เข้าระบบผู้สมัครงาน
Marketing Service Officer
1.ติดตามประสานงานกับฝ่ายขาย หลังจากได้รับอนุมัติใบเสนอราคาในรายละเอียดการดำเนินงาน และตรวจสอบรายละเอียดการทำงานตลอดโครงการ ให้แก่ฝ่ายขายทราบ 2.ประสานงานกับฝ่าย Operation ในการจัดเตรียมเอกสารการทำงานให้แก่ทีมงาน และตรวจสอบ 3.ติดตามผลการปฎิบัติงานรายสัปดาห์จากฝ่าย Operation โดยต้องควบคุมให้ผลงานเป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าหากเกิดข้อผิดพลาด ต้องรีบดำเนินการแก้ไข และรายงานฝ่ายขายทราบโดยทันที 4.สรุป และตรวจสอบข้อมูลรายสัปดาห์ก่อนส่งรายงาน ให้ฝ่ายขาย และลูกค้า 5.จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงา
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ** ด่วนมากทึีสุด   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน **ด่วนมาก**
1.รับผิดชอบการจ่ายเงินสดย่อย,ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 2.ทำบัญชีเจ้าหนี้ (รับผิดชอบรับวางบิล , จ่ายเช็ค, แยกเอกสารตั้งเจ้าหนี้ , แยกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย , จัดเก็บเอกสารและลงเลขที่เอกสาร) 3.รับผิดชอบจัดทำต้นทุนสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารใช้ลงบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชี และจัดทำงบการเงิน
23 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน ** ด่วนมาก
1.ควบคุมและดูแลบัญชีรายวันให้เป็นไปตามความเหมาะสม 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 3.ยื่นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทางภาษีประจำเดือน ครึ่งปี ประจำปีแก่สรรพากร 4.ติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางข้อกฎหมายทางบัญชี 5.ประสานงานและสรุปรายงานสนับสนุนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ** ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
เลขานุการฝ่ายบริหาร
- บริหารจัดการงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวกับผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ติดตามงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ** ด่วนมาก
รับผิดชอบบริหารจัดการแบรนด์สินค้าและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ สร้าง Brand awareness บริหารกิจกรรมต่างๆ ของแบรนด์ให้เป็นไปตามงบที่กำหนด
23 พฤษภาคม 2561
Packaging Design / ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ** ด่วนมาก
ประสานงานจ้างภายนอกจัดทำรายละเอียดของงานจ้างผลิตการสืบราคาจากโรงพิมพ์ผู้ผลิตต่างๆเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกผู้ผลิต โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านราคา เวลา และคุณภาพตามความเหมาะสมของแต่ละงาน ดำเนินการประสานงานผลิดในทุกขั้นตอน และเข้าควบคุมคุณภาพที่ผู้ผลิตเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตามระยะเวลาปราศจากข้อบกพร่อง
23 พฤษภาคม 2561
Online Copy Writer (ผลิตภัณฑ์,สินค้า) ** ด่วนมาก
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหา Content Marketing ให้เป็นที่น่าดึงดูด คิดเนื้อหาการโฆษณาให้เป็นที่น่าจดจำ สะดุดตา ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลบทความ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท วิเคราะห์และวางแผน Content ปรับให้เข้ากับเทรนด์ต่างๆ
23 พฤษภาคม 2561
Marketing Sales
มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล มีประสบการณ์ในการติดต่อหรือรู้จักหน่วยงานบริษัทที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงต่างๆ
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Online Content Editor (ผลิตภัณฑ์,สินค้า) ** ด่วนมาก
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหา Content Marketing ให้เป็นที่น่าดึงดูด คิดเนื้อหาการโฆษณาให้เป็นที่น่าจดจำ สะดุดตา ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลบทความ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท วิเคราะห์และวางแผน Content ปรับให้เข้ากับเทรนด์ต่างๆ
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 ** ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Online Campaign Manager (ผลิตภัณฑ์,สินค้า) ** ด่วนมาก
ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง สนับสนุน และเป็นคู่คิดกับพันธมิตรด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการตลาดของคู่แข่งตลอดเวลา การประเมินกิจกรรมทางการตลาดและรูปแบบรายการส่งเสริมการขายที่จัดทำในเวลาเดียวกัน
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ** ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Creative Director ** ด่วนมาก
คิดแผนงานการตลาดออนไลน์ สำหรับกิจกรรม Online Campaigns, Promotion และ Activities และดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ** ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Online PR (ผลิตภัณฑ์,สินค้า) ** ด่วนมาก
ติดต่อประสานงานในการประชาสัมพันธ์งานของบริษัท
23 พฤษภาคม 2561
บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด BLUE RIBBON Advertising CO.,LTD
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ** ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Marketing Coordinator
ตรวจสอบประเมินผล และเสนอแนะการทำงานในทีมภาคสนามให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เช็คข้อมูลเอกสารของทีมงานและจัดรายงานสรุปการตรวจเช็ค เดินทางออกต่างจังหวัดได้
23 พฤษภาคม 2561
Recruiter and Training
1.สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ระบุในแต่ละโครงการ 2.จัดเก็บประวัติพนักงานแต่ละโครงการ 3.จัดทำประกันสำหรับพนักงานแต่ละโครงการ 4.ผู้ช่วยอบรมพนักงานแต่ละโครงการ 5.จัดทำเอกสารสัญญาต่างๆเกี่ยวกับพนักงานในโครงการ
23 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560