เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) โซนพื้นที่จังหวัดตราด
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก สระแก้ว ตราด ภาคอีสาน นครพนม ลักษณะงาน - กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย - รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจสินเช
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูลทุจริต
๐ เก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเภทภายในสายบริหารการป้องกันการทุจริต ๐ จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร ๐ วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการทุจริตเพื่อจะนำข้อมูลมาเขียนเงื่อนไขในระบบป้องกันการทุจริตของธนาคาร ๐ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ ระบุแหล่งที่มีความเสี่ยงในการปลอมแปลงบัตรเครดิต ๐ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ในการป้องกันรายการทุจริตเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
23 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การทุจริตด้านดิจิตอล
• สร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจจับรายการทุจริตกับระบบ Fraud Monitoring ตามสถานการณ์ของการทุจริตในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น • จัดทำรายงานความเสี่ยงของพฤติกรรมการทำธุรกรรมของธนาคาร เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันความเสียหายจากการทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน • วิเคราะห์ข้อมูลและขยายผลจากกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณีที่มีความเสี่ยงในขณะเกิดรายการทุจริตในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหาย • สนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อสืบห
23 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการทุจริต
• ควบคุมดูแลรายการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร ATMและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของผู้ถือบัตรหรือร้านค้าเพื่อป้องกันรายการทุจริตเกิดขึ้นจากระบบของธนาคาร • ตรวจสอบ และ วิเคราะห์รายการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสงสัย • ติดต่อผู้ถือบัตร ร้านค้า เพื่อตรวจสอบ และยืนยันรายการใช้บัตรที่น่าสงสัย • ระงับบัตร เพื่อรอการยืนยันจากผู้ถือบัตร หรือร้านค้ารับบัตรเครดิตกรณีที่ตรวจสอบพบรายการใช้บัตรเครดิตที่ต้องสงสัยว่าจะถูกทุจริต • ระงับการเบิกถอนเงินบัญชีร้านค้าที่ต้องสงสัยว่าร่วมมือกระทำการทุจริตจาก
23 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินไหมลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกัน
• ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการที่เกี่ยวกับการเคลม สำหรับสาขา ทีมเยี่ยมไข้ และแผนกอื่น ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลม • ตรวจสอบและติดตามการเคลมให้เป็นไปตามเป้าหมายและเวลาที่ตั้งไว้ • รับแจ้งเคส IPD จากทางบริษัทประกันและประสานงานต่อให้ทีมเยี่ยมไข้ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการเยี่ยม • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้า รับเรื่องและประสานงานแก้ปัญหาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ได้รับแจ้งจากตามที่ทางสาขาหรือทีมเยี่ยมไข้ร้องขอ • เตรียม จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการเคลมให้ผู้บังคับบัญชาด้วยความถูกต้องและรว
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง Call Center Agent (ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เมียนมาร์)
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง Call Center Agent (ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เมียนมาร์) ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 9.00 – 15.00 น. ลักษณะงาน -แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้ง -ดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่าง ๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ -ของธนาคารฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ (อาคารแจ้งวัฒนะ) อ
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage P&L Management Officer)
• Portfolio Analysis and recommended actions to improve portfolio management ensuring quality analysis are provided • Assist the team with ad hoc analysis and projects • Co-ordinate with Compliance/Legal in accordance with the rules and regulation
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดการหนี้
• วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับ SLA, Tracking Performance, Process Improvement • เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Performance report, Trigger Report เพื่อใช้ตัดสินใจ • ทำ Presentation เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร เช่น Operation, Legal, Finance, Branch Network, Collection, Audit
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Card Acquisition : Branch channel
Job Description:  Responsible in achieving credit card sale target of SCB branch channel.  Develop Training product information, criteria, promotion and selling strategy for branch channel.  Develop, implement and monitor sale motivation campaign by analysing internal data.  Coordinate with branch strategy and branch operation and ensuring smooth relationship with branch network.  Analyze branch result and including improve approval
23 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Quality Assurance Officer เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
• Monitor calls to agents working on policies or processes : • Voice (Inbound & Outbound) • Non voice (Social Media) • Evaluate Agent’s call and Feedback accurate to the Agent • Conduct call calibration and cross function meeting to standardize the idea and set up standard measurement • Able to manage conflict across function and focus to customer satisfaction • Initiate and participate team activities or project to improve team performance • Report all inspections to improve Call Center‘
