เข้าระบบผู้สมัครงาน
ธุรการ ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)
-ติดต่อประสานงานภายในสำนักงาน, ทำงานด้านเอกสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ -บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
26 เมษายน 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 เบี้ยขยัน 800
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดี)
-ขับรถยนต์ส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด - สามารถขับได้ทั้ง รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และได้ทั้งเกียร์กระปุก และออโต้ -ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ค่าเบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน - ค่าโทรศัพท์ 300 บาท/เดือน - ค่าพาหนะ ออกเดินทางก่อน 6.00 น. 100 บาท/ครั้ง ถึงหลัง 22.00น. 200 บาท/ครั้ง -ค่าเบี้ยเลี้ยงไป ตจว 200 บาท - OT - ค่าที่พักออก ตจว.
26 เมษายน 2561
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)
-ขับรถส่วนกลาง ของหน่วยงาน (ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง) -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -สามารถทดแทนงานไปในแต่ละที่ได้ และออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
26 เมษายน 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,300+เบี้ยเลี้ยง ตจว. รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขับรถ ประจำที่ ธนาคาร Exim Bank อารี (สะพานควาย)
-ประสานงานกับ User สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบริษัท ดูแลเอกสาร ควบคุมพนักงาน ทดแทนงานกรณีพนักงานขาด และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -รวมถึงรวบรวมเอกสารใบลงเวลาของพนังาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,500 บาท มีเงินพิเศษเดือนละ 1,500
พนักงานประสานงานโครงการ ประจำสำนักงาน กรุงเทพ (ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ)ด่วน!!
1. วางแผนติดตามข้อมูลสำหรับการวางบิล ให้ได้รับข้อมูลตามเวลาที่เหมาะสม 2. จัดทำข้อมูลการวางบิลของแต่ละหน่วยงาน 3. ประสานงาน ติดตามการรับเงินจากผู้ว่าจ้างให้เป็นไปตาม Due การวางบิล 4. จัดเตรียมเอกสารการเปิดงานโครงการในกลุ่มงาน Outsouce 5. วางแผนติดตามข้อมูลจำนวนวันทำงานของลูกจ้าง ให้ได้รับข้อมูลตามเวลาที่เหมาะสม 6. สรุปและตรวจสอบข้อมูลการทำงานของลูกจ้างทุกโครงการ 7. จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนของแต่ละโครงการ 8. ตรวจสอบเคลียร์ทดรองจ่ายงานโครงการให้สอด
23 เมษายน 2561
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง (สนามบินอู่ตะเภา )
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง - งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง - งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 20   เงินเดือน : 9,800 ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500
นักการ ปฏิบัติงานที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ(กระทรวงพาณิชย์) สนามบินน้ำจ.นนทบุรี)
-เปิด-ปิดห้องทำงาน ห้องประชุม และห้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลการเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟฟ้า การเสียบ-ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระติกน้ำร้อน พัดลม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้เรียบร้อยเมื่อเปิดหรือปิดห้อง -รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน และถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ให้บริการทั่วไป เช่น ล้างแก้วน้ำ จานชาม และให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ระหว่างประชุม อบรม หรือสัมมนา -จัดเตรียมและดูแลทำความสะอาดห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องปฏิบัติงาน หรือบริเวณพื้นที่ที่ไ
26 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงานขับรถ ประจำที่ ธนาคาร Exim Bank อารี (สะพานควาย)
-ประสานงานกับ User และบริษัท ดูแลเอกสาร ควบคุมพนักงาน ทดแทนงานกรณีพนักงานขาด และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -รวมถึงรวบรวมเอกสารใบลงเวลาของพนังาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 เมษายน 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,500+เงินพิเศษจากหน่วยงาน 1,500 บาท
พนักงานธุรการ (วุฒิ.ปวส.) ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต)
-ให้บริการพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก -ให้บริการตรวจสอบ บันทึกและแก้ไขข้อมูล -ให้บริการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารต่างๆ ของสำนักงานทรัพย์สินฯ -ให้บริการรับส่งเอกสารภายในสำนักงานทรัพย์สินฯ -ให้บริการคัดแยกเอกสาร และจดหมายต่างๆ -ให้บริการถ่ายเอกสาร และส่งโทรสาร -จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และบันทึกรายงานการประชุม -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานทรัพย์สินฯตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานทรัพย์สิน ฯ
26 เมษายน 2561
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 ค่าทักษะ 500
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560