หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดบริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ทำหน้าที่สรรหาพนักงานขาย(PC)และธุรการ คัดเลือกพนักงานให้ตรงตามคุณสมบัติแต่ละโปรเจค ออกประชาสัมพันธ์งานตามสถานที่ต่างๆ เช่น แจกใบปลิว ตั้งบูธรับสมัครงาน ติดต่อประสานงานตามแหล่งต่างๆ *สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,สัมนาประจำปี และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับนักศึกษาฝึกงานแผนกบุคคลทั่วไป ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. *มีค่าฝึกงาน เบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทาง โฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการ ขาย สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ รวมถึงการดูแลตรวจสอบ สภาพของโครงการให้เรียบร้อยพร้อมขาย -ควบคุมประสิทธิภาพการใช้สื่อโฆษณา -พัฒนาประสิทธิภาพการขาย & การตลาด -ดำเนินการสำรวจตลาด -ดูความเหมาะสมของสภาพโครงการ -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. -สวัสดิการ-ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ทำงานด้านประสานงานและเอกสารทั่วไป จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.40 น. รายได้ เงินเดือน+โอที เงินเดือน 13,000-16,000 บาท(ตามประสบการณ์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดงาน งานเอกสารทั่วไป - สรุป report - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ -เงินเดือน 13,000 บาท+โอที -มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท -ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานธุรการประสานงาน ด้านจัดเก็บข้อมูล,เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเงินการบัญชี,คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ดำเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ ให้เกิด ความถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งบันทึกและสรุปรายงานการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อ ให้ผู้บริหารสามารถรับทราบสถานะของโครงการ ตลอดจนร่วมในการวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผน -วิเคราะห์และปฏิบัติงานการโอนกรรมสิทธิ์ -เตรียมการโอนกรรมสิทธิ์ -บันทึก/สรุปรายงานการโอนกรรมสิทธิ์ -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. -สวัสดิการ-ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดงาน งานเอกสารทั่วไป - สรุป report - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน -เงินเดือน 13,000 บาท+ค่าไซด์งาน 1,000 บาท+โอที -มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท -ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ของสำนักงาน ของโรงงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน และ จัดทำรายงานสรุปงานซ่อมบำรุง ประวัติการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และแอร์ของสำนักงานโรงงาน รวมทั้งดูแลให้บริการด้านการจองห้อง ประชุมและรถ -ให้คำแนะนำแก่ Facility Services Staff สอนทักษะ วิธีการในการทำงานแก่ Facility Service Staff ในการควบคุม ตรวจสอบงานของผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. -สวัสดิการ-ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
-รับผิดชอบการติดตามผลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่ลูกค้ายื่นกู้ ติดตาม ประสานงานกับลูกค้าที่จองโครงการไว้ เพื่อให้มาดำเนินการโอน กรรมสิทธิ์ เร่งรัดหนี้เงินดาวน์ และติดตามหนี้ค้าง และดำเนินการยกเลิก สัญญา -ติดตามผลสินเชื่อจากสถาบันที่ลูกค้ายื่น -นัดลูกค้าเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ -เร่งรัดหนี้เงินดาวน์ และติดตามหนี้ค้าง -ดำเนินการยกเลิกสัญญา -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. -สวัสดิการ-ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ทำงานธุรการคีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น -ตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งซื้อ -อนุมัติใบสั่งซื้อ -ส่งใบสั่งซื้อให้กับร้านค้า -รวบรวมข้อมูลใบสั่งซื้อคงเหลือในระบบ -ร่วมมือประสานงานด้านอื่นๆ -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. -รายได้ 11,000 บาท+เบี้ยขยัน 500 บาท + OT(20 ชม/เดือน) รวมประมาณ 12,875 บาท ต่อเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดงาน งานเอกสารทั่วไป - สรุป report - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน -เงินเดือน 13,000 บาท+ค่าไซด์งาน 1,000 บาท+โอที -มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท -ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+ชีวิต -เครื่องแบบ 3 ชุดต่อปี -โบนัส 0.5 เดือน -วันหยุดพักผ่อน 6 วัน(ทำงานครบ 1 ปี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
