เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) โซนพื้นที่จังหวัดตราด
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก สระแก้ว ตราด ภาคอีสาน นครพนม ลักษณะงาน - กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย - รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจสินเช
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูลทุจริต
๐ เก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเภทภายในสายบริหารการป้องกันการทุจริต ๐ จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร ๐ วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการทุจริตเพื่อจะนำข้อมูลมาเขียนเงื่อนไขในระบบป้องกันการทุจริตของธนาคาร ๐ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ ระบุแหล่งที่มีความเสี่ยงในการปลอมแปลงบัตรเครดิต ๐ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ในการป้องกันรายการทุจริตเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การทุจริตด้านดิจิตอล
• สร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจจับรายการทุจริตกับระบบ Fraud Monitoring ตามสถานการณ์ของการทุจริตในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น • จัดทำรายงานความเสี่ยงของพฤติกรรมการทำธุรกรรมของธนาคาร เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันความเสียหายจากการทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน • วิเคราะห์ข้อมูลและขยายผลจากกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณีที่มีความเสี่ยงในขณะเกิดรายการทุจริตในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหาย • สนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อสืบห
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการทุจริต
• ควบคุมดูแลรายการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร ATMและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของผู้ถือบัตรหรือร้านค้าเพื่อป้องกันรายการทุจริตเกิดขึ้นจากระบบของธนาคาร • ตรวจสอบ และ วิเคราะห์รายการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสงสัย • ติดต่อผู้ถือบัตร ร้านค้า เพื่อตรวจสอบ และยืนยันรายการใช้บัตรที่น่าสงสัย • ระงับบัตร เพื่อรอการยืนยันจากผู้ถือบัตร หรือร้านค้ารับบัตรเครดิตกรณีที่ตรวจสอบพบรายการใช้บัตรเครดิตที่ต้องสงสัยว่าจะถูกทุจริต • ระงับการเบิกถอนเงินบัญชีร้านค้าที่ต้องสงสัยว่าร่วมมือกระทำการทุจริตจาก
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินไหมลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกัน
• ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการที่เกี่ยวกับการเคลม สำหรับสาขา ทีมเยี่ยมไข้ และแผนกอื่น ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลม • ตรวจสอบและติดตามการเคลมให้เป็นไปตามเป้าหมายและเวลาที่ตั้งไว้ • รับแจ้งเคส IPD จากทางบริษัทประกันและประสานงานต่อให้ทีมเยี่ยมไข้ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการเยี่ยม • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้า รับเรื่องและประสานงานแก้ปัญหาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่ได้รับแจ้งจากตามที่ทางสาขาหรือทีมเยี่ยมไข้ร้องขอ • เตรียม จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการเคลมให้ผู้บังคับบัญชาด้วยความถูกต้องและรว
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง Contact Center (ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เมียนมาร์)
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง Call Center Agent (ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เมียนมาร์) ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 9.00 – 15.00 น. ลักษณะงาน -แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้ง -ดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่าง ๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ -ของธนาคารฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ (อาคารแจ้งวัฒนะ) อ
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage P&L Management Officer)
• Portfolio Analysis and recommended actions to improve portfolio management ensuring quality analysis are provided • Assist the team with ad hoc analysis and projects • Co-ordinate with Compliance/Legal in accordance with the rules and regulation
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดการหนี้
• วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับ SLA, Tracking Performance, Process Improvement • เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Performance report, Trigger Report เพื่อใช้ตัดสินใจ • ทำ Presentation เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารกลุ่มงาน • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร เช่น Operation, Legal, Finance, Branch Network, Collection, Audit
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Card Acquisition : Branch channel
Job Description:  Responsible in achieving credit card sale target of SCB branch channel.  Develop Training product information, criteria, promotion and selling strategy for branch channel.  Develop, implement and monitor sale motivation campaign by analysing internal data.  Coordinate with branch strategy and branch operation and ensuring smooth relationship with branch network.  Analyze branch result and including improve approval
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่งานธุรการประสานงาน – (Contract)
-จัดเตรียมและจัดทำเอกสาร ของธนาคารอย่างถูกต้อง -รวบรวมและจัดทำบันทึก ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน -ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Shift Supervisor, Mainframe Processing
