เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก)
ดูแลดานความปลอดในการทำงานทั้งระบบ รวมทั้งงานบำรุงรักษาสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และอื่นๆ
17 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วน)
ดูแลงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน , บริหารนโยบายในฝ่าย, ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ , ตรวจสอบงบต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล , ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายของบริษัทในเครือทุกบริษัท , จัดทำ KPI ของฝ่าย , ตรวจสอบและยื่นงบการเงินประจำปี ฯลฯ
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Support Engineer / Service Engineer
ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) และ กล้องติดรถยนต์ ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่นComputer, Printer, Fax และระบบ Network ปฏิบัติงานทั้งใน และนอกสถานที่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ออกต่างจังหวัดโดยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน)
16 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (เพศชายเท่านั้น)
ดูแลเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์สำนักงาน งานด้านอาคารและสถานที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำสาขาสุขุมวิท 62) ด่วน
ประสานงานด้านงานขนส่ง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำคอนโดมิเนียม สาขาวิภาวดี)
จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ 4ล้อ,6ล้อ,10ล้อ,พ่วง-เทเลอร์
บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา)
อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี จัดเตรียมการเรียนการสอนให้นักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์ (ประจำสาขาระยอง)
ซ่อมรถยนต์, รถบรรทุก, รถพ่วง, เทลเลอร์, รถโม่
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support/Support Engineer / Service Engineer ประจำ สาขาเเก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่นComputer, Printer, Fax และระบบ Network ปฏิบัติงานทั้งใน และนอกสถานที่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ออกต่างจังหวัดโดยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน)
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ครูสอนภาษาจีน (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา)
กำหนดแผนการเรียนการสอน ประเมินผลการศึกษา จัดระเบียบการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถส่งเบเกอรี่
สามารถขับรถส่งเบเกอรี่ได้ตามบริษัทกำหนด และรู้เส้นทางใน กทม. และปริมณฑล เป็นอย่างดี
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานธุรการ ประจำคอนโดมิเนียม ( รัชดา19/วิภาวดี16)
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารด้านอสังหาริมทรัพย์และงานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2560
ครูปฐมวัย (ทุกสาขา)
ทำหน้าที่ดูแลและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ให้เด็กมีการพัฒนาตามวัยที่สมควร
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Programmer
1.พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) ด้วย Google Map 3.แก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มี 4.พัฒนาระบบงานขนส่ง (Logistics)
17 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
17 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา จังหวัดปทุมธานี)
อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี จัดเตรียมการเรียนการสอนให้นักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
15 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560