หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.) ด่วน!!!
   -ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ไปที่ทำงานและขับกลับมาส่งที่บ้านเลิกงาน (ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ) ออกพื้นที่ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด -ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2560
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ซ.โยธินพัฒนา3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.) ด่วน!!
   กำกับ ดูแลและปฎิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดทั้งวางแผน และกำกับดูแลระบบงานสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง บรรลุผลตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
25 เมษายน 2560
วิศวกรไฟฟ้า(Project Engineer) (ปฏิบัติงานโครงการพื้นที่ต่างจังหวัด) ด่วน!!!
   ศึกษาแบบไฟฟ้า วางแผนการทำงาน ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน ตาม Spec. ตามงบประมาณ ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงานของบริษัท จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
25 เมษายน 2560
Asst. Chief Financial Officer (CFO) (ปฏิบัติงาน ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.) ด่วน!!
   1. กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนทางการเงิน กำกับดูแล การวิเคราะห์จัดทำ และนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงิน ของบริษัท 2. จัดทำ และนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุน ต้นทุนทางการเงิน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหารระดับสูง 3. นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ 4. บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบการทำงานด้านบัญชีและการเงิน โดยการสร
25 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่กฎหมาย/นิติกร (ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.) ด่วน!!
   1.งานที่ปรึกษา และให้ความเห็นในการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 2.งานตรวจ ยก ร่าง สัญญางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ดูเเลควบคุม ตรวจสอบเอกสารสัญญา และการจัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญา 4.ตรวจสอบการทำนิติกรรม หรือเอกสารที่ผูกพันทางกฎหมายต่างๆ 5.งานด้านคดีฟ้อง ข้อพิพาทต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ติดตามความคืบหน้าคดี นำเสนอรายงานฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง 6.งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2560
พนักงานประสานงานโครงการ (ซ.โยธินพัฒนา3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.)ด่วน!!
   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านการดูแล จัดทำเอกสารขออนุมัติ ส่งมอบงาน หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ดูแลด้านการขอซื้อสินค้า/บริการ จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบคุณภาพ
25 เมษายน 2560
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานสนง.กรุงเทพ ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ) ด่วน!!
   บริหารจัดการ ควบคุมดูแลภาพรวมของแผนก บริหารงาน บริหารบุคลากร ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแผนก ติดตามการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
25 เมษายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560