เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
Programmer (Java Developer)
Design and Programming Java application Software. Contribute to the development team by sharing knowledge of applications. Design and Coding for an urgent requirement for support cutomer.
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : N/A
Assistant Accounting Executive (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)
• ตรวจสอบและควบคุมดูแลการคำนวณภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารประกอบเพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากร • ดูแลเก็บรักษาเงินสดย่อย สำหรับจ่ายตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ • ควบคุมดูแลการรับชำระและจ่ายเช็ค/เงินสดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดเตรียมและการจัดเก็บข้อมูล รายงาน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ภายในเวลาที่กำหนด • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและควบคุมดูแลการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง การจัดเก็บสินค้า และสินค้าคงคลัง (Stock) • ควบคุมดูแลให้การจัดเตรียมสินค้าและการเคลื่อน
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
Support Desk / Call Center (หญิง-เข้ากะได้) ประจำสำนักงานใหญ่
รับแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ และแจ้งปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ สรุปรายงาน/บันทึกรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
Service Engineer / IT Support (ประจำจังหวัดนครสวรรค์)
บริการวางระบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Service Engineer / IT Support (ประจำจังหวัดตาก)
บริการวางระบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด ตาก
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Service Engineer / IT Support (ประจำจังหวัดนครราชสีมา)
บริการวางระบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Service Engineer / IT Support (ประจำจังหวัดกาญจนบุรี)
บริการวางระบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
•ประสานงานพนักงานขาย เพื่อติดตามความคืบหน้างานโครงการต่างๆ •ติดต่อประสานงานลูกค้า •จัดทำเอกสารยื่นงานประมูลโครงการต่างๆ และจัดทำใบเสนอราคา •จัดทำ Report การขายประจำเดือน •เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของส่วนงานขาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 17,000
พนักงานขาย / พนักงานขายงานโครงการ (ผลิตภัณฑ์สีพื้นอีพ็อกซี่ระบบกันซึม/สีเคมีก่อสร้าง)
รับผิดชอบเสนอขายผลิตภัณฑ์สีพื้นอีพ็อกซี่ระบบกันซึม/สีเคมีก่อสร้าง และสีทาอาคารหรือสีอุตสาหกรรม เปิดลูกค้าใหม่และติดตามดูแลลูกค้าเก่า บริหารงานขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 35,000
พนักงานขายและส่งเสริมการขาย / Agricultural Specialist (ปุ๋ยและเคมีเกษตร)
- ส่งเสริมการตลาด ดูแลลูกค้า และลงพื้นที่สาธิตผลิตภัณฑ์ - วางแผนการตลาดส่งเสริมการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ทดลองแปลง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18,000 - 25,000
พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานบางปู)
• จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงคลัง • บันทึก จัดเก็บ จัดเตรียมและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของหน่วยงาน • ขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) ขนย้ายและจัดเก็บสินค้า • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (รถบรรทุก 6 ล้อ)
• ตรวจรับสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลากำกนด • ดูแลรักษารถยนต์ที่รับผิดชอบ • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย **ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (08.00 - 17.00 น. หรือ 09.00 - 18.00 น.)
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 13,000 บาท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
1. ดูแลข้อมูลทางวิชาการเกษตร และให้บริการคําแนะนําต่อพนักงาน ลูกค้าและเกษตรกร 2. ควบคุมแปลงทดลอง แปลงทดสอบและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของพนักงานฝ่ายส่งเสริมและแปลงทดลองเพื่อขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายทะเบียน 3. เข้าเยี่ยมร้านค้า ถูกค้าเกษตรกรและเข้าร่วมกิจกรรมการขายกับฝ่ายขายในพื้นที่ 4.วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อหาช่องทางการจัดจําหน่ายและขยายตลาดของสินค้า 5. ควบคุมการจัดทําสื่อส่งเสริมทางวิชาการ ร่วมกับฝ่ายออกแบบและฝ่ายขาย 6. บริหารงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าง
22 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
UI/UX Designer / Web Designer / Graphic Designer
• เก็บรวบรวมความต้องการระบบจากลูกค้า • ออกแบบ Flow การทำงาน รวมถึง User Interface, graphic และ Diagram ต่างๆ สำหรับงานพัฒนาระบบ • จัดทำเอกสาร Requirement, Flow, และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ • ออกแบบ User Interface ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ตามความคาดหวังและเป้าหมายของลูกค้า ด้วยscreen บน Mobile หรือ web โดยคำนึงถึง User Experience และ User Friendly เป็นสำคัญ และสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้
23 มกราคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560