เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานเขียนแบบ (ประจำสาขาบางพลี)
- วิเคราะห์แบบและเคลียร์แบบที่เหมาะสมกับการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และ Supplier - พัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Pilot Run สินค้าใหม่ - ทำราคาประมาณการ ของสินค้าใหม่และสินค้าพิเศษให้ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย - ทำแบบการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนด ISO 9001:2008 - อบรมช่างติดตั้ง และติดตามผลการติดตั้งครั้งแรก - จัดทำ Packing Drawing และการเขียนแบบการ Packing สำหรับงานพิเศษตามที่มีการร้องขอจากช่างติดตั้ง - กำหนด Spec ของ Raw Material และ Fitting - ประสานงานกับฝ่
20 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างบริการหลังการขาย (สาขาบางพลี) ด่วน
ออกไปตรวจเช็ค/แก้ไขงาน หลังทีมงานติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งสินค้าในส่วนที่ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเติม สรุปปัญหาการตรวจเช็คและการแก้ไขงาน (เป็นเอกสาร)
20 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ (บางพลี)
- อัพเดทข้อมูลพนักงานในแผนกให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานบุคคล - ดำเนินการแจ้งซ่อมต่าง ๆ - ดำเนินการจองห้องประชุมตามที่แต่ละส่วนงานร้องขอ - ดูแลทรัพย์สินของแผนก และข้อมูลทรัพย์สินของแผนก - เบิกค่าใช้จ่าย / ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานในแผนก - ดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับพนักงานในแผนก - ดูแลเรื่องเอกสารบุคคล ใบทำงานล่วงเวลา,ใบไม่ได้รูดบัตร,และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้า (สาขาบางพลี) ด่วน
จัดรับสินค้า - รับสินค้า - ตรวจสอบจำนวนสินค้า - จัดทำรายงานการจัดรับ จัดเก็บสินค้า - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ที่กำหนด - จัดทำรายงานการจัดเก็บ ประสานงานและการควบคุมเอกสารให้ถูกต้อง - ส่งเอกสารให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบเอกสารที่รับและส่งให้ถูกต้อง อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายเพิ่มเติมจากหน้าที่หรืองานประจำ - เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 15   เงินเดือน : รายวัน (ค่าแรงขั้นต่ำ)
พนักงานขับรถส่งของ 6 ล้อ (ประจำสาขาบางพลี)
- รับผิดชอบด้านงานจัดส่งสินค้า - ส่งสินค้า (เฟอร์นิเจอร์) ไปยังบ้านลูกค้า, ออฟฟิศของลูกค้า หรือตามโครงการบ้านจัดสรร/คอนโดต่างๆ - ดูแลตรวจสอบ รักษารถยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทุกเวลา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
จป.วิชาชีพ ( สาขาบางขุนทียน 1 อัตรา ) ด่วน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย • วิเคราะห์การประสบอันตรายของพนักงาน • จัดทำรายงานการประสบอันตราย • วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ • แนะนำ ฝึกฝน อบรม ลูกจ้างให้ได้รับความรู้ในการทำงาน • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม • ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย • ตรวจประเมินตามแผน • ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า (สาขาบางขุนเทียน) ด่วน
ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายวัตถุดิบภายในคลังสินค้า ดูแลการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน ดูแลการรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า
18 สิงหาคม 2561
Sales Executive
• เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าในโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน • รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต/ฝ่ายออกแบบ/ฝ่ายประสานงานติดตั้งและจัดส่งให้บรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบ • หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย • รักษาฐานลูกค้าให้มีความมั่นคง
18 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Interior Designer
1. ดูแลการออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์ เขียนภาพ 3D ให้กับลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาแนะนำในการตกแต่ง และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า
18 สิงหาคม 2561
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โฟร์แมน
1. วางแผนงานและควบคุมงานติดตั้งสินค้าที่ได้รับมอบหมายดูแลงานโครงการ 2. เข้าร่วมประชุมแผนงานกับ Consult , ผู้รับเหมา , Owners และวางแผนควบคุมงานช่างติดตั้งให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 3. สามารถอ่านแบบ-ถอดแบบและวิเคราะห์ปัญหาหน้างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
18 สิงหาคม 2561
พนักงานโฟร์แมน ( สาขา HDP )
1. ควบคุมงานติดตั้งงานโครงการเกี่ยวกับ Furniture Builtin ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้ตามที่เวลากำหนด 2. เข้าร่วมประชุมกับ Consult ผู้รับเหมา,ลูกค้า และรับแผนงาน, วางแผนการทำงานได้ดี 3. สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ, วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน้างานและแก้ไขปัญหาได้ดี
18 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560