หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครและสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ประกัน
   หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ บุคลิกภาพดี และมีความมั่นใจ ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ SCB CARE กับตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ประกัน” สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ Career @SCB ชั้น 1 อาคาร RCP ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน ลักษณะงาน เป็นตัวแทนธนาคารฯในการเข้าเยี่ยมลูกค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ SCB CARE และลงสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เช่น facebook, Instagram, LINE เป็
28 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย (Marketing & Event)
   - ประสานงานในการจัดทำEvent Marketing - จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย เช่น Brochure, Leaflet, Direct mail, Backdrop - ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ - ประสานงานสื่อม หน่วยงานเพื่อจัดทำ Plan Full Year Event
27 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย (Portfolio Management & Monitoring)
   - จัดทำและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจSSME และMarket Overview - วิเคราะห์คู่แข่งขัน - จัดทำPresentationเสนอผู้บริหาร - Monitoring NPLใน Portfolio - วิเคราะห์ P&L - จัดทำและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ SSME และภาพรวมทางการตลาด พร้อมจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารรวมถึงการตรวจสอบและดูแลฐานลูกค้าธนาคาร
27 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Product Officer Debit/ATM products
   ● Develop the marketing program to acquire new customer. ● Develop Debit/ATM products, design value proposition, prepare welcome pack, marketing material, website. ● Develop the solutions, customized products to serves special clients, such as Payroll account, University, corporates, including onsite implementation. ● Initiate new innovative products and enhance services to improve customers experience. ● Conduct competitor update, consumer researc
27 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย (Marketing & Event)
   ลักษณะงาน : - ประสานงานในการจัดทำ Event Marketing - จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย เช่น Brochure, Leaflet, Direct mail, Backdrop - ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ - ประสานงานสื่อม หน่วยงานเพื่อจัดทำ Plan Full Year Event
28 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Performance Analysis Officer
   • วิเคราะห์ผลงานสาขา โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ KPI ที่ได้กำหนดไว้ • วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ผลงานของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อผลงาน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ติดตามรายงาน และกระตุ้นผลการแข่งขัน The Champion และเงินรางวัลพิเศษแก่พนักงานในสาขา • ออกแบบพัฒนารายงานในการติดตามผลงานของสาขา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
27 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้าบุคคล
   • พิจารณาตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และคุณสมบัติของลูกค้า • วิเคราะห์สินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร • ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า • ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินไหมลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกัน
   • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการที่เกี่ยวกับการเคลม สำหรับสาขา ทีมเยี่ยมไข้ และแผนกอื่น ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลม • ตรวจสอบและติดตามการเคลมให้เป็นไปตามเป้าหมายและเวลาที่ตั้งไว้ • รับแจ้งเคส IPD จากทางบริษัทประกันและประสานงานต่อให้ทีมเยี่ยมไข้ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการเยี่ยม • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้า รับเรื่องและประสานงานแก้ปัญหาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ได้รับแจ้งจากตามที่ทางสาขาหรือทีมเยี่ยมไข้ร้องขอ • เตรียม จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการเคลมให้ผู้บังคับบัญชาด้วยความถูกต้องและรว
27 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม (สัญญาจ้างรายปี)
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม (สัญญาจ้างรายปี) ลักษณะงาน • ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น บัตร ATM ให้กับกลุ่มนักศึกษา หรือพนักงาน ที่เปิดบัญชีเป็นกลุ่มกับธนาคาร • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร • จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Call Center Agent และ Call Center Agent (English) (พนักงานประจำ)
   CALL CENTER AGENT ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน Call Center Agent และ Call Center Agent (English) (พนักงานประจำ) ลักษณะงาน แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร
27 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560