เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ/Paramedic
- ปฏิบัติงานแผนก ER ,OPD ,LR/NSY ,OR - ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
เภสัชกร
- หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุม รักษายาในคลังและแนะนำคนไข้ในการใช้ยา - ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เลขานุการ
-จัดทำตารางนัดหมาย การเข้าประชุมต่างๆ -กลั่นกรองเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
นักรังสีเทคนิค/หัวหน้านักรังสีเทคนิค
1.ให้บริการด้านการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้มารับบริการ 2.ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่าปฏิบัติงาน 3.ควบคุมและจัดระบบการรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในเวรนั้น ๆ 5.ดูแลเรื่อง IC ภายในแผนก 6.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยพยาบาล (NA / PN)
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาล - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยให้การรักษาทางกายภาพ,จัดเบิกพัสดุ/เวชภัณฑ์ภายในแผนก,ทำความสะอาด ดูแล จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน.ทำ 5 ส.,ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงานในแผนกกายภาพบำบัดผู้ป่วย
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด
-ประสานงานจัดทำ Co-Branding หรือ Co-Promotion กับธุรกิจเป้าหมาย -ประสานงานกับองค์กรต่างๆในการขอตั้งหน่วยคัดกรองสุขภาพ ตามสถานที่เป้าหมาย -กำกับดูแลทีมออกตรวจคัดกรองสุขภาพ
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์/แคชเชียร์อาวุโส
-รับชำระเงินผู้มารับบริการ -งานด้านเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
ผู้ช่วยเภสัชกร
ช่วยจัดยา คีย์ยาตามใบสั่งแพทย์
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
รักษาความปลอดภัยให้กับอาคาร สถานที่ ๆ ไปเฝ้าประจำการอยู่ ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ อาทิ อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ แลกบัตร อำนวยความสะดวกด้านงานจราจร ตรวจสอบสินค้า เข้า - ออก ฯลฯ ดูแลความเรียบร้อยโดยภาพรวม
21 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560