-คียขอมูลลูกคา (update ขอมูลสวนตัวของลูกคาเขระบบของบริษัท) -รับโทรศัพท (รับขอรองเรียนจากลูกคา) -โทรขายสินคาแบรนด มีคาคอมมิชชั่น (ไมไดบังคับใหตองทําถึงเปา) พาลูกคาไปเยี่ยมชมโรงงานของเราในวันเสาร (ออกเดินทางตอนเชา-กลับเย็น) *เปนพนักงานของบริษัท บอส เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส มีวันหยุดพักรอน 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Supervisor ดูแลโปรเจคเครื่องสำอางชั้นนำ หน้าที่หลักดูแลพนักงานขาย(PC)ขายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง -ออกตรวจพนักงานขาย(PC)ในห้างสรรสินค้าต่างๆ -ประสานงาน,ทำเงินเดือนพนักงานขาย(PC) เช่น คิดบัตรตอก โอที ค่าคอมมิชชั่น -คัดสรรบุคคลลงในพื้นที่ที่เหมาะสมตามห้างร้านต่างๆ -แก้ไขปัญหาต่างๆและเสนอแนวทางในทางที่ดี -ทำรายงานเอกสารต่างๆทั้งหมดของพนักงานขายทุกสาขาที่รับมอบหมาย -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ -เงินเดือน 15,000-16,000 บาท(ตามประสบการณ์) หรือสามารถตกลงกันได้ -สวัสดิการประจำมีโบนัส+กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ+ปรับฐานเงินเดือนทุกปี+ประกันสังคม+สัมนาประจำปีและอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิสจำกัด จ้างพนักงานเป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ปฏิบัติงานที่อาคาร รสา (บริษัทบราเดอร์) - จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดงาน งานเอกสารทั่วไป - สรุป report - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (เวิร์ด เอ็กเซล เพาเวอร์พอยท์เบื้องต้นได้) -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด ตำแหน่ง Supervisor บริษัท Pepsi Co ประจำภาค ดูแลพนักงานจัดเรียงสินค้า ประเภทเครื่องน้ำ หน้าที่ ทำเงินเดือนพนักงาน,ตรวจพื้นที่พนักงาน,คัดสรรพนักงาน -ประสานงานขาย,ยอดขายสินค้า -ทำรายงานราคา โปรโมชั่น -ทำการ Update ข้อมูลพนักงานขาย -แจ้งเป้าหมายของงานให้พนักงาน -ตรวจเช็คหน้าร้าน,แก้ไขพนักงานต่างๆ -นำเสนอปัญหาเข้าบริษัทเพื่อขอคำแนะนำ -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ -รายได้ เงินเดือน 15,000 บาท -Incentive 8,000 บาท -ค่าเดินทาง 10,000 บาท -ค่าโทรศัพท์ 2,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง(ต่างสถานที่) 5,000 บาท -ค่าที่พัก(โรงแรม) 5,000 บาท รายได้รวมประมาณ 42,800 บาท สวัสดิการ ประกันสังคม+โบนัส+ประกันชีวิต+รางวัลยอดขาย+สัมนาประจำปี+อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด ตำแหน่ง Supervisor บริษัท Pepsi Co ประจำภาค ดูแลพนักงานจัดเรียงสินค้า ประเภทเครื่องน้ำ หน้าที่ ทำเงินเดือนพนักงาน,ตรวจพื้นที่พนักงาน,คัดสรรพนักงาน -ประสานงานขาย,ยอดขายสินค้า -ทำรายงานราคา โปรโมชั่น -ทำการ Update ข้อมูลพนักงานขาย -แจ้งเป้าหมายของงานให้พนักงาน -ตรวจเช็คหน้าร้าน,แก้ไขพนักงานต่างๆ -นำเสนอปัญหาเข้าบริษัทเพื่อขอคำแนะนำ -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ -รายได้ เงินเดือน 15,000 บาท -Incentive 8,000 บาท -ค่าเดินทาง 10,000 บาท -ค่าโทรศัพท์ 2,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง(ต่างสถานที่) 5,000 บาท -ค่าที่พัก(โรงแรม) 5,000 บาท รายได้รวมประมาณ 42,800 บาท สวัสดิการ ประกันสังคม+โบนัส+ประกันชีวิต+รางวัลยอดขาย+สัมนาประจำปี+อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการด้านการซ่อมสินค้าเครื่องเสียง ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทำงาน จันทร์-ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
-ทำงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น คีย์ข้อมูล,สแกนเอกสาร,จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลทั่วไป -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ -เงินเดือน 9,000-10,000 บาท(ตามประสบการณ์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท Boss Outsourcing Service Co., Ltd. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Call Center (ระยะเวลาสัญญาจ้าง 8 เดือน) ประจำ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ โดยรายละเอียดคุณสมบัติที่ต้องการและเงื่อนไขการจ้างงานเป็นดังนี้ (1 ก.พ.2557 – 30 ก.ย. 2557) ขอบข่ายของการปฏิบัติงาน - ติดต่อประสานงานและต้อนรับทั้งบุคคลภายในและภายนอกที่มาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล และตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสถาบันให้แก่ผู้รับบริการ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันและเวลาทำงาน วันจันทร์- วันศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 433 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+