หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ขอบข่ายงาน ( Job Description) 1.ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน 2.งานวิชาการ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมคุณภาพข้อมูล 3.ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการและผู้จัดการแผนงานในการควบคุมคุณภาพงาน 4.ทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรมให้เกิดผลงานดี 5.พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 6.ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน 7.ดำเนินการและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ 8.ร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักผู้จัดการแผนงานและผู้จัดการโครงการเพื่อพัฒนาสำนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge management and learning organization) มีใจบริการ (Service mind) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนทำงาน (Workplace based quality of life) 9.ร่วมดำเนินการประสานงาน (coordination) บูรณาการงาน(integration) และความร่วมมือ (collaboration) ทั้งภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- จัดทำรายงานของโครงการทำรายงานการประชุม รายงานที่ส่งผู้ให้ทุน เอกสารโึครงการ - สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์และสังเคราะข้อมูล - ร่วมวางแผนและออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการ จัดประชุมและนำเสนอ - สามารถลงพื้นที่ได้ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ขอบข่ายงาน ( Job Description) 1. วางแผนการทำงานสำรวจพื้นที่ปลูกป่า ประเมินอัตรารอด การกักเก็บคาร์บอนในเนื้อไม้ 2. เก็บตัวอย่างดิน น้ำ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 3. จัดทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์ชุมชนในพื้นที่ 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
Recruitment • Prepare job advertisements including in-side and out-side job posting • Maintain and updating existing sources and searching for new efficiency sources • Participate in campus recruitment and career exhibition • Screen resumes in order to select appropriate candidates • Arrange interview appointment, and first interviewing candidate base on competency to meet job specification requirement, conduct skill test and submit selected resumes to original affiliation for consideration Training • Responsible for coordinate, and assist HR Manager to conduct employee's training need survey. • Analyze related information to set up appropriate companies' annual training plan in consultation with the Company management and line managers to ensure that all training programs are planned in line with company's overall training strategy and meet business requirements. • Responsible for all full scope of training administration both internal and external courses identified in annual training plan, i.e. find proficient external trainers, apply for training course, reserve training venue, arrange payment, prepare bond agreement, training materials, etc. so that training programs are delivered with high quality resources/service and within established budgets. • Ensure a timely and accurately update of employee training records. • Ensure that training & development activities are conducted to meet legal requirement. All statutory training reports are timely and accurately submitted to the authorities with the required period. Staff Relations • Coordinate for employee-related activities • Implement existing employee relation programs • Design and implement new programs as required
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- จัดเก็บเอกสาร ย่อยเอกสาร - จัดทำ พิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม - คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ - จัดส่งเอกสารการสัมมนา ประชุมใสซองจดหมาย และส่งไปรษณีย์ - ส่งแฟกซ์เอกสารเชิญประชุม - งานธุรการเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+