เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
1.สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำบำรุงรักษารถเบื้องต้นกับลูกค้าได้ 3.เพิ่มยอดขายในฝ่ายบริการและอะไหล่ 4.รับรถตรวจเช็คและประเมินราคาซ่อม
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
ใช้โปรแกรม Express บัญชีเจ้าหนี้ บันทึกจ่าย ภงด.1,3,53 ภพ.30 ติกต่อประสานงานภายใน ภายนอก ตรวจเจ้าหนี้ค้างจ่าย บัญชีภาษี จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำรายงานกระทบยอดเพื่อนำส่ง บัญชีลูกหนี้ จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง และรายงานอื่นๆ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ที่ปรึกษาการขาย
นำเสนอขายรถยนต์ยี่ห้อ Toyota , Mazda , Toyota Sure
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 + commission
ที่ปรึกษางานบริการ
-รับบริการรถของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -ตอบคำถามและแนะนำผลิตภัณฑ์ -ประสานงานกับทีมช่าง
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ + incentive
ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์
ดูแลและพัฒนาเว็ปไซต์ของบริษัทตามความต้องการ Debug, Test ระบบที่พัมนา ดูแลและสำรอง ฐานข้อมูลของระบบ ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานและการทำงานของระบบที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ช่วยสนับสนุนทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตอมพิวเตอร์และเครือข่ายองค์กร
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
เลขานุการ
- ดูแลจัดการประชุม สรุปและทำรายงานการประชุม - ดูแลและจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ และจัดตารางนัดหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภานอก - จองตั๋วการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คนสวน
-ดูแลความสะอาดพื้นที่ต้นไม้และพื้นที่พักขยะ -ตัดหญ้าและวัชพืชในพื้นที่สถานีทั้งหมด และประสานงานรถเก็บขยะ -ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์ประจำศูนย์บริการรถยนต์)
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ตามศูนย์บริการ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/วุฒิการศึกษา + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ส่งมอบรถ
-ขนส่งรถยนต์ที่ทำการปิดยอดขายได้ไปยังสาขาสำนักงานขายของบริษัท
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่
- บริหารงานฝ่ายอะไหล่ภายใต้แบรนด์ Mazda - บริหารงานฝ่ายอะไหล่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำติชม จากลูกค้า - โทรเช็คความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ โตโยต้า เภตรา - ติดต่อประสานงานลูกค้ากับฝ่ายต่างๆ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
- รับชำระค่าบริการจากลูกค้า - ออกใบเสร็จ - สรุปและปิดยอดในแต่ละวันส่งแผนก
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงาน7-11
-ดูแลงานด้านแคชเชียร์ -บริหารชั่นวางสินค้า -ดูแลความสะอาดภายในร้าน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+รายได้อื่นๆ
หัวหน้าทีมขาย
- หัวหน้าทีมขาย รถยนต์โตโยต้า - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด - ดูแล สนับสนุน พนักงานขาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์
ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท Debug , Test ระบบที่พัฒนา ดูแลและสำรอง ฐานข้อมูลของระบบ Monitor การใช้งานของผู้ใช้งานและการทำงานของระบบที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ช่วย Support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 + ประสบการณ์
พนักงานชงชาไข่มุกร้าน Drink UP
-ชงชาไข่มุกร้าน Drink UP -ดูแลร้าน รักษาความสะอาด
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานร้านกาแฟอเมซอน
- ชงชาไข่มุกร้าน Drink UP - ดูแลร้าน รักษาความสะอาด
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
คนขับรถผู้บริหาร
- ขับรถไปตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
ออกแบบสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
19 มิถุนายน 2561
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560