หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- ปฏิบัติงานแผนก ICU ,OR - ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุม รักษายาในคลังและแนะนำคนไข้ในการใช้ยา - ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- ต้อนรับผู้มาให้บริการ - คัดกรองผู้ป่วย - สอบถามและตรวจสอบสิทธิประกันชีวิต สำหรับผู้มารับบริการ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลบริษัทประกันชีวิต - ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาล - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- มีความรู้เรื่องระบบ Hardware, Software และ Network - ดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้ดีมี ประสิทธิภาพรวมถึงการ Maintenance เครื่อง พร้อมจัดทำประวัติ ทรัพย์สิน และ การซ่อมบำรุง - ติดตั้งและดูแล ซอฟต์แวร์ ,โปรแกรมสำเร็จรูป - ดูแลระบบการรักษาข้อมูลของบริษัท - หากมีความรู้ Windows Server 2012 หรือโปรแกรม SSB
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1.มีประสบการณ์งานด้านแผนกการเงินนอก-ใน 2.สามารถเจรจาต่อรองในการติดตามงานที่มียอดค้างชำระได้ 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
มีความรู้ด้านบัญชีรายรับ รายจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี ปิดงบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- งานด้านเอกสาน - งานเอกสารการพิมพ์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
-นวดหน้า/ตัว/เท้า มีพื้นฐานนวดไทย หรือนวดน้ำมันได้ -นวดรักษาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- รับผิดชอบในการขับรถและดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สามารถให้พร้อมใช้ บริการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ดูแล ต้อนรับ และให้บริการลูกค้า เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้ถูกวิธี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย,กรมธรรม์ประกันฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
-วางแผน วางกลยุทธ์ บริหารการขายสำหรับทีม ให้บรรลุตามเป้าหมาย -สร้างทีมขายที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และให้คำแนะนำการนำเสนอและปิดการขาย -สร้างยอดขายทีมได้ตามเป้าหมายของบริษัท -แนะนำและให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
งานเลขานุการ อาทิ บันทึกรายงานการประชุม/การสัมมนาของผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
กำกับ ดูแลงานของฝ่ายการพยาบาลให้เป็นไปตามนโยบาย-และมาตรฐานHA
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ผู้ช่วย x-ray
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยให้การรักษาทางกายภาพ,จัดเบิกพัสดุ/เวชภัณฑ์ภายในแผนก,ทำความสะอาด ดูแล จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน.ทำ 5 ส.,ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ทำความสะอาดทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
สามารถปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดด้วยความสะอาดและถูกหลักอนามัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76