หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบาย แผนดำเนินการ เป้าหมายผลดำเนินงาน และ KPI Incentive • นำเสนออนุมัติเรื่องนโยบายและแผนงาน • นำเสนอกลยุทธ์และแผนการทำงาน • ทำ Presentation และนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน Risk Committee,Credit Committee , Executive Committee • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Finance, Corporate, SME
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอวิธีการแก้ไขหนี้ NPL ผลการดำเนินคดีวิธีการแก้ไขหนี้ • นำเสนอ อนุมัติเรื่องกลยุทธ์และแผนการทำงานการแก้หนี้ • นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ .Target, Performance, Pipeline • ทำ Presentation และนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน, SME, Finance
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูล Finance, BBA, อื่นๆ • นำเสนอ อนุมัติเรื่อง กฏ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย • นำเสนอข้อมูลผลกระทบและแนวทางการดำเนินการ ความเสี่ยงและวิธีป้องกัน • ประสานงานกับหน่วยงาน Audit, Regulation Center, Compliance, Legal,Retail, Corporate, SME, IT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับ SLA, Tracking Performance, Process Improvement • เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Performance report, Trigger Report เพื่อให้ตัดสินใจ • ทำ Presentation เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน • ดูแลทีมงาน และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร เช่น Operation, Legal, Finance, สาขา, Collection, Audit
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการชำระหนี้, ประเภทธุรกิจ,แนวโน้มเป็นหนี้มีปัญหา • นำเสนอเรื่อง Performance, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล • นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการปฎิบัติงานและประมาณการในอนาคต • ทำ power point และ present ให้ ผู้บริหารกลุ่มงาน, Risk Com Committee, Credit Committee, Executive Committee • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น SME, Corporate, Risk, Finance, Audit, Compliance, External Audit, Vender, IT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินมูลค่าหลักประกัน และอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ที่ได้มาจากการชำระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
● Develop the marketing program to acquire new customer. ● Develop Debit/ATM products, design value proposition, prepare welcome pack, marketing material, website. ● Develop the solutions, customized products to serves special clients, such as Payroll account, University, corporates, including onsite implementation. ● Initiate new innovative products and enhance services to improve customers experience. ● Conduct competitor update, consumer research, project feasibility, financial projection. ● Prepare the document/process flow to comply the regulation and policy.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง,จันทบุรีและตราด วันพุธ ที่ 27กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่ ระยอง ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝากและประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงาน สาขาบางปะอิน(อยุธยา) ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุนเงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Recruit and supervise team of 15-20 telesales agents to handling cross sell and top up for campaign “My Car My Cash” • Motivate telesales agents to put in their best to work in order to deliver assigned target • Carry out performance reviews with team member and provide coaching for higher productivity • Provide training, regular update on products, process and competitor’s information • Ensure compliance according to the required policies and regulations
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• พิจารณาตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และคุณสมบัติของลูกค้า • วิเคราะห์สินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร • ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า • ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม (สัญญาจ้างรายปี) ลักษณะงาน • ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น บัตร ATM ให้กับกลุ่มนักศึกษา หรือพนักงาน ที่เปิดบัญชีเป็นกลุ่มกับธนาคาร • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร • จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• จัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ ทำหนังสือนำเสนอการตรวจสอบ แผนการสอบและแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่กำหนด • จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ สำหรับข้อสังเกตที่ตรวจพบ รวมทั้งหาสาเหตุและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจพบ นำเสนอต่อผู้จัดการทีม/ผู้จัดการตรวจสอบสินเชื่อลูกค้าบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ตรวจสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งภาระผูกพันของธนาคาร ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย • ตรวจสอบทานกระบวนการ, ขั้นตอนให้สินเชื่อและความถูกต้องของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ ตามนโยบายระเบียบคำสั่งและอำนาจอนุมัติของธนาคาร • ตรวจสอบทานนิติกรรมสัญญา และเอกสารประกอบการให้สินเชื่อตามประเภทการให้สินเชื่อและการมีผลบังคับในทางกฎหมายของสัญญาเงินกู้และหลักประกัน • ตรวจสอบทานการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง • ตรวจสอบทานข้อมูลการจัดชั้นสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูลหลักประกันที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและข้อกำหนดของทางการและการกันเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในระบบจัดชั้นหนี้ (LCS) และ ระบบCredit Exposure Review (CER) • ตรวจสอบทานการดำเนินการกับลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งมีข้อมูลที่ระบุสถานะ หรือขั้นตอนการดำเนินการกับลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ตรวจทานข้อมูลรายงานการตรวจสอบ/สอบทานสินเชื่อในระบบ AFC • ตรวจทานข้อมูลการชี้แจงผลการปรับปรุงแก้ไขของผู้รับการตรวจสอบและตรวจทานการบันทึกชี้แจงในระบบ AFC • รวบรวมและตรวจทานข้อมูลรายงานการตรวจสอบของกลุ่มงานต่างๆ นำเสนอหน่วยงานบริหารด้านความเสี่ยงด้านการเนินงาน • ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ส่งยืนยันยอดด้านสินเชื่อ ภาระผูกพันและบริหารเงินตามที่ผู้สอบบัญชี/ธนาคารกำหนดและติดตามสาเหตุกรณีลูกค้าที่ส่งยืนยันยอดทักท้วงมาหรือส่งไม่ถึงผู้รับ • ตรวจทานและสรุปประเด็นที่ตรวจพบบ่อยจากการตรวจสอบสาขาและเวียนให้สาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ • ตรวจทานการปรับโครงสร้างหน่วยงานในระบบ AFC • ตรวจทานการจัดทำรายงาน Aging ของประเด็นการตรวจสอบ / สอบทานสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ และ Website ของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เช่าซื้อรถยนต์เก่าและการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ ด้วยความระมัดระวัง • ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ของข้อมูลของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เช่าซื้อรถยนต์เก่าและการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ • ตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลา(SLA) ตามที่ธนาคารกำหนด • จัดทำรายรายงานการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถนำไปใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารอย่างเคร่งครัด • รับผิดชอบทำงานตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายให้บรรลุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ สาทร บางคอแหลม บางรัก ยานนาวา สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน และคลองเตย วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงษ์ ชั้น 4 ลงทะเบียนสมัครงานตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.00 น. ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝากและประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ ธนบุรี คลองสาน บางมด จอมทอง บางบอน ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางแค บางพลัด สัมพันธวงศ์ และ พระนคร วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ) ชั้น 4 ลงทะเบียนสมัครงานตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.00 น. ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝากและประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลการจัดกิจกรรมการตลาดขายทรัพย์ NPA ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ • จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายให้แก่หน่วยงานขาย • สำรวจทรัพย์พร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบการขาย • จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์ แคมเปญ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานขายได้ทราบอย่างทั่วถึง • จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้แก่หน่วยงานขาย • ประมวลผลภาพรวมการขายทรัพย์ NPA รับคำเสนอซื้อ – แจ้งผลการอนุมัติ – โอนกรรมสิทธิ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+