หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : - บริหาร ประสานงาน ร่วมประชุมและจัดการปัญหาต่างๆ กับช่องทางการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตในทุกช่องทาง - คิดแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับพนักงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online และ ช่องทางใหม่ๆ - กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด - รับผิดชอบแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมฐานลูกค้าบัตรเครดิต ตลอดจนการจัดทำสื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น ใบสมัคร, แผ่นพับ, Mobile booth, ของสมนาคุณ ฯลฯ - วิเคราะห์ผลงานในแต่ละช่องทางการขาย รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงาน ติดตาม เพื่อร่วมพัฒนากระบวนการอนุมัติบัตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - รับผิดชอบและดูแลติดตามเคสลูกค้าร้องเรียน ให้เป็นไปตาม SLA ที่กำหนดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ประสานงานเพื่อการ tracking and fulfillment สำหรับแคมเปญกระตุ้นยอดสมัครบัตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow และกรณีศึกษาต่างๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต.ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน และการแก้ไขปัญหาของระบบที่ดูแลแก่ผู้ใช้งาน • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน และผู้พัฒนาระบบในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาของระบบงาน • ควบคุมดูแลการทำงาน และสอบทานการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้พัฒนาระบบ • ทดสอบระบบงานเมื่อมีการแก้ไขระบบงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบระบบ • ดูแล และดำเนินการการติดตั้งระบบในส่วนของเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบงานจริง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมดูแลและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์ • แนะนำและให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน และการแก้ไขปัญหาของระบบที่ดูแลแก่ผู้ใช้งาน • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน และผู้พัฒนาระบบในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาของระบบงาน • ควบคุมดูแลการทำงาน และสอบทานการดำเนินการต่างๆ ของผู้พัฒนาระบบ • ทดสอบระบบงานเมื่อมีการแก้ไขระบบงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบระบบ • ดูแลและดำเนินการการติดตั้งระบบในส่วนของเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบงานจริง • จัดทำและควบคุมดูแลด้านเอกสารระบบงานและคู่มือการใช้งานต่าง ๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต.ตามที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน BCP และ DRP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบที่รับผิดชอบ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ลงบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ด้านการรับ-จ่ายเงิน /ฝาก-ถอนเงิน/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ (หุ้น/TFEX/Offshore/Derivative OTC/SBL/หุ้นจอง) • กระทบยอดเงินที่ รับ-จ่าย ที่ออกจากหน่วยงาน Settlement/ธนาคาร ประจำวัน • ออกใบเสร็จ/ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ • กระทบยอดการนำเช็คเข้าบัญชี กรณี IPO/RO/Tender offer/แปลงสภาพสิทธิ์ของ Warrant • ประสานงานและตอบข้อซักถามพร้อมพิสูจน์ยอดต่างๆ ให้กับทางบัญชี และหน่วยงานอื่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมดูแลระบบงานทางด้าน Web Application และระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบ • ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่ๆตามความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบ • ดูแลประสานงานกับ IT Outsource ในเรื่องของการพัฒนาระบบต่างๆ • ควบคุมดูแลด้านเอกสารระบบงานและคู่มือการใช้งานต่าง ๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กลต. ตามที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน BCP และ DRP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบที่รับผิดชอบ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• เป็นศูนย์กลางให้บริการที่เกี่ยวกับการเคลม สำหรับสาขา ทีมเยี่ยมไข้ และแผนกอื่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลมประกัน • ตรวจสอบและติดตามการเคลมให้เป็นไปตาม SLA ที่ตั้งไว้ • รับแจ้งกรณีจากทางบริษัทประกันและประสานงานต่อให้ทีมเยี่ยมไข้ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการเยี่ยม • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้ารับเรื่องและประสานงานแก้ปัญหาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ได้รับแจ้งจากตามที่ทางสาขาหรือทีมเยี่ยมไข้ร้องขอ • เตรียมและจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการเคลมประกันให้ผู้บังคับบัญชา • รับคำแนะนำและติชมที่เกี่ยวข้องกับการเคลมประกันจากสาขาและทีมเยี่ยมไข้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อวางแผนพัฒนาการบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• รับผิดชอบการทำงานเกี่ยวกับ ระบบ WIN ระบบ BRR ระบบ ECM ระบบ OCR และ ระบบ Salesforce – BBG • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบต่างๆ • แจ้งปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ และประสานงานกับ Vendor/ITในการหาแนวทางการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามปกติ • ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนจากการบันทึกและการตอบคำถาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ • เป็นวิทยากรหลักหรือผู้ช่วยวิทยากรในการสอนใช้งานระบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้รายใหม่การทบทวนการใช้งาน หรือ ตามคำร้องขอ • เข้าร่วมประชุมและปรับปรุงระบบ และทดสอบระบบ จัดทำคู่มือสื่อการสอนหรือสื่อความต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง ปรับปรุงคู่มือการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน • เป็น System Admin ทำหน้าที่จัดทำรายงานติดตามการใช้งานของผู้ใช้ และการส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อการ Tracking & Performance report มีทั้งที่เป็น รายวันรายสัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• End User Software License management – assign software license, check license available,prepare usage reporting and analysis • Officer 365 user active / deactivate and assign service privilege • Office 365 services troubleshooting and 2 nd level support for Office 365
