เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
พนักงานขับรถขนส่ง
ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายในกรุงเทพฯ พิเศษ!! มีรายได้เสริมเป็นค่า Intensive ให้ในแต่ละวัน มีงานให้ตลอดทั้งเดือน ท่านสมารถเลือกการทำงานแบ่งออกเป็น 2 กะ ดังนี้ 1. ทำงานกะเช้า 8.00 - 17.00 น. 2. ทำงานกะดึก 3.00 - 12.00 น.
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000++
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- พบปะลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ทั้งหน่วยราชการและบริษัทเอกชน - สอบถามถึงความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆอยู่เสมอ - พบลูกค้าเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆเพื่อปรับ ปรุงแก้ไขต่อไป - รับผิดชอบเป้าหมายและยอดขายของตนเอง - จัดทำแผนงาน เป้าหมายของตนเองแต่ละเดือน/ปี
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 8,000 - 12,000
ธุรการบัญชี
รับผิดชอบการรับเงิน นำเงินเข้าธนาคาร ออกเอกสารวางบิล ออกใบเสร็จรับเงินและเอกสารลูกหนี้ และติดตามหนี้ เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค รับวางบิลและจ่ายเช็ค และติดตามใบรับเงิน
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Call Center
1. ให้ข้อมูลลูกค้า และสามารถตอบปัญหา 2. ตอบข้อซักถามลูกค้าได้ 3. โทรเยี่ยมเยียนลูกค้า ให้คำปรึกษาต่างๆ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10000 - 12000
พนักงานขายประจำออฟฟิศ (Telesales)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ - มีรายชื่อลูกค้าให้ พร้อมมีโทรศัพท์ให้ - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน - ทำงานประจำที่สำนักงานกทมฯ
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 15   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานติดตั้งงานม่าน,มู่ลี่(ช่างทั่วไป)
นำงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปทำการติดตั้งงานตามที่ทางบริษัทหรือทางลูุกค้ากำหนด
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Messenger (ด่วน)
ขับรถส่งเอกสาร,วางบิล,เก็บเช็ค,รับเงินสด และส่งสินค้าของบริษัทฯ
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการทั่วไป
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - จัดเก็บเอกสารภายในออฟฟิต - ควบคุมดูแลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย (มีใบขับขี่)
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตามองค์กรต่าง ๆ ให้บริการข้อมูล ทำกิจกรรมการตลาด ออกตลาดต่างๆในเขตกทม.
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 + Commission
PC ประจำห้างสรรสินค้า ภูเก็ต
พนักงานแนะนำสินค้าหน้าร้าน 1.) จำหน่ายสินค้าและบริการด้านการขายแก่ลูกค้า 2.) ตรวจเช็คสินค้า, อุปกรณ์ และ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน 3.) ดูแลความเรียบร้อยของร้าน 4.) ตรวจรับสินค้าและจัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง **ด่วน**
ขับรถให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรตามที่ได้รับหมอบหมายในแต่ละวัน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
ร้านอาหารและบาร์ใหม่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าจ.ภูเก็ต เป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวช่าวต่างประเทศ หน้าที่หลัก : รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มในเรื่องรสชาติ สีสัน และการตกแต่ง
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
Administrative Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ: • ตอบคำถาม, ช่วยเหลือ, และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อทางเว็บไซด์, โทรศัพท์, และสื่อต่างๆ • วางแผนตารางเวลาและเส้นทางในการรับ-ส่งกระเป๋าในแต่ละวัน ให้ตรงตามเวลานัดหมาย และอย่างถูกต้องแม่นยำ • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เพื่อส่งมอบกระเป๋าให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง • เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานให้บริการ ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า, พนักงานขับรถ, จุดรับกระเป๋า, และหน่วยงานภายในบริษัทอย่างสุภาพ • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละวัน
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000 - 15000
Customer Service
คุณสมบัติ: • ตอบคำถามและช่วยเหลือลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส • ให้บริการลูกค้าในการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ได้ • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เพื่อส่งมอบกระเป๋าให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง • เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานให้บริการ ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า, พนักงานขับรถ, และหน่วยงานภายในบริษัทอย่างสุภาพ • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อลงบันทึกรายงานประจำวัน • จัดทำรายงานประจำเดือน • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ: • ชุ
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10000 - 15000
Marketing Officer
Responsibilities: • Handle marketing activities to coordinate marketing campaigns with hotels, shopping malls, etc. • Create a wide range of marketing and brand promotion • Monitor and report on effectiveness of marketing communications • Establish and maintain effective business relationships with existing and prospective business partners • Oversee the company’s marketing budget • Analyzing and creating plans for engaging target markets • Prepare monthly reports for management on perfor
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 - 20000
Administrator & Receptionist
• Answer and follow up on customer requests face to face and by phone • Complete and organize related documents • Liaise with our Thai and foreign staff • Take on main responsibility for duties suited
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
Graphic Designer (ทำงานภูเก็ต)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก ออกแบบ art work สิ่งพิมพ์ ประสานงานกับโรงพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาและหน้าของ Website หรือ Web Application, ออกแบบแบนเนอร์, การวางเลย์เอ้าท์ และการใช้โทนสีได้เป็นอย่างดี เพื่อความเป็นเอกลักษณ์, รับผิดชอบเกี่ยวกับกราฟฟิก ออกแบบงานประเภท info graphic หรือ การ์ตูน
21 เมษายน 2561
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560