หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย (Marketing & Event)
   - ประสานงานในการจัดทำEvent Marketing - จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย เช่น Brochure, Leaflet, Direct mail, Backdrop - ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ - ประสานงานสื่อม หน่วยงานเพื่อจัดทำ Plan Full Year Event
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย (Portfolio Management & Monitoring)
   - จัดทำและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจSSME และMarket Overview - วิเคราะห์คู่แข่งขัน - จัดทำPresentationเสนอผู้บริหาร - Monitoring NPLใน Portfolio - วิเคราะห์ P&L - จัดทำและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ SSME และภาพรวมทางการตลาด พร้อมจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารรวมถึงการตรวจสอบและดูแลฐานลูกค้าธนาคาร
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Product Officer Debit/ATM products
   ● Develop the marketing program to acquire new customer. ● Develop Debit/ATM products, design value proposition, prepare welcome pack, marketing material, website. ● Develop the solutions, customized products to serves special clients, such as Payroll account, University, corporates, including onsite implementation. ● Initiate new innovative products and enhance services to improve customers experience. ● Conduct competitor update, consumer researc
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินไหมลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกัน
   • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการที่เกี่ยวกับการเคลม สำหรับสาขา ทีมเยี่ยมไข้ และแผนกอื่น ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลม • ตรวจสอบและติดตามการเคลมให้เป็นไปตามเป้าหมายและเวลาที่ตั้งไว้ • รับแจ้งเคส IPD จากทางบริษัทประกันและประสานงานต่อให้ทีมเยี่ยมไข้ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการเยี่ยม • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้า รับเรื่องและประสานงานแก้ปัญหาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ได้รับแจ้งจากตามที่ทางสาขาหรือทีมเยี่ยมไข้ร้องขอ • เตรียม จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการเคลมให้ผู้บังคับบัญชาด้วยความถูกต้องและรว
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Call Center Agent และ Call Center Agent (English) (พนักงานประจำ)
   CALL CENTER AGENT ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน Call Center Agent และ Call Center Agent (English) (พนักงานประจำ) ลักษณะงาน แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจขนาดย่อม (Small SME Product Development Officer)
   -รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อสำหรับลูกค้าสินเชื่อ Small SME -สามารถวิเคราะห์ Business Model และสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันธุรกิจสินเชื่อ Small SME ของธนาคาร -มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ Small SME เป็นอย่างดี -จัดทำ Presentation ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือปัญหาทางธุรกิจ เพื่อเข้าขออนุมัติจากคณะผู้บริหาร -จัดทำรายงาน บทวิเคราะห์เชิงลึกในตลาดสินเชื่อ Small SME
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
พนักงานครัว (ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี)
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานครัว (จำนวน 1 อัตรา) • ดูแลความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำไปจัดเลี้ยงให้มีความพอเพียงและพร้อมใช้งาน • ทำความสะอาดและดูแลบริเวณพื้นโดยรอบภายในห้องอาหาร • จัดเตรียมอาหารเพื่อเติมให้กับลูกค้า • จัดเตรียมอาหารและปรุงอาหารตามรายการที่กำหนด
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
พนักงานจัดเลี้ยง (ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี)
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานจัดเลี้ยง (จำนวน 2 อัตรา) • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้งาน • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารของแผนกในการจัดเลี้ยงและของลูกค้า • จัดเตรียมห้องประชุมให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้ากำหนดพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ • จัดเตรียมอาหาร โต๊ะบุฟเฟ่ต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ลูกค้ากำหนด
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี)
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอาคาร (จำนวน 1 อัตรา) • ดูแล ควบคุม การจัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ • จัดทำแผนควบคุมการประหยัดพลังงาน • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนกและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร • จัดหาตรวจสอบการจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสรุปจัดทำรายงานประจำเดือน • ควบคุมดูแลการจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่ภายในอาคารจัดเลี้ยง • ดูแลระบบการทำงานของ
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
เจ้าน้าที่ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต Credit Card Platform Builder Officer
   ลักษณะงาน : - บริหาร ประสานงาน ร่วมประชุมและจัดการปัญหาต่างๆ กับช่องทางการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตในทุกช่องทาง - คิดแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับพนักงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online และ ช่องทางใหม่ๆ - กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด - รับผิดชอบแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมฐานลูกค้าบัตรเครดิต ตลอดจนการจัดทำสื่อสนับสนุนการส่งเสริมการ
25 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 47 งาน

1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560