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Maintain enterprise-level fraud risk management policy and framework including monitoring effectiveness of the framework and driving ongoing improvement • Conduct fraud risk assessments on new product offerings, existing products, and key processes to ensure fraud risks are actively prevented and detected timely and on an end-to- end basis. This includes being a key facilitator in fraud risk workshops and/or fraud thematic reviews • Present fraud risks, control concerns and proposed remediation actions to the business owners aiming for improving the process and mitigating key risk areas effectively • Partner with business units in advising and/or implementing the best-in- class tools and processes for fraud prevention, detection, and response • Develop consolidated fraud KRIs and trend analysis using data analytics for ongoing monitoring and management reports • Participate in an ongoing fraud risk management communication and training program to foster understanding and awareness of key stakeholders related to fraud risks and mitigation
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้า นัดหมายการเข้าเยี่ยม โดยศึกษาข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าและเข้าใจความคุ้มครองรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ก่อนเข้าเยี่ยมลูกค้า • เข้าเยี่ยมลูกค้าที่โรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเที่เกี่ยวข้องกับการเคลมให้กับลูกค้าระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาล • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แสดงความห่วงใย ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลมของลูกค้า ติดตามผลการจ่ายเคลม และประสานงานแก้ไขในกรณีมีปัญหาในการเคลม พร้อมแจ้งกลับลูกค้า • จัดทำรายงานผลการเยี่ยมลูกค้าให้กับผู้บังคับบัญชา • รับคำแนะนำจากลูกค้าและแนะนำแนวทางในการพัฒนาบริการการเคลมในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Prepare data for ad hoc/analysis to support business requirement for planning and strategy • Provide report for monitoring portfolio performance by segment for both acquisitions and existing customers • Generation dashboard and provide summary to Management • Coordinate with related business with across department function
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Portfolio Analysis and recommended actions to improve portfolio management ensuring quality analysis are provided • Assist the team with ad hoc analysis and projects • Co-ordinate with Compliance/Legal in accordance with the rules and regulation
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Responsible for designing, developing and implementing all credit process and related process to SME customers (pre-approval, post approval, business operations and system automation process) to ensure excellent customer experience and sales effectiveness • Develop key processes to support new credit product programs as well as processes to support a better and easier utilization of credit facility • Understand existing process, issues surrounding it to develop new improved process with the goal of reducing risk with faster TAT • Prepare and do BRD, Test scenario, UAT and roll out procedure for own project to enhance system / Create new system for process improvement • Prepare communication Package / training material for Business center on the new process or process changes • Participate in system enhancement / improvement of own project / other business unit project to ensure alignment • Lead meeting across business functions and prepare presentation to management
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• Effectively partner with the central Fact Finding team to investigate on incidents and proactively gather the right data from appropriate sources to ensure complete capturing of all relevant facts to such incidents • Take the lead role to perform root cause analysis on significant incidents and risk issues by exercising expertise and knowledge of root cause analysis techniques and best practices • Proactively identify improvement opportunities and be a solution-focused and customer-focused partner to work with business units in forming up proper solutions for process improvement • Provide sound conclusion and summary of fact finding, root cause analysis, proposed risk mitigation and lessons learned to management and/or relevant committees as required • Assist in the delivery of root cause analysis training to staff involved in the fact finding and root cause analysis process
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริหารโครงการจัดการหนี้ Monitor ลูกค้าไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ • นำเสนอกลยุทธ์และแผนดำเนินการ • ทำ Presentation และนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน Risk Committee, Credit Committee,Executive Committee • มีความสามารถในการประสานงาน Advisor ภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Finance, Corporate, SME, Retail
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอวิธีการแก้ไขหนี้ NPL ผลการดำเนินคดี วิธีการแก้ไขหนี้ • นำเสนอ อนุมัติเรื่องกลยุทธ์และแผนการทำงานการแก้หนี้ • นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Target, Performance, Pipeline • จัดทำรายงาน และนำเสนอให้ผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับ SLA, Tracking Performance, Process Improvement • เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Performance report, Trigger Report เพื่อใช้ตัดสินใจ • ทำ Presentation เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร เช่น Operation, Legal, Finance, Branch Network, Collection, Audit
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย KPI, Incentive ของกลุ่มงาน • นำเสนออนุมัตินโยบายและแผนงาน • เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลดำเนินงานเทียบเป้าหมาย และนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ ๆ • จัดทำ Presentation และนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน Risk Committee, Credit Committee , Executive Committee • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Finance, Corporate, SME, Retail • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• จัดทำนโยบายแก้ไขหนี้มีปัญหา ระเบียบ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติงาน • นำเสนอ อนุมัติเรื่อง กฏ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย • นำเสนอข้อมูลผลกระทบและแนวทางการดำเนินการ ความเสี่ยง และวิธีป้องกัน • สื่อความให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานกับหน่วยงาน Audit, Regulation Center, Compliance, Legal, Retail, Corporate, SME, IT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76