หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด



บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านสต๊อกของสินค้าทั้งหมดทั้งในกลุ่มงานดีไซน์ และดีไลท์ เพื่อทำแผนด้านการจัดสินค้า เพื่อนำส่งต่อให้ inventory จัดสรรค์และรวบรวมข้อมูลในการจัดหาสินค้าให้สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สำรวจข้อมูลในการขายสินค้าของบริษัทในแต่ละสาขา เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง และความหลากหลาย มากขึ้นจัดหาสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่ความสนใจของตลาดทางด้านธุรกิจเครื่องประดับ รวมทั้งการทำแผนการตลาดของทั้งปี เพื่อให้บรรลุเป้าที่บริษัทวางไว้ ( ทิศทางด้านการวางแผนการตลาด , research marketing , survey product & Promotion ) 3.สรุปทำรายงานยอดขาย จำนวนสต๊อกสินค้า และต้นทุนสินค้าทุกเดือน เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป 4.ให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญญาเมื่อเกิดปัญหาในการทำงานเพื่อทำให้ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถดำเนินการทำงานต่อได้เมื่อพบเจอปัญหา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.พนักงานขายหน้าร้าน 2.ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.ตรวจนับสินค้าตามบิล - Order ของทางร้าน หน้าสาขา ที่นำส่งข้อมูลมาโดยละเอียด รวมทั้งตรวจสอบความแม่นยำในเรื่องของสินค้า ประเภท ลาย และ น้ำหนักของสินค้า 2.บันทึกข้อมูลของสินค้าลงในระบบสต๊อกสินค้าของบริษัท ด้วยความละเอียดรอบคอบ ทั้งในเรื่องของประเภทของสินค้า ลาย น้ำหนัก และ ราคาของสินค้าให้มีความถูกต้องแม่นยำ 3.การบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของสินค้า ไม่ให้สินค้าชำรุดจนกว่าจะถึงหน้าร้าน จัดเรียงความสวยงาม ความถูกต้องในรายละเอียดของการจับคู่สินค้า กับ รหัสสินค้ารวมทั้งตรวจสอบและจับคู่สินค้าที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน 4 บริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานที่ได้วางไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำ เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
วางแผนงานด้านการตลาด งานขายและการให้บริการ กระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดริเริ่ม มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
หน้าที่หลัก 1. ดูแล และ ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. บริหารจัดการ portfolio ของผู้บริหาร 3. ดูแลนัดหมายต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4. นัดหมายประชุม และจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามผู้บังคับบัญชานอกพื้นที่ในงานที่เกี่ยวข้อง 5. ติดตาม จดบันทึก จัดเตรียมเอกสาร และ สรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร 6. หาข้อมูล วางแผน ประเมิน สนับสนุนงานของผู้บริหาร 7. ประสานงานทางด้านการจัดของผู้บังคับบัญชาในทุกกลุ่มธุรกิจ 8. ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 9. มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ประสานงานกับลูกค้า 10. โต้ตอบจดหมายภายในและต่างประเทศ, จัดทำหนังสือภายใน/ประกาศแจ้งภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ 11. จัดเตรียมเรื่องเดินทางภายในและภายนอกประเทศของผู้บังคับบัญชา 12. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.รายละเอียดจะเป็นค่าเช่า,บริการสำนักงาน,ภาษีโรงเรือน ,ค่าน้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์- สาขา 2 บันทึกเงินทดรองจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่าย 3 การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในเดือน และบันทึกกลับรายการดอกเบี้ยจ่าย,บันทึกค่าเช่าสัญญาณกันขโมย, ดอกเบี้ยค้างจ่ายเครือญาติ และ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า,ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ,ค่าบริการสาขาคีออส และอื่นๆ 4 การบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย T/L, เงินโอนเพิ่มทุนสาขา,และเงินโอนระหว่างสาขา 5 ดูแลเรื่องภาษีป้าย และตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้บันทึกให้ถูกต้องและครบถ้วนในเดือนตามตารางที่คุมค่าใช้จ่าย รวมถึงกระทบยอด GL ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้ทุกเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อนำเสอนขายทองคำแท่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
ขับรถส่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีรถยนต์ให้ หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
- กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPIs ตั้งแต่ Corporate KPIs, Department KPIs, และ Individual KPIs - จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน - ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการเก็บข้อมูล - บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำ Report ผลปฏิบัติงาน - เตรียมจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยพิจารณา KPIs ร่วมกับ Competency เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า เสนอขายสินค้า ปิดการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
พนักงานขายสินค้า ทองรูปพรรณ งานบริการลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 4. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 5. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 6. จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง 7. บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ 8. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน 9. ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว 10. จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ 11. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 12. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา บัญชีลูกหนี้ 1. จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3. สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน 4. สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ 5. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน 6. จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน 1.รับผิดชอบส่วนงานการเงินรับ-จ่ายเงิน , เปิดใบเสร็จ , ใบสำคัญรับ (โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา) 2.งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบการทำค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา -เช็คสถิติการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน -คำนวณค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา ให้ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
-ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูก -มีความปราณีต และละเอียดรอบครอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.พนักงานขายหน้าร้าน 2.ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้า ให้บริการลูกค้า ในสินค้าของบริษัท สร้างยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
พนักงานขายหน้าร้าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 วางแผน ดำเนินการคำนวณและบันทึกต้นทุน - ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้คำแนะนำแก่พนักงานในหน่วยงาน - คำนวณและบันทึกต้นทุนขายและคงเหลือประจำเดือนให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา - ให้คำแนะนำการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง(Actual Cost)กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อปรับปรุงการคำนวณต้นทุนกรณีที่มีการใช้เกินงบประมาณ - คำนวณต้นทุนขายและต้นทุนสำเร็จรูปคงเหลือ - บันทึกต้นทุนขายและต้นทุนคงเหลือที่คำนวณได้ในระบบ Express - ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณและบันทึกต้นทุนขายสำเร็จรูปคงเหลือประจำเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชา 2 จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน - รวบรวมข้อมูลต้นทุน, รายละเอียดงานระหว่างก่อสร้าง และนำมาจัดทำรายงานต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่จัดทำโดยผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ทำรายงานค่าใช้จ่าย - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ และจัดทำรายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ - ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนสำหรับการขายและการบันทึก - ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนสำหรับการขาย - จัดทำข้อมูลบัญชีต้นทุนเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีรายไตรมาสตามความต้องการของของผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก - ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนสำหรับการขายสิทรัพย์ถาวร การบันทึกปรับปรุงบัญชีสำหรับรายการโอนสินทรัพย์ถาวร และการบันทึกค่าใช้จ่าย สำหรับการบริจาคสินทรัพย์ถาวร - จัดทำข้อมูลบัญชีต้นทุนเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส ตามความต้องการของของผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก - บันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงานใน Express หรือระบบที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
เดินสายไฟฟ้าในอาคาร งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1.ติดต่อประสานงานภายในออฟฟิศ 2.คีย์ข้อมูลต่างๆ 3.ดูแลเรื่องเอกสาร 4.ตรวจเช็คสต๊อกในระบบทุกเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+