เข้าระบบผู้สมัครงาน
FX and Derivatives Operations Officer
-ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลเพียงพอในการนำเข้าตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารยืนยันธุรกรรมให้แก่ลูกค้าและคู่สัญญา -อนุมัติรายการรายการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินบนธุรกรรมผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมก่อนนำส่งให้แก่หน่วยงานภายในและทางการ -เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Business and Product Development
Job Descriptions -Devise end-to- end credit product strategy and seek approval for new product launch. -Manage product development through coordinating with related parties to develop products and related systems -Design infrastructure and manage system development process including co-test systems -Communicate new product/process with internal parties and customers -Resolve incidents, if any
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Payment and Card Settlement Officer
-จัดทำกระทบยอดการใช้บัตรของธนาคาร และ Speedy Cash เพื่อทำการบันทึกบัญชีและเรียกเก็บจากผู้ถือบัตร -ตรวจสอบการเรียกเก็บรายการ International Card ที่ธนาคารเป็นสมาชิก เพื่อทำการชำระดุลระหว่างกันและการบันทึกบัญชี -กระทบยอดรายการใช้บัตรเดบิต ของธนาคาร และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง -ปรับปรุงแก้ไขรายการเรียกเก็บที่มีปัญหาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบในเวลากำหนด
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Merchant Chargeback officer
• ตรวจสอบและแก้ไขรายการรับแจ้งปฏิเสธรายการบัตรเครดิตจาก ผู้ถือบัตรของธนาคาร • ตรวจสอบและแก้ไขรายการที่ถูก Chargeback จากธนาคารผู้ออกบัตร • ส่งรายการตั้งพักและปรับปรุงรายการให้กับผู้ถือบัตรของธนาคาร • ตรวจสอบการเรียกเก็บบัตรเครดิตกับร้านค้าสมาชิกที่ได้รับร้องเรียน หรือถูก Chargeback และเจรจาขอตัดบัญชีคืน • ส่งรายการตัดเงินในบัญชีร้านค้าและออกเอกสารแจ้งการตัดบัญชี หรือใบลดหนี้ • ส่งรายการ Representment ตลอดจนการส่งฟ้องร้อง Arbitration Case Filing ผ่านระบบต่าง ๆ ไปยังธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อเรีย
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Product Officer Credit Card
• Assist product managers in managing the product suite • Manage in-life product performance, features and benefits • Assist in carrying out market scan of product offerings and fee and charges • Ensure that all major marketing proposals are based on customer research • Monitor and manage customer queries and complaints regarding product offering • Liaise with the team and other stakeholder departments within the bank and also external vendors • Develop creative ideas during brainstorm se
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Card Platform Manager
• Formulate marketing plans, initiatives and cost/benefit analysis to ensure specific card type and core feature's annual target achievement • Manage product portfolio quality, service delivery, and strategy fulfilment to be aligned with business direction and target segment's needs • Summarize function performance and present reports to business leaders, and strategic partner in order to provide analysis, product campaign evaluation and adjust strategy to meet changing and competi
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Compliance Control and Monitoring
• Closely monitor credit portfolio in various aspects to ensure compliance to both regulatory policy and internal credit policy • Proactively explore possible solution/new process to minimize breaches • Work in a team member to drive changes in working process/work flow both internally and externally for higher efficiency Interested candidate, please submit CV to Trinnakorn.Kaewthanawin@scb.co.th For more information Tel. 02-5447201
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่กำกับและควบคุม (กำกับกฎเกณฑ์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคารต่างประเทศ)
-จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทในเครือ -จัดทำหนังสือขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการให้คำปรึกษาการเปิด-ปิด สาขาต่างประเทศ และบริษัทในเครือในต่างประเทศในส่วนของการปฏิบัติตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย -ช่วยประสานการจัดเตรียมข้อมูลและร่างความเห็นในกระบวนการรับลูกค้าความเสี่ยงสูงของสาขาต่างประเทศ -จัดเตรียมข้อมู
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
“เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ประจำกรุงเทพชั้นใน (จำนวนมาก) ลักษณะงาน ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
18 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Maintenance WIN System Officer
• เขียน Script เพื่อจัดสรร แยกแยะ และตรวจสอบข้อมูล (Extract Data) ที่ดึงออกมาจากระบบ WIN เพื่อจัดส่ง หรือจัดทำ Reports ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ • ให้คำปรึกษาแก่ Users ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ WIN, ECM, BRR และ OCR • เข้าร่วมทดสอบ UAT ระบบ WIN ที่เกี่ยวกับ Defects, Enhancements & UR เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้อง และทันกำหนดการ • WIN Maintenance Support: - ทำหน้าที่เป็น Super Admin พิจารณาและดำเนินการ Reset in Table Task เพื่อแก้ไข Deal ที่มีปัญหา - Submit Deal ที่ไม่สมบูรณ์ (Deal
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Assistant Zone Manager (Contract)
• Manage, coach, and monitor Easy Buddy in assigned cluster (25-30 persons) under Zone Manager management • Drive and motivate team to reach team target and objective consistently • Prepare rollout plan and send to Zone Manager for approval on monthly basis • Align branch staff and Easy Buddy to help each other hand working together to create the good digital experience to customer • Initiate localize below-the- line activities to boost up digital acquisition • Coordinate and execute belo
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
พนักงานตำแหน่งงาน Mortgage Portfolio Analysis Officer
• Analyzes portfolio performance and recommends mortgage strategies to drive business growth and securing current portfolio to support long-term profitability goals • Balance portfolio quality and profitability by ensuring that credit cost and existing portfolio generate profit as per plan • Reduce portfolio runoff rate with deep dive analysis • Ensure that all business actions and policies comply with BOT Regulations and collaborate with all related departments to rectify any discrepancie
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บริหารงานหมาย
• เป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนรับหมาย หรือหนังสือจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ • ตรวจสอบและปฏิบัติตามคำสั่งในหมาย หรือหนังสือของหน่วยงานราชการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด • ประสานงานกับสาขา หน่วยงานภายในธนาคาร และหน่วยงานราชการในการตรวจสอบข้อมูลการอายัด ยกเลิกอายัด และบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยจากหน่วยงานราชการ • ควบคุม ติดตามความคืบหน้า และรายงานผลสำเร็จ • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหมายแก่หน่วยงานของธนาคาร • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบ
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (สัญญาจ้าง 6 เดือน) สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคาร G Tower พระราม 9 ลักษณะงาน • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคาร พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อลูกค้า
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Sub Area Manager)
ลักษณะงานหลัก • ศึกษาข้อมูลสภาวะตลาด ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การขาย • ร่วมวางแผนการขาย รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อดูแลยอดขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย • จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้าและออกตลาด ติดตามลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่ • ตรวจเยี่ยม ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขายและงานภายในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Personal Banker) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Mis-selling
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
SME Performance Enhancement Officer
• Prepare and provide the sales performance reports by recommending any insight analytics to identify the business strategy for achieve sales target • Prepare the communication messages, pricing code with memos and update news via department’s intranet • Support sales process management, sale productivity, sales target and solve problem in any sales situation • Ability to effectively interact with associate team to provide the achieving excellent results • Provide any ad-hoc analysis to s
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Technology Finance Officer
• Assist in the setup of Technology investment and Business (BAU) budget ensure alignment with Technology management direction and enterprise roadmap • Manage and control the spending against approved budget within Technology • Coordinate with related parties such as Technology team, Finance to ensure accurate and consistent information reported to executives • Perform data analysis and able to recommend solutions to business partners ensuring improvement in productivity • Provide regular
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Junior/Senior IT Security Officer
• Responsible for Securities , Penetration Testing (Web & Mobile Application Pentest) and Vulnerability Assessments (VA) and also Network infrastructure, System including Windows and Unix • Analyze the result(s) of the security testing conducted, identify nature of the vulnerability and estimate business impacts • Asist in identifying remediation solutions for any vulnerability identified on the end-to end integrated Threat & Vulnerability Management processes including web vulnerability/
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
SOC Security Analyst
• Analyze, escalate, and assist in remediation of critical information security incidents • Improve and challenge existing processes and procedures in a very agile and fast moving information security environment. • Act as Subject Matter Experts for analysis functions, providing support on more involved cases and guiding the activity of other analysts through collaboration • Identify and document containment and remediation efforts which successfully reduce risk • Maintain documentation on
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Project Manager (Digital Migration Team)
Digital Migration Management - Observe the in-branch customer behavior and transactional data (from human-based and self service banking) to understand the key migration opportunities from human and paper based service to digital service - Update and evaluate latest trends in branch design and branch digitalization at worldwide level with the objective to make recommendations on branch transformation elements to be introduced in the branches Coverage Management - Coverage analysis for phys
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560