หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกาศรับสมัครงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TELLER TRAINEE WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการ ลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
WALK-IN INTERVIEW ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) ครั้งที่ 1 จัดวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ครั้งที่2 จัดวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 3 จัดวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 4 จัดวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ลักษณะงาน : • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝากและประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีทั่วประเทศ ในงาน SCB Career Day กำหนดการจัดงาน 5 พ.ย. 2559 จ.นครราชสีมา (โคราช) ณ ห้องสบายแกรนด์ โรงแรมสบาย 10 พ.ย. 2559 จ. เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 พ.ย. 2559 จ. สงขลา (หาดใหญ่) ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเท็ล 19 พ.ย. 2559 จ.ชลบุรี ณ ห้องเทาทอง 5 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 23 พ.ย. 2559 จ.กรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) 26 พ.ย. 2559 จ. นครปฐม ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ นครปฐม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 1. พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) 2. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) 3. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) 4. Call Center Agent 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) 6. เจ้าหน้าที่ร้านค้าบัตรเครดิต 7. เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้าบุคคล 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (ขนาดกลางและขนาดย่อย) 9. ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) 10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ 11. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์-วางแผนการเงินลูกค้าบุคคล (Wealth RM) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 1. พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) 2. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์-วางแผนการเงินลูกค้าบุคคล (Wealth RM)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานครัว (จำนวน 1 อัตรา) • ดูแลความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำไปจัดเลี้ยงให้มีความพอเพียงและพร้อมใช้งาน • ทำความสะอาดและดูแลบริเวณพื้นโดยรอบภายในห้องอาหาร • จัดเตรียมอาหารเพื่อเติมให้กับลูกค้า • จัดเตรียมอาหารและปรุงอาหารตามรายการที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานจัดเลี้ยง (จำนวน 2 อัตรา) • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้งาน • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารของแผนกในการจัดเลี้ยงและของลูกค้า • จัดเตรียมห้องประชุมให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้ากำหนดพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ • จัดเตรียมอาหาร โต๊ะบุฟเฟ่ต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ลูกค้ากำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอาคาร (จำนวน 1 อัตรา) • ดูแล ควบคุม การจัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ • จัดทำแผนควบคุมการประหยัดพลังงาน • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนกและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร • จัดหาตรวจสอบการจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสรุปจัดทำรายงานประจำเดือน • ควบคุมดูแลการจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่ภายในอาคารจัดเลี้ยง • ดูแลระบบการทำงานของ Chiller, Chilled Water Pump,ระบบบำบัดน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Provide consultancy services to Private Banking clients including but not limited to tax and heritage management, business expansion plan, company structure/restructure, foreign investment, CSR, and personal family trust settlement • Be a part of Private Banking Committee in order to enhance best practice service which gear up SCB Private Banking as the best choice for clients • Contribute to monthly ‘The House View Magazine’ as well as ad hoc special papers that explore key economic issues and investment themes
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : - บริหาร ประสานงาน ร่วมประชุมและจัดการปัญหาต่างๆ กับช่องทางการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตในทุกช่องทาง - คิดแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับพนักงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online และ ช่องทางใหม่ๆ - กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด - รับผิดชอบแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมฐานลูกค้าบัตรเครดิต ตลอดจนการจัดทำสื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น ใบสมัคร, แผ่นพับ, Mobile booth, ของสมนาคุณ ฯลฯ - วิเคราะห์ผลงานในแต่ละช่องทางการขาย รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงาน ติดตาม เพื่อร่วมพัฒนากระบวนการอนุมัติบัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - รับผิดชอบและดูแลติดตามเคสลูกค้าร้องเรียน ให้เป็นไปตาม SLA ที่กำหนดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ประสานงานเพื่อการ tracking and fulfillment สำหรับแคมเปญกระตุ้นยอดสมัครบัตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow และกรณีศึกษาต่างๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต.ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน และการแก้ไขปัญหาของระบบที่ดูแลแก่ผู้ใช้งาน • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน และผู้พัฒนาระบบในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาของระบบงาน • ควบคุมดูแลการทำงาน และสอบทานการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้พัฒนาระบบ • ทดสอบระบบงานเมื่อมีการแก้ไขระบบงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบระบบ • ดูแล และดำเนินการการติดตั้งระบบในส่วนของเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบงานจริง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมดูแลและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์ • แนะนำและให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน และการแก้ไขปัญหาของระบบที่ดูแลแก่ผู้ใช้งาน • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน และผู้พัฒนาระบบในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาของระบบงาน • ควบคุมดูแลการทำงาน และสอบทานการดำเนินการต่างๆ ของผู้พัฒนาระบบ • ทดสอบระบบงานเมื่อมีการแก้ไขระบบงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบระบบ • ดูแลและดำเนินการการติดตั้งระบบในส่วนของเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบงานจริง • จัดทำและควบคุมดูแลด้านเอกสารระบบงานและคู่มือการใช้งานต่าง ๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต.