หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2. นัดหมายที่ปรึกษา/นักวิจัย/อาจารย์จัดประชุมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ 3. งานธุรการ ดูแลเอกสารเข้าออก 4. การทำเอกสารเบิกจ่ายภายใน 5. ทำหน้าที่เลขานุการสำนักงานและผู้จัดการศูนย์ฯ
15 สิงหาคม 2560
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
ผู้ประกอบการใหม่ (จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์มีสิทธิสมัคร)
   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการฝึกหัด จะได้รับการสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (สำหรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ) ภายใต้การดูแล ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จนสามารถมีรายได้จากการดำเนินกิจการและมีการจ้างงานอย่างยั่งยืน โดยระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1-3 ปี ธุรกิจที่ส่งเสริม ได้แก่ 1. พัฒนาซอฟต์แวร์ Website, Web-based Application 2. ธุรกิ
15 สิงหาคม 2560
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินทุนตั้งต้น 100,000 บาท (ทุนวิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
   1. วางแผนการฝึกอบรมและบริการวิชาการในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอาเซียน (MRA) 2. จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคเอกชน 3. จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วางแผนการเงิน แลละเบิกจ่ายงบในการฝึกอบรม 4. ประสานงานจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 สิงหาคม 2560
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 -18,000 บาท
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ
   1. จัดทำโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา/การจับคู่ธุรกิจ/การตลาด เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2. ให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจเทคโนโลยีให้กับ SMEs และผู้สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ 3. ช่วยผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ ทั้งแผนการตลาด แผนการเงิน แผนการผลิต เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ออกตรวจติดตามผลการดำเนินธุรกิจของ SMEs และผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ทั้งในและนอกสถานที่ 6. รายงา
15 สิงหาคม 2560
นักออกแบบกราฟิคและบรรจุภัณฑ์
   1. ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ •ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานจัดหาโรงพิมพ์ Leaflet, Brochure, Banner, จัดหน้าหนังสือ, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ • ออกแบบกราฟิคในการทำสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook 2. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการออกแบบกราฟิคเพื่องานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3. ให้บริการออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ 4. การวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบเพ
15 สิงหาคม 2560
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์
   โครงการวิจัยคลาวด์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจสปา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจสปาภูเก็ต รับสมัครนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา เพื่อทำงานในโครงการวิัจัย เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อวิจัยเสร็จสิ้น จะจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลดูแลและให้บริการคลาวด์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจสปา
15 สิงหาคม 2560
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
ผู้ช่วยเชฟไอศกรีม
   1. เป็นผู้ช่วยเชฟในการปรุงสูตรไอศกรีม การปั่น ผลิตไอศกรีมเจลาโต้ 2. ชั่ง ตวง วัด และจดบันทึกค่าทางการผลิตต่างๆ 3. ดูแลกระบวนการผลิตไอศกรีม สถานที่ทำงาน บริษัท เจลาโต้ไทม์ จำกัด ซอยกลุ่มยาง ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ฉลอง ภูเก็ต
15 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560