Job Descriptions: • Ensure operational performance by driving incident, issue and outage management, investigation and restoration. Also, monitoring system and trends and prevent occurrence of incidents, problems and errors. • Schedule, track and facilitate acceptance of changes and operate Technology production/ test services to be in accordance with Service level agreement • Ensure production systems and devices are online and available 7x24x365 • Coordinate and communicate with relevant
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Key Management & Encryption Administration Officer
Job Descriptions: • Assist to response, manage administration of Hardware Security Module (HSM), Terminal Line Encryption (TLE) server • Generate Host Stored Terminal Master Key, Registration Authority (RA) certificate , Data Encrypting Key (DEK) and Key Encrypting Key (KEK) • Develop control measures for encryption and key management to protect data-at- rest and data-in- transit • Design and implement remote key loader solution • Manage Secure Sockets Layer (SSL), Public Key Infrastructure
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Initiative Project Management
Job Description: • Fully responsible for assigned projects to drive foundation of retail segment i.e. SCBONE, Onboarding, and new pricing engine • Prepare project dashboard and ensure deliverables are achieved per committed timeline • Lead project as segment owner in steering committee and ensure the results are aligned with retail segment priorities • Escalate and report as PMO to Head of retail segment if expecting delay or inexecutable • Work as team with other PM and PO under agile en
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
FX and Derivatives Operations Officer
-ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลเพียงพอในการนำเข้าตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารยืนยันธุรกรรมให้แก่ลูกค้าและคู่สัญญา -อนุมัติรายการรายการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินบนธุรกรรมผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมก่อนนำส่งให้แก่หน่วยงานภายในและทางการ -เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Business and Product Development
Job Descriptions -Devise end-to- end credit product strategy and seek approval for new product launch. -Manage product development through coordinating with related parties to develop products and related systems -Design infrastructure and manage system development process including co-test systems -Communicate new product/process with internal parties and customers -Resolve incidents, if any
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Payment and Card Settlement Officer
-จัดทำกระทบยอดการใช้บัตรของธนาคาร และ Speedy Cash เพื่อทำการบันทึกบัญชีและเรียกเก็บจากผู้ถือบัตร -ตรวจสอบการเรียกเก็บรายการ International Card ที่ธนาคารเป็นสมาชิก เพื่อทำการชำระดุลระหว่างกันและการบันทึกบัญชี -กระทบยอดรายการใช้บัตรเดบิต ของธนาคาร และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง -ปรับปรุงแก้ไขรายการเรียกเก็บที่มีปัญหาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบในเวลากำหนด
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Merchant Chargeback officer
• ตรวจสอบและแก้ไขรายการรับแจ้งปฏิเสธรายการบัตรเครดิตจาก ผู้ถือบัตรของธนาคาร • ตรวจสอบและแก้ไขรายการที่ถูก Chargeback จากธนาคารผู้ออกบัตร • ส่งรายการตั้งพักและปรับปรุงรายการให้กับผู้ถือบัตรของธนาคาร • ตรวจสอบการเรียกเก็บบัตรเครดิตกับร้านค้าสมาชิกที่ได้รับร้องเรียน หรือถูก Chargeback และเจรจาขอตัดบัญชีคืน • ส่งรายการตัดเงินในบัญชีร้านค้าและออกเอกสารแจ้งการตัดบัญชี หรือใบลดหนี้ • ส่งรายการ Representment ตลอดจนการส่งฟ้องร้อง Arbitration Case Filing ผ่านระบบต่าง ๆ ไปยังธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อเรีย
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Product Officer Credit Card
• Assist product managers in managing the product suite • Manage in-life product performance, features and benefits • Assist in carrying out market scan of product offerings and fee and charges • Ensure that all major marketing proposals are based on customer research • Monitor and manage customer queries and complaints regarding product offering • Liaise with the team and other stakeholder departments within the bank and also external vendors • Develop creative ideas during brainstorm se
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Card Platform Manager
• Formulate marketing plans, initiatives and cost/benefit analysis to ensure specific card type and core feature's annual target achievement • Manage product portfolio quality, service delivery, and strategy fulfilment to be aligned with business direction and target segment's needs • Summarize function performance and present reports to business leaders, and strategic partner in order to provide analysis, product campaign evaluation and adjust strategy to meet changing and competi
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
Credit Compliance Control and Monitoring
• Closely monitor credit portfolio in various aspects to ensure compliance to both regulatory policy and internal credit policy • Proactively explore possible solution/new process to minimize breaches • Work in a team member to drive changes in working process/work flow both internally and externally for higher efficiency Interested candidate, please submit CV to Trinnakorn.Kaewthanawin@scb.co.th For more information Tel. 02-5447201
23 มิถุนายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560