ตามที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน BCP และ DRP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบที่รับผิดชอบ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• กำหนดขอบเขตของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ ให้สามารถดำเนินการไปได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตที่เหมาะสม • บริหารดูแลทรัพยากรต่างๆ ให้ถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี • รับผิดชอบและรับรู้ปัญหาต่างๆของโครงการและหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกวิธี • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด • ประสานงานต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชา • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต.ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ลงบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ด้านการรับ-จ่ายเงิน /ฝาก-ถอนเงิน/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ (หุ้น/TFEX/Offshore/Derivative OTC/SBL/หุ้นจอง) • กระทบยอดเงินที่ รับ-จ่าย ที่ออกจากหน่วยงาน Settlement/ธนาคาร ประจำวัน • ออกใบเสร็จ/ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ • กระทบยอดการนำเช็คเข้าบัญชี กรณี IPO/RO/Tender offer/แปลงสภาพสิทธิ์ของ Warrant • ประสานงานและตอบข้อซักถามพร้อมพิสูจน์ยอดต่างๆ ให้กับทางบัญชี และหน่วยงานอื่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมดูแลระบบงานทางด้าน Web Application และระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบ • ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่ๆตามความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบ • ดูแลประสานงานกับ IT Outsource ในเรื่องของการพัฒนาระบบต่างๆ • ควบคุมดูแลด้านเอกสารระบบงานและคู่มือการใช้งานต่าง ๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต. ตามที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน BCP และ DRP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบที่รับผิดชอบ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• เป็นศูนย์กลางให้บริการที่เกี่ยวกับการเคลม สำหรับสาขา ทีมเยี่ยมไข้ และแผนกอื่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลมประกัน • ตรวจสอบและติดตามการเคลมให้เป็นไปตาม SLA ที่ตั้งไว้ • รับแจ้งกรณีจากทางบริษัทประกันและประสานงานต่อให้ทีมเยี่ยมไข้ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการเยี่ยม • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้ารับเรื่องและประสานงานแก้ปัญหาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ได้รับแจ้งจากตามที่ทางสาขาหรือทีมเยี่ยมไข้ร้องขอ • เตรียมและจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการเคลมประกันให้ผู้บังคับบัญชา • รับคำแนะนำและติชมที่เกี่ยวข้องกับการเคลมประกันจากสาขาและทีมเยี่ยมไข้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อวางแผนพัฒนาการบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• รับผิดชอบการทำงานเกี่ยวกับ ระบบ WIN ระบบ BRR ระบบ ECM ระบบ OCR และ ระบบ Salesforce – BBG • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบต่างๆ • แจ้งปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ และประสานงานกับ Vendor/ITในการหาแนวทางการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามปกติ • ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนจากการบันทึกและการตอบคำถาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ • เป็นวิทยากรหลักหรือผู้ช่วยวิทยากรในการสอนใช้งานระบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้รายใหม่การทบทวนการใช้งาน หรือ ตามคำร้องขอ • เข้าร่วมประชุมและปรับปรุงระบบ และทดสอบระบบ จัดทำคู่มือสื่อการสอนหรือสื่อความต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง ปรับปรุงคู่มือการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน • เป็น System Admin ทำหน้าที่จัดทำรายงานติดตามการใช้งานของผู้ใช้ และการส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อการ Tracking & Performance report มีทั้งที่เป็น รายวันรายสัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• End User Software License management – assign software license, check license available,prepare usage reporting and analysis • Officer 365 user active / deactivate and assign service privilege • Office 365 services troubleshooting and 2 nd level support for Office 365
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Maintain enterprise-level fraud risk management policy and framework including monitoring effectiveness of the framework and driving ongoing improvement • Conduct fraud risk assessments on new product offerings, existing products, and key processes to ensure fraud risks are actively prevented and detected timely and on an end-to- end basis. This includes being a key facilitator in fraud risk workshops and/or fraud thematic reviews • Present fraud risks, control concerns and proposed remediation actions to the business owners aiming for improving the process and mitigating key risk areas effectively • Partner with business units in advising and/or implementing the best-in- class tools and processes for fraud prevention, detection, and response • Develop consolidated fraud KRIs and trend analysis using data analytics for ongoing monitoring and management reports • Participate in an ongoing fraud risk management communication and training program to foster understanding and awareness of key stakeholders related to fraud risks and mitigation
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้า นัดหมายการเข้าเยี่ยม โดยศึกษาข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าและเข้าใจความคุ้มครองรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ก่อนเข้าเยี่ยมลูกค้า • เข้าเยี่ยมลูกค้าที่โรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเที่เกี่ยวข้องกับการเคลมให้กับลูกค้าระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาล • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แสดงความห่วงใย ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลมของลูกค้า ติดตามผลการจ่ายเคลม และประสานงานแก้ไขในกรณีมีปัญหาในการเคลม พร้อมแจ้งกลับลูกค้า • จัดทำรายงานผลการเยี่ยมลูกค้าให้กับผู้บังคับบัญชา • รับคำแนะนำจากลูกค้าและแนะนำแนวทางในการพัฒนาบริการการเคลมในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Prepare data for ad hoc/analysis to support business requirement for planning and strategy • Provide report for monitoring portfolio performance by segment for both acquisitions and existing customers • Generation dashboard and provide summary to Management • Coordinate with related business with across department function
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+