หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัดบริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย เช่น ออกเยี่ยมลูกค้า (ตามความเหมาะสม) เพื่อสำรวจตลาด • ติดต่อประสานงานและ/หรือดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดงาน Event ต่างๆ • ตรวจแบบบรรจุภัณฑ์ ของพรีเมี่ยม และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านส่งเสริมการตลาด • จัดทำใบเสนอราคา สรุปยอดขาย จัดเตรียมรายงานการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม • ทดสอบคุณภาพสินค้าใหม่ • ประสานงานภายนอก เช่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ กลุ่มลูกค้า และสื่อฯด้านการตลาด ฯลฯ • ประสานงานภายใน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
-จัดทำและจัดเตรียมเอกสารด้านนิติกรรมสัญญา -ตรวจสอบ และดูแลงานเอกสาร -ติดต่อประสานงานภายใน และหน่วยงานราชการ หรือที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• Design and programming Java developer and .Net. • Contribute to the development team by sharing knowledge of applications. • Design and Coding for an urgent requirement for support customer.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• บริการให้คำปรึกษาและออกติดตั้งระบบ Network & Security System และแก้ไขปัญหาด้าน Network และระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware & Software ตามที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• Maintain and support the customer’s OS (Linux, Unix, HP-UX, Database), VMware, Oracle, Solaris and Storage. • Ensure the exceptional delivery of projects to customers. • Ensures that robust backup and recovery procedures are in place monitored and reported on regularly • Investigates and analyzes technical information and draw conclusion • On-going expands the counsel based on the current technological development/trends in area of expertise • Provide projects support and troubleshooting problem our Customer in team environment • Create and manage objects within the databases • Develop customer service standards and procedures • Construct and interpret the operational requirements of end users
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
- บริการติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ - บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) - อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• ควบคุม ดูแล และออกแบบระบบเครือข่ายเซลลูล่า (Cellular) ภายในอาคาร และ มีความรู้เรื่องระบบ WiFi, Fiber Optic สามรถทำงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด •ความคุมและวางแผนงานด้านงานติดตั้งให้เสร็จตามเป้าหมาย ดูแลความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ ของระบบ IBC และ WiFi ได้ • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา,เจ้าของอาคาร และผู้ให้บริการ เซลลูล่า • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• ติดตั้งและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร และ ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ตาม Site งานลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
รับผิดชอบการจัดทำบันทึกบัญชี ตรวจสอบ กระทบยอดใบสำคัญซื้อ/จ่าย บันทึกสินค้าเข้า การชำระหนี้ ออกเช็ค จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรวมถึงการบันทึกระบบบัญชีประจำวัน/เดือน/ปี และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• วางแผนการตลาดส่งเสริมการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว • ออกเยี่ยม ดูแล และให้คำแนะนำข้อมูลด้านสินค้ากับเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย • ออกตลาด เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• สนับสนุนงานขายด้านการสาธิตสินค้าตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ • จัดกิจกรรม (Event) ส่งเสริมการขาย สาธิตสินค้า ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ • แนะนำและสาธิตการใช้สินค้า พร้อมนำเสนอการขายสินค้า ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ควบคุมสต๊อกสินค้าประจำหน่วยสาธิตสินค้า เพื่อใช้ในการขายและการจัดกิจกรรม • เสนอขายสินค้าด้วยรถสาธิตสินค้า และบริหารสินค้าและเงินสด • ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน • ดูแลสภาพรถและอุปกรณ์ รวมถึงสินค้าต่างๆ ให้อยู่ในภาพดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
รับผิดชอบงานขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร เพื่อดำเนินการผลิดเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า • ดำเนินการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต • จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องจักรตามหมวดหมู่ และมีความปลอดภัยพร้อมทำงานอยู่เสนอ • จัดทำเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องงานผลิต • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+