เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
Marketing Executive / เจ้าหน้าที่การตลาด
• รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย เช่น ออกเยี่ยมลูกค้า (ตามความเหมาะสม) เพื่อสำรวจตลาด • ติดต่อประสานงานและ/หรือดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดงาน Event ต่างๆ • ตรวจแบบบรรจุภัณฑ์ ของพรีเมี่ยม และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านส่งเสริมการตลาด • จัดทำใบเสนอราคา สรุปยอดขาย จัดเตรียมรายงานการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม • ทดสอบคุณภาพสินค้าใหม่ • ประสานงานภายนอก เช่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ กลุ่มลูกค้า และสื่อฯด้านการตลาด ฯลฯ • ประสานงานภายใน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมา
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วิศวกรไฟฟ้า, Service Engineer (Electrical-Power)
- ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังฯ และอุปกรณ์สื่อสารฯ - สนับสนุนหน่วยงานขายผลิตภัณฑ์ด้าน Technical - ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิธีการใช้งานกับลูกค้า - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย **ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมฯ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด ที่; www.yipjacks.com (บริษัทในเครือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด)
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
Project Engineer, Project Site Engineer (วิศกรโครงการ)
- ควบคุม ดูแลและวางแผนงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครือข่าย ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการ (Access Control System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องปรับอากาศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - ความคุมและวางแผนงานด้านงานบริการซ่อมบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ - ตรวจแบบ ถอดแบบ และวางแผนการติดตั้งให้เสร็จตามเป้าหมาย- ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
Service Engineer / IT Support (ประจำจังหวัดชลบุรี)
บริการวางระบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 17,000
พนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ปุ๋ยและเคมีเกษตร) เพศชายเท่านั้น
- ส่งเสริมการตลาด ดูแลลูกค้า และลงพื้นที่สาธิตผลิตภัณฑ์ - วางแผนการตลาดส่งเสริมการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ทดลองแปลง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18,000 - 25,000
พนักงานขาย / พนักงานขายงานโครงการ (ผลิตภัณฑ์สีพื้นอีพ็อกซี่ระบบกันซึม/สีเคมีก่อสร้าง)
รับผิดชอบเสนอขายผลิตภัณฑ์สีพื้นอีพ็อกซี่ระบบกันซึม/สีเคมีก่อสร้าง และสีทาอาคารหรือสีอุตสาหกรรม เปิดลูกค้าใหม่และติดตามดูแลลูกค้าเก่า บริหารงานขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 35,000
พนักงานแต่งสี (ประจำโรงงานมีนบุรี)
• จัดเตรียมและตรวจสอบแม่สีต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งสีให้มีปริมาณเพียงพอ • จัดแต่งโทนสีที่ผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า • จัดเก็บแม้สีต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ อยู่ในสภาพที่ดี และมีความปลอดภัย • จัดทำเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 16,000
Administrative Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำมีนบุรี)
- ควบคุม ตรวจสอบ และวางแผนงานด้านการจัดส่งสินค้า - รับผิดชอบติดต่อประสานงานธุรการหน่วยงานภายใน และลูกค้า - ออกเซ็ค/วางบิล ทำใบเสนอราคา ประสานงานขาย งานการเงินและบัญชี - ให้การสนับสนุนงานทั่วไป และจัดทำระบบงานต่างๆของหน่วยงาน - จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer Database) และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 ตุลาคม 2561
หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำโรงงานบางปู)
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การรับ-ส่ง การเบิกจ่าย และการจัดเก็บสินค้า • ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้าเข้าระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง • จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงคลัง และจัดทำระบบ ISO ของหน่วยงาน • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา • การจัดเก็บ จัดเตรียมและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 22,000
พนักงานคลังสินค้า (หัวลำโพง-บางรัก)
• จัดทำบันทึก และสรุปรายการสินค้าคงคลัง • การจัดเก็บ จัดเตรียมและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) *ประจำโรงงานอยุธยา อ.นครหลวง*
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ตรวจสอบกระบวนทำงานของฝ่ายผลิต จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรายการสินค้าตามคุณภาพ จัดทำเอกสารควมคุมคุณภาพตาม ISO
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/V
เจ้าหน้าที่ธุรการ *ประจำโรงงานอยุธยา อ.นครหลวง*
• รับผิดชอบด้านงานธุรการเอกสาร ออกบิล PR/PO/Invoice และตรวจสอบสต๊อกสินค้า • ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายใน และภายนอก • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานมีนบุรี)
• จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร เพื่อดำเนินการผลิดเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า • ดำเนินการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต • จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องจักรตามหมวดหมู่ และมีความปลอดภัยพร้อมทำงานอยู่เสนอ • จัดทำเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องงานผลิต • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,750 - 11,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560