เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(สำนักงานใหญ่)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ - ออกให้บริการตรวจเช็ค ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรลูกค้า
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9500-15000
วิศวกรเครื่องกล
ออกแบบ/เขียนแบบ และควบคุมการผลิต เครื่องจักรกล
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : n/a
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า จนได้รับสินค้าถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพ -ดูแลสต๊อกสินค้าให้พอเพียงกับงานและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน -งานด้านเอกสารส่วนงานจัดซื้อ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล
สรรหา ,สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ดูแลแม่บ้าน , รปภ. งานธุรการบุคคล
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรอุตสาหการ
- พัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการผลิต และควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สั่งซื้อต่างประเทศ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่น เยอเรมัน จีน ไตหวัน เจรจาต่อรองราคาสินค้า ประสานงานกับบริษัทขนส่ง ประสานงานกับธนาคารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เรียนรู้คุณสมบัติของสินค้าทุกชนิด
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกต้อง
พนักงานเขียนแบบ
- ถอดแบบงาน Furniline เพื่อผลิต - แบบตัดไม้ - แบบเจาะรูไม้
14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานผลิต (โรงงานหนองจอก)
- ควบคุมเครื่องจักร และดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 8,000 - 12,000
ผู้ช่วยฝ่ายขาย ( ชาย )
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก งานเอกสารด้านงานขาย อาจจะต้องติดตามsale ไปตามโรงงานอุตสาหกรรม
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรเครื่องกล (โรงงานหนองจอก)
- ออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักรกลต่าง ๆ - ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้งให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างกลึง (โรงงานหนองจอก)
กลึงชิ้นส่วนเครื่องจักร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย
ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า (โรงงานหนองจอก)
งานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ติดตั้งวงจรไฟฟ้าหรืองานระบบไฟฟ้า
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และความสามารถ
พนักงานขับรถ ผู้บริหาร
ขับรถให้ผู้บริหาร อยู่ในเขตลาดพร้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบัญชี
บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมสินทรัพย์ของบริษัท ตรวจสอบการชำระเงินให้เจ้าหนี้และรับชำระเงินจากลูกหนี้ ทำรายงานทางการเงินต่างๆ เอกสารด้านบัญชีต่างๆ รับวางบิล
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถ-รับส่งผู้บริหารจากบ้านพักมาที่สำนักงานใหญ่ - ปฏิบัติตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
16 กุมภาพันธ์ 2561
Sales Engineer
• เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้า • ให้คำแนะนำในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า • ค้นหาลูกค้าใหม่ และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้แก่บริษัทฯ • จัดทำรายงานการขาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสถานะของคู่แข่ง
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ช่างควบคุมเครื่องจักร CNC
- ควบคุมเครื่องจักร CNC - ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน - ทำงานตามที่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560