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Application Deployment Officer
• Application deployment administration for Mainframe and non-Mainframe platforms (TANDEM/ AS400/ Unix/ Windows/App Store/ Play Store etc.) - Set up/review application deployment procedure for normal and emergency case - Control application version for UAT and Production environment (Mainframe, Tandem, AS/400) - Deploy application to UAT and Production environment for Mainframe, Tandem, AS/400 and Open Platforms (Windows, Unix, App Store, Play Store etc.) according to the change request form
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) เขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พร้อมนำเสนอสินเชื่อธุรกิจเพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจของลูกค้า
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พร้อมนำเสนอสินเชื่อธุรกิจเพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจของลูกค้า
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Analyst Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำงานร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) และ หัวหน้างานในการวิเคราะห์สินเชื่อตามความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) จัดส่งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอสินเชื่อ - ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และประวัติของลูกค้า - วิเคราะห์งบการเงิน และผลการดำเนินงานของลูกค้า - คำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน - จัดทำ Cash flow เพื่อวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้ 3. จัดทำ Credit Application (CA) เพื่อนำเสนอต่อผู้อนุมัติส
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Sector Credit Analyst, Credit Product Origination
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารทีมงาน บริหาร Pipeline และMonitor Portfolio Performance/NPL ของอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามเป้าหมาย และแผนงานของธนาคาร 2. ให้ความปรึกษา และคำแนะนำกับทีมงานกรณีสินเชื่อที่มีความซับซ้อน 3. สรุปความเห็นในประเด็นความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการนำเสนอสินเชื่อ 4. เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสินเชื่อต่อคณะกรรมการสินเชื่อในระดับอำนาจอนุมัติ 5. กำหนด Key Risk Factors ของอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อพัฒนากระบวนการและคุณภา
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ /เจ้าหน้าที่อาวุโส SME Credit Admin & Services
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กรณีที่ต้องมีการจัดทำ Credit Application/Operation เพื่อขออนุมัติตามระเบียบคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร จัดส่ง CA ให้ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขออนุมัติไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติด้านธุรกิจสัมพันธ์ต่อไป 2. จัดทำคำสั่ง Operation เตรียมนิติกรรม/ตั้งวงเงิน/เบิกจ่าย-ต่อตั๋วทุกประเภท Deal และตรวจสอบเงื่อนไขสินเชื่อก่อนเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน Credit Application 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม Operation 4. ขอสำเนานิติกรรมสัญญาเดิมจากซองห
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่งานธุรการประสานงาน – (Contract)
-จัดเตรียมและจัดทำเอกสาร ของธนาคารอย่างถูกต้อง -รวบรวมและจัดทำบันทึก ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน -ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Shift Supervisor, Mainframe Processing
Job Descriptions: • Ensure operational performance by driving incident, issue and outage management, investigation and restoration. Also, monitoring system and trends and prevent occurrence of incidents, problems and errors. • Schedule, track and facilitate acceptance of changes and operate Technology production/ test services to be in accordance with Service level agreement • Ensure production systems and devices are online and available 7x24x365 • Coordinate and communicate with relevant
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Key Management & Encryption Administration Officer
Job Descriptions: • Assist to response, manage administration of Hardware Security Module (HSM), Terminal Line Encryption (TLE) server • Generate Host Stored Terminal Master Key, Registration Authority (RA) certificate , Data Encrypting Key (DEK) and Key Encrypting Key (KEK) • Develop control measures for encryption and key management to protect data-at- rest and data-in- transit • Design and implement remote key loader solution • Manage Secure Sockets Layer (SSL), Public Key Infrastructure
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Initiative Project Management
Job Description: • Fully responsible for assigned projects to drive foundation of retail segment i.e. SCBONE, Onboarding, and new pricing engine • Prepare project dashboard and ensure deliverables are achieved per committed timeline • Lead project as segment owner in steering committee and ensure the results are aligned with retail segment priorities • Escalate and report as PMO to Head of retail segment if expecting delay or inexecutable • Work as team with other PM and PO under agile en
21 เมษายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560