เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(สำนักงานใหญ่)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ - ออกให้บริการตรวจเช็ค ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรลูกค้า
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9500-15000
วิศวกรเครื่องกล
ออกแบบ/เขียนแบบ และควบคุมการผลิต เครื่องจักรกล
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : n/a
เจ้าหน้าที่บุคคล
สรรหา ,สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ดูแลแม่บ้าน , รปภ. งานธุรการบุคคล
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรอุตสาหการ
- พัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการผลิต และควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานเขียนแบบ
- ถอดแบบงาน Furniline เพื่อผลิต - แบบตัดไม้ - แบบเจาะรูไม้
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานผลิต (โรงงานหนองจอก)
- ควบคุมเครื่องจักร และดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 8,000 - 12,000
วิศวกรเครื่องกล (โรงงานหนองจอก)
- ออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักรกลต่าง ๆ - ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้งให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย
ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
24 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า (โรงงานหนองจอก)
งานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ติดตั้งวงจรไฟฟ้าหรืองานระบบไฟฟ้า
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และความสามารถ
Sales Engineer
• เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้า • ให้คำแนะนำในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า • ค้นหาลูกค้าใหม่ และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้แก่บริษัทฯ • จัดทำรายงานการขาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสถานะของคู่แข่ง
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ช่างควบคุมเครื่องจักร CNC
- ควบคุมเครื่องจักร CNC - ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน - ทำงานตามที่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
Sales Manager
• เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้า • ให้คำแนะนำในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า • ค้นหาลูกค้าใหม่ และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้แก่บริษัทฯ • จัดทำรายงานการขาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสถานะของคู่แข่ง
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกต้อง
เจ้าหน้าที่เทคนิคและแบบ
- ถอดแบบงานตาม Order ลูกค้า - ฝ่ายเทคนิคสินค้า Support ฝ่ายขายโครงการ
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ
- ติดตามงานบริการจากช่าง และดำเนินการต่อ กับเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ เช่น จัดชื้อตางประเทศ, สโตร์ ฯลฯ - สื่อสารกับลูกค้าถึงสถานะ การซ่อมและการดำเนินการจากทางบริษัท
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต(โรงงานคลอง8 ลำลูกกา)*ด่วนมาก
แผ่นไม้อัดสำเสร็จรูปเฟอร์นิเจอร์ สวัสดิการ:เบี้ยขยัน แบบฟอร์มพนักงาน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
พนักงานขาย ( ซอฟท์แวร์ )
- สนับสนุนการใช้งาน และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ซอฟท์แวร์ - เป็นผู้ช่วยในการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์ให้กับผู้ใช้ เพื่อพัฒนาตนเองเป็นผู้อบรมต่อไป - สาธิตการใช้งานซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้า พร้อมกับฝ่ายขาย - ปรับปรุงซอฟท์แวร์ให้เหมาะกับตลาด AEC (ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมมิ่ง ) - ศึกษาและพัฒนาการใช้งานซอฟท์แวร์ - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - สามารถออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
พนักงานทำสี คลอง8 ด่วนมาก
งานเฟอร์นิเจอร์ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม
25 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560