ ตรวจสอบ เสนออนุมัติการจัดทำสวัสดิการพนักงานเช่น ชุดยูนิฟอร์ม การเบิกเงินช่วยเหลือ -งานอื่นๆที่
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาแจ้งวัฒนะ
-ต้อนรับตอบข้อซักถามให้ข้อมูลการการบริการตรวจรักษาพร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อ -ติดต่อ ประสานงานระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ -รับผิดชอบปฏิบัติงานเวชระเบียนตามมาตรฐานที่กำหนด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการตรวจรักษาและการจ่ายยา -รับเรื่องการขอเอกสารทางการแพทย์ต่างๆ -สรุปยอดรายได้ลงบัญชีในแต่ละวัน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาขาแจ้งวัฒนะ **มีประสบการณ์**
ช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ตามงานต่างๆ ดูแลอุปกรณ์ในสาขา ล้างเครื่องมือ ช่วยจัดการทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตแพทย์
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาขาทองหล่อ **มีประสบการณ์**
ช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ตามงานต่างๆ ดูแลอุปกรณ์ในสาขา ล้างเครื่องมือ ช่วยจัดการทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตแพทย์
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3    เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
-นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดสินค้าผ่าน Social Media และทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด -ประสานงาน สนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาอุดรธานี
-ต้อนรับตอบข้อซักถามให้ข้อมูลการการบริการตรวจรักษาพร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อ -ติดต่อ ประสานงานระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ -รับผิดชอบปฏิบัติงานเวชระเบียนตามมาตรฐานที่กำหนด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการตรวจรักษาและการจ่ายยา -รับเรื่องการขอเอกสารทางการแพทย์ต่างๆ -สรุปยอดรายได้ลงบัญชีในแต่ละวัน
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (จีน)
-ดำเนินงานด้านการตลาดในประเทศจีน -ให้คำแนะนำ สื่อสารภาษาจีนระหว่างบุคลลากรทางการแพทย์และคนไข้ -ประสานงานระหว่างสาขาและสำนักงาน -ประสานงานหน่วยงานภายนอกองค์กร
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลเอกสารด้านการจ่ายทั้งหมด -ตรวจสอบบัญชีด้านรับ-จ่าย เปรียบเทียบกับ bank statement -จัดเตรียมเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1, 3 , 53 -ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานบัญชีให้กับคลินิคสาขา
21 มิถุนายน 2561
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560