เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานแผนก ER ,OPD - ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
เภสัชกร
- หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุม รักษายาในคลังและแนะนำคนไข้ในการใช้ยา - ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์การทำงาน
นักรังสีเทคนิค/หัวหน้านักรังสีเทคนิค
1.ให้บริการด้านการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้มารับบริการ 2.ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่าปฏิบัติงาน 3.ควบคุมและจัดระบบการรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในเวรนั้น ๆ 5.ดูแลเรื่อง IC ภายในแผนก 6.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า/ช่างก่อสร้าง/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิค)
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงพยาบาล - ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยพยาบาล (NA / PN)
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาล - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
ผู้จัดการสำนักพัฒนาคุณภาพ
-ร่วมกับผู้บริหารในการวิเคราห์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร -จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพขององค์กร -ติดตามตัวชี้วัด วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข -อื่นๆ
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์/แคชเชียร์อาวุโส/หัวหน้าแคชเชียร์
1.มีประสบการณ์งานด้านแผนกการเงินนอก-ใน 2.สามารถเจรจาต่อรองในการติดตามงานที่มียอดค้างชำระได้ 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
Personal Assistant
-ดูแลงานด้านเอกสารของผู้บริหารทั้งหมด และติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
นักโภชนาการ
งานด้านโภชนการอาหารทั้งหมดของโรงพยาบาล
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supervisor
-ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของพนักงาน รวมถึงความพร้อมในการให้บริการ -ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล -ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินหน้างานได้ โดยประสานงานกับหน่วยต่างๆ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Business Co-ordinator
-ประสานงานจัดทำ Co-Branding หรือ Co-Promotion กับธุรกิจเป้าหมาย -ประสานงานกับองค์กรต่างๆในการขอตั้งหน่วยคัดกรองสุขภาพ ตามสถานที่เป้าหมาย -กำกับดูแลทีมออกตรวจคัดกรองสุขภาพ
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
แม่บ้าน/คนสวน
ทำความสะอาดทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560