หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กําหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการ SSME รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนําเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทําธุรกิจสินเชื่อ SSME ของธนาคาร ผู้สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงาน ส่งมาที่ Email:ganchanok.sungkhagoonchorn@scb.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-544-1398 (ติดต่อ กานต์ชนก สังขกุญชร)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในตําแหน่งงาน “ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการให้คําปรึกษา ด้านการเงินและการลงทุน” หน้าที่งาน ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆ ของทางธนาคาร รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจําสาขาพร้อมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สังกัด : บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน) หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานติดตามของกลางตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามคดีและขอรับเช็คกับทางหน่วยงานปปส. - ติดตามรับรถนำเข้าสต๊อค - ประสานงานกับสถานีตำรวจ, อัยการและศาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันทีในตําแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ประจําสาขาในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี *** ด่วน*** พื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 15.00 น. เปิดรับสมัครที่ สํานักงานเขตพื้นที่ชลบุรี (ชั้น 2 สาขานิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 084-427-0493 , 081-867-4374 , 081-814-4808 ลักษณะงาน กําหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการ SSME รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนําเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทําธุรกิจสินเชื่อ SSME ของธนาคาร คุณสมบัติ : สวัสดิการ โบนัสประจําปี, การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต, สิทธิประกันสังคม, เงินกู้สําหรับพนักงาน, ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโท, และอบรมก่อนปฎิบัติงานจริง หมายเหตุ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กําหนดไว้ ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาสมัครได้ด้วยตัวเองตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจําสาขาในเขตจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ปราจีนบุรี บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจําสาขาพร้อมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตําแหน่งพนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ตามสาขาต่างๆ ดังนี้ เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี บางแสน บางพระ ศรีราชา วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 15.00 น. เปิดรับสมัครที่ สํานักงานเขตพื้นที่ชลบุรี (ชั้น 3 สาขานิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร) โทร 086-968-5936, 038-457-255 ลักษณะงาน บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจําสาขา พร้อมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตําแหน่งพนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ตามสาขาต่างๆ ดังนี้ เขตพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 15.00 น. เปิดรับสมัครที่ ชั้น 4 สํานักงานสาขาระยอง โทร 086-156-6768, 038-620-180-1 ลักษณะงาน บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจําสาขา พร้อมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร หมายเหตุ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กําหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